1 dec. 2013

A Manual for Creating Atheists

Gästinlägg skrivet av Johan Viklund:
--------------------------------------------------------

Peter Boghossian, filosof verksam vid Portland State University, har nyligen skrivit boken "A Manual for Creating Atheists". En handbok i att hjälpa människor att tänka mer kritiskt.

Han skräder inte orden, han definierar tro som att låtsas tro saker som man inte vet och säger att det är en otillförlitlig epistemologi. Målet med boken är att skapa gatuepistemologiker, människor som går ut och hjälper människor att bli av med sin tro.

Istället för att angripa olika föreställningar om världen direkt riktar Boghossian in sig på att förändra sättet på vilket dessa föreställningar formas. Metoden han förespråkar för detta är den sokratiska metoden. I samtal med människor ställer man frågor om vad de tror på och ber dem förklara. Det här är ingenting som är taget ur luften utan bygger mycket på Boghossians arbete i fängelser där han använt och förfinat det här angreppssättet för att förhindra att brottslingar återfaller.

Tanken är att om man kan få människor att tänka mer kritiskt så kommer tron på gudar att falla som en följd av detta.

Johan Viklund

24 kommentarer:

Unknown sa...

Men varför?

Varför missionera?

Varför inte låta människor ha den livssyn de vill? Att de skulle i en del av livet ha vad han kallar otillförlitlig epistemologi, hindrar dem inte för att kunna ha en tillförlitlig epistemologi vid ett annat tillfälle, och vem är han att avgöra för andra vad de behöver. Det hela är oerhört stöddigt, beskäftigt, grötmyndigt och arrogant. Det är tyvärr sådana som i längden sabbar för den ateistiska/humanistiska rörelsen.

Erik M sa...

Gorel Gerdin,

Varför missionera?

Varför någonsin försöka övertyga någon om något? Varför "missionerar" du själv dina åsikter på denna blogg t.ex.?


Varför inte låta människor ha den livssyn de vill?

Vem har sagt att man inte skall låta människor ha den livssyn de vill?


Att de skulle i en del av livet ha vad han kallar otillförlitlig epistemologi, hindrar dem inte för att kunna ha en tillförlitlig epistemologi vid ett annat tillfälle.

Är det inte per definition bäst att ha en tillförlitlig epistemologi vid alla tillfällen?

Göran sa...

Varför inte hålla sig inom fängelsets murar om nu det var så framgångsrikt.

Erik M sa...

Varför inte hålla sig inom fängelsets murar om nu det var så framgångsrikt.

¿Qué?

Unknown sa...

Jag missionerar inte, jag diskuterar. Om du anser att jag missionerar får det stå för dig. Det tyder på en udda syn på ordet mission.

Vilken epistemologi är bäst?
Vilket verktyg är bäst?

Om man vill göra ateister av tex kristna, då är väl knappast ett sätt att låta folk behålla sin livssyn?

Göran sa...

"Det här är ingenting som är taget ur luften utan bygger mycket på Boghossians arbete i fängelser där han använt och förfinat det här angreppssättet för att förhindra att brottslingar återfaller."

Patrik Lindenfors sa...

Det är klart vi vill försöka övertyga andra. Vår livsåskådning är ju milsvitt bättre än det intellektuella mörker som är nutida religion. Etik som utgår ifrån människan och som bara är i människans tjänst är den som är bäst - för människor. Det är en nästan smärtsamt självklar slutsats. Verklighet som undersöks som den är utan skygglappar är den som visat sig ge den mest användbara beskrivningen av världen. Varför förneka något sådant? Varför skulle vi inte missionera om detta? Det är sådan upplysning som tagit mänskligheten in i nutiden.

Unknown sa...

Kanske för att man förlorar sin trovärdighet när man kritiserar andras mission. Kanske för att man framstår som lika bigott som dem man kritiserar, men varsågod!

Johan Viklund sa...

Jag skulle inte säga att det Boghossian förespråkar är mission. Mission skulle vara att gå runt och berätta för folk hur fantastiskt det är att vara humanist eller ateist. Det här handlar mer om att ställa intresserade frågor med det enda målet att få människor att tänka mer kritiskt. Ateism är inte målet.

Ett stort problem med otillförlitliga epistemologier ser vi ju t.ex. i alternativ "medicinen", homoeopati, helande kristaller och annat nonsens. Nu i mars dog en 7-åring som följd av att föräldrarna behandlade sin son med homeopatika istället för antibiotika. Jag är övertygad om att metoderna från den här manualen kommer att fungera lika bra mot detta.

Johan Viklund sa...

Görel, du har rätt, den där formuleringen kanske inte var den bästa. ;)

Erik M sa...

Gorel Gerdin,

Jag missionerar inte, jag diskuterar. Om du anser att jag missionerar får det stå för dig. Det tyder på en udda syn på ordet mission.

