23 maj 2014

Amerikanerna är negativt inställda till ateister

Vissa anser att begreppet ateist inte innehåller fler värderingar än att personen som benämns så inte tror på några gudar. Alla håller inte med om detta, speciellt inte i USA.

I en färsk undersökning utförd av Pew har amerikaner tillfrågats om hur olika egenskaper/identiteter hos en presidentkandidat skulle påverka deras stöd till den kandidaten. Glädjande kan man se att 71% anser det inte påverkar om kandidaten är kvinna och att 19% anser det är positivt.

För ateister är det dock inte lika positivt att uttala denna identitet. Endast 41% anser att ateismen varken påverkar positivt eller negativt på vad de anser om president kandidaten. Hela 53% säger att ateism har en negativ påverkan och endast 5% att det är något positivt.

Vad de anser att identiteten/ställningstagandet ateist innebär för en presidentkandidat framgår inte av undersökningen, men uppenbart är att mer än hälften av amerikanerna anser att det är något negativt.


16 kommentarer:

Anders Hesselbom sa...

Nu vill jag gnälla lite på formuleringen i första meningen. "Vissa anser att begreppet ateist inte innehåller fler värderingar än att personen som benämns så inte tror på några gudar." Framför allt handlar det om vad man anser följer med ateismen, inte någon ateistisk värdegrund. Vanföreställningen att ateister har en värdegrund, en lära, och så vidare, existerar, men för att undersöka förtroende kan man t.ex. måla upp ett positivt agerande och fråga försökspersonerna om andra egenskaper hos den som agerade positivt, och samma sak när det gäller negativa drag. Om vissa i gruppen som menar att personen som beter sig negativt är ateist, är det bara en subset av den gruppen som hänvisar till vanföreställningen om ateistisk värdegrund, ateistisk lära, och så vidare.

Jonah sa...

Kanske är man inte mot ateism som sådan men man drar öronen åt sig när någon utan en fast grund att bygga sina värderingar på vill leda landet man bor i.

Ulf Gustafsson sa...

Anders, "värdering"var inte det bästa ordvalet, skulle förmodligen varit bättre med "ställningstagande".

Men vad som är korrekt om "ateism" är mindre viktigt här. Jag är intresserad av vad de som ser negativt på ateister lägger för innebörd i benämningen, när det gäller val av presidentkandidat.

Det kanske är att de har en gudsbild där gudar besvarar bön och att de anser en president behöver gudars hjälp för att klara jobbet. I så fall är det in inget mer än ateismen de har problem med.

Erik M sa...

Jonah,

På vilket sätt menar du att icke-ateister skulle ha en "fast grund att bygga sina värderingar på"?

Måns Tånneryd sa...

Jonah, Erik,

och på vilket sätt skulle ställningstagandet att "inga gudar finnes" säga något om den personens värderingar och grunden för dessa?


Jonah sa...

Jag försöker bara sätta mig in i hur folk möjligen har tänkt.

Säg att du är Kristen och du menar att Bibeln är en fast