6 apr. 2014

"Abortvägran bör inte ge skadestånd"

Emma Wikberg skriver på SvD Brännpunkt om det aktuella fallet med barnmorskan som inte fick anställning för att hon vägrade utföra aborter av samvetsskäl. Fallet är anmält till diskrimineringsombudsmannen och Wikberg gör en intressant koppling till de tidigare handskakningsfallen.
Det förefaller sannolikt att vem som helst som vägrar ta kvinnor i hand skulle ha svårare att få jobb. Och att vem som helst som vägrar delaktighet i abortvård skulle ha svårt att få anställning som barnmorska. I inget av exemplen beror svårigheten på de religiösa motiven i sig och det framstår, som Hägglund påpekar, som långsökt att hävda diskriminering på grund av tro. Vill man av någon anledning inte utföra arbetsuppgifter eller inrätta sig i det bemötande av kollegor och kunder som kan anses ingå i en given befattning, kan man heller inte förvänta sig att få jobbet. Att söka jobb som viltvårdare, meddela att man på religiösa grunder vägrar skjuta av djur och sedan förvänta sig skadestånd för diskriminering när man nekas anställning, vore absurt. (Det är dock värt att påpeka att denna och motsvarande ståndpunkter naturligtvis inte ska innebära ett hinder för anställning i de fall de inte påverkar yrkesutövningen.) 
Var och en har rätt att tro, tycka, tänka och (i alla fall inom lagens gränser) bete sig som man vill. Men det ska inte misstas för en lagstadgad rätt att skyddas från alla negativa konsekvenser av sina handlingar, och moraliskt motiverade sådana är inget undantag. Ställningstaganden och handlingar är aktiva val, oavsett om individen hämtar sina skäl i religion, ideologi eller utifrån godtycke. Att som tingsrätten hävda att den muslimske mannen till följd av sin religiösa övertygelse ”saknat möjlighet” att ta främmande kvinnor i hand är inget annat än att omyndigförklara personen i fråga. 
Vi utsätts alla ständigt för situationer där våra principer och vår känsla för rätt och fel ställs mot praktiska omständigheter och konsekvensuppskattningar. Man kan välja att handla eller inge enligt etiska ståndpunkter. Ibland får det goda samvetet stå tillbaka för andra vinster som bekvämlighet, njutning eller ekonomisk trygghet. I andra situationer gör vi bedömningen att principerna väger tyngst. Barnmorskan och den muslimske mannen fattade båda beslutet att inte ge avkall på sina principer under försöken att ta sig in på arbetsmarknaden. Med all rätt - men de måste precis som alla andra vara beredda att hantera konsekvenserna av dessa beslut. Huruvida man finner stöd för sin moraliska hållning i en helig bok, ett moralfilosofiskt resonemang eller något som mamma sa en gång, saknar betydelse.
 Läs hela inlägget Abortvägran bör inte ge skadestånd.

3 kommentarer:

Lennart W sa...

Eller också jämför man med ett flyktingbarn som vill bli polis och som utifrån sitt samvete inte vill vara med om just att avvisa flyktingar. Kan vara värdefull ändå? Det tycker iaf Roland Poirier Martinsson:

SvD: Samvete och abort

Lokatt sa...

Jag håller helt med Emma Wikberg. Såklart!

Lennart:
Flyktingbarnet Måste inte bli just polis! Barnet kan välja att bli brandman, eller ambulansförare eller gärna lärare vid SFI och på så sätt hjälpa flyktingar till en bra start. - Eller advokat med inriktning mot att hjälpa flyktingar som riskerar att avvisas.
Det här begriper ju minsta barn! Men inte det barn som gillar att provocera.
Själv tänker jag utbilda mig till fotomodell. Träna hårt på att gå på catwalken, styling, posering för omslagsbilder och allt det där. Naturligtvis banta ner mig till ca 45 kg.

När arbetsgivaren sen rynkar på näsan och undrar om jag skojar - Då Jävlar! Ska jag inkassera stålar från DO :-)
Åldersdiskriminering är också diskriminering, det ska dom få lära sig The Hard Way.

tuttarolf sa...

Lennart W,

Roland Poirier Martinssons artikel är inte speciellt genomtänkt och det är illa av en filosof, om än en med katolsk värdegrund.
Poliser är bara ett exempel på yrkesgrupper som ofta tvingas agera professionellt i sammanhang där de kanske inte alltid har möjlighet att följa sitt samvete, livsåskådning eller moral. Reglerna för hur de skall agera sätts av politiker, stat och samhälle. Även om den enskilde polisen t.ex råkar vara djurvän är denne tvungen att skydda en minkfarmare som utsätts för trakasserier eller hot. Naturligtvis står det samma polis fritt att utrycka sin övertygelse, men inte iklädd uniform. Vi kan inte ha myndighetsföreträdare som sätter upp egna regler efter tycke och smak.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se