Vad är skillnaden?

anton sa...

Det är inget konstigt med att ha åsikter, teorier och övertygelser eller för den delen att försöka övertyga andra om dem.

Att inte tro på gud och försöka (ärligt) övertyga andra om detta är inte ett dugg konstigt. Ej heller att ge ut en specialinriktad retorikbok för det syftet.

Det är framförallt i religion en del börjar tala om hur fräckt det är att försöka övertyga andra, eller kanske framförallt vad gäller frånvaron av religion. Politisk intresserade debatterar ständigt för sina åsikter men får inte frågan "Varför är du så aggressiv? Varför inte bara gå hem och tycka så i tystnad?". Samma gäller t.ex. vetenskapliga sakfrågor. "Den här artikeln argumenterar med matematik och empiri för att författarnas hypotes stämmer! Jag tycker väl vad jag vill, varför ska de tvinga på mig det här?"

Erik M sa...

Gorel Gerdin,

För att förtydliga mig, det är inget fel med att missionera. Alla skall självklart få göra det. Det enda sättet jag kan komma på att Humanisterna brukar kritisera mission på är

1) För att man anser att den använder oshyssta metoder (t.ex. i samband med nödhjälp, eller under lektionstid, eller på skolavslutningar). Där kritiserar man inte i första hand budskapet i sig, utan sättet missionen förs på, oavsett missionärens budskap.

eller

2) För att man anser att budskapet som missioneras är falskt. Här har man inget emot att religiösa försöker förmedla sina idéer till andra, utan anser att det är en självklar del av idéernas marknadsplats, central i en demokrati. Här är det i första hand missionens budskap som kritiseras, eftersom man anser att det är falskt.

Skillnaden är alltså "detta är ett olämpligt ställe/sätt för dig att försöka övertyga folk på, oavsett om det är bra idéer eller ej" respektive "detta är ett bra forum för dig att försöka övertyga folk på, men dina idéer är dåliga". Ser du skillnaden?

Unknown sa...

Vill bara påpeka att metoden empiriskt testats just på religiösa människor. http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=losing-your-religion-analytic-thinking-can-undermine-belief

Patrik Lindenfors sa...

Jag kommer inte att få till ett bättre svar än Erik Ms, så läs det en gång till.

Göran sa...

Någon som vet mer om innehållet i boken?
Låter intressant hur han gått tillväga.

Unknown sa...

Erik M. (1 dec 22:12)

1)
Nödhjälp: "Damn if you do, damn if you don't"

Nödhjälpen är inte mission utan just nödhjälp. Självklart finns det sen folk som utnyttjar situationen, men de flesta faller inte för den sortens mission ändå, det har aldrig funkat.

Skolan: Skolan har problem med lokaler och lånar därför kyrkan, ibland även präst. Gör man det sistnämnda får man väl skylla sig själv, och då är det rektorn inte kyrkan som skall klandras, utom möjligen där kyrkan inrättar en skola i ett biståndsland, men där brukar man välja områden med samma religion, och med viss frihet.

Vanlig mission finns men är liten oftast mellan kyrkor dvs man besöker varandras kyrkor för att styrka varandra, utan att störa andra människor.

2) Märkligt att du använder ordet "falskt". Kan du förtydliga vad som är "falskt".

Jag kan ju också tänka mig att använda "falskt" om ert budskap, så det är på så sätt omöjligt att avgöra vad du är ute efter.

Unknown sa...

1 dec 17:47

Jag är inte på bloggen för att övertyga dig om att bli kristen (mission) utan diskutera alla missförstånd om religion och kristendom som florerar här (diskussion).

Om du tror att det är mission så fort en kristen uttalar sig om sin tro, så kan det vara just ett sånt missförstånd. Jag utgår också från att du inte heller missionerar utan diskuterar.

Unknown sa...

Anton. (1 dec 19:51)

"Det är inget konstigt med att ha åsikter, teorier och övertygelser eller för den delen att försöka övertyga andra om dem."

Att vi har åsikter är väl en trivial truism, men att vilja övertyga andra om dem kan vara konstigt om anledningen till samtalet är konstigt.

Nu är vi på en blogg, som sympatiskt nog önskar diskussion, så länge det stämmer med vissa krav: Gott då snackar vi och försöker om inte övertyga, så io alla fall göra positionsbestämningar som den andra kan fundera över.

Att söka upp andra för att vilja övertyga dem om att de har fel, och jag rätt i sin hela livstolkning, skulle jag anse som tvivelaktigt, speciellt om man utgår ifrån klichéer som ex.

"Hon är humanist/kristen, så därför måste jag missionera för henne så att hon äntligen kan bygga upp en ordentlig moral, vilket ju hon som ateist/kristen saknar, den stackars saten..."

Jag vet att folk på bloggen har genomtänkt personlig moral mer eller mindre kopplad till personens livssyn. Jag vet också att mina vänner i församlingen har en genomtänkt personlig moral mer eller mindre kopplad till personens livssyn. Där skulle aldrig någon se att jag missionerar, utan diskuterar, vilket jag finner helt OK.

Men jag kan väl ställa frågan till dig: Anser du att alla religiösa har en falsk livssyn?

Johan Viklund sa...

Göran, om du läst någon av Platons dialoger med Sokrates så vet du precis hur han går till väga.

Han börjar med att ställa en fråga och sedan är diskussionen igång. Det finns flera exempel i boken, jag vet inte riktigt hur mycket man kan citera så jag låter bli för närvarande.

I ett av exemplen så hade han diskuterat en stund med en person och sedan frågade han om han skulle döda alla vänsterhänta människor om Gud sa åt honom att göra det.

Vilka frågor man ställer måste givetvis anpassas efter vem man pratar med.

Måns Tånneryd sa...

Görel,

"Nödhjälpen är inte mission utan just nödhjälp. Självklart finns det sen folk som utnyttjar situationen, men de flesta faller inte för den sortens mission ändå, det har aldrig funkat."

Vilken värld lever du i? Att påstå att "kristen" nödhjälp genom historien och fortfarande, oftare än inte, saknar en missionsdel är ju bara fånigt.

Unknown sa...

Måns.

1) Vad är för dig "en missionsdel"?

2) Var i vilka länder sker nödhjälp?

Kollar du upp detta så ser du att du också bör fråga dig i vilken värld du lever.

Erik M sa...

Gorel Gerdin

Nödhjälp: "Damn if you do, damn if you don't"

Nej då, snarare damned if you do it with hidden motives, blessed if you do it honestly.

Görel, jag skrev inte att kyrkans inblandning i t.ex. nödhjälp, utbildning eller skolavslutningar *alltid* är fel. Jag skrev att det är fel att utnyttja dessa verksamheter till att missionera, vilket tyvärr har hänt ibland. Och faktum är att du verkar hålla med om. Eller?


Vanlig mission finns men är liten oftast mellan kyrkor dvs man besöker varandras kyrkor för att styrka varandra, utan att störa andra människor.

Verkligen? Säg det till de Jehovas vittnen och livets ordare som brukade komma och knacka dörr hemma hos mig eller som stod på gator och hörn på lördagskvällarna. Säg det till de koreanska missionärer som greps av talibanerna i Afghanistan eller de otaliga mormonska tonårspojkarna som tillbringar åratal i världens olika hörn med att knacka dörr på heltid. Självklart skall de få göra detta, om någon tror att de har något viktigt att säga och vill övertyga oss andra om det så kör hårt. Det finns ju en möjlighet att de har rätt.


2) Märkligt att du använder ordet "falskt". Kan du förtydliga vad som är "falskt".

Det betyder att det inte stämmer :). Visst, vad som är falskt eller inte är en intressant kunskapsteoretisk fråga som diskuterats i tusentals år. Men till vardags kan man säga att t.ex. satsen "det regnar" är falsk om det inte för tillfället regnar. Om någon kommer fram till någon av dina nära och kära med cyanidtabletter och säger "dessa är bra för din hälsa" så är det falskt om cyanid i själva verket är ohälsosamt för dig. Om någon går till en domstol och säger "Görel har skrivit på ett kontrakt där hon givit bort sina egendomar till mig" men du inte skrivit på något sådant kontrakt, då är personens uttalande om dig falskt. Och om Erik M säger något om mission som inte stämmer så är hans uttalande falskt.


Jag kan ju också tänka mig att använda "falskt" om ert budskap, så det är på så sätt omöjligt att avgöra vad du är ute efter.

Det kan du. Men du har inte nödvändigtvis rätt. Och genom att titta på bevis i omvärlden om hur saker förhåller sig så är det faktiskt ofta möjligt att avgöra om en utsaga är sann eller falsk. Om du och någon annan är oense om huruvida du skrivit på ett kontrakt eller ej så kan domstolen faktiskt avgöra frågan genom att titta på bevisen, förslagsvis på kontraktet.

Eller anser du att det jag just skrev är... falskt?

Lennart W sa...

Johan: "Jag skulle inte säga att det Boghossian förespråkar är mission."

Bokens titel är "A Manual for Creating Atheists". Hur anser du egentligen att detta skiljer sig ifrån att missionera om ateism? Kan ha fel, men jag tycker nog att så gott som alla som försöker övertala en om något ställer en massa (väl valda!) frågor istället för att bara säga "tänk så här!". Boghossians metod är inte alls särskilt originell.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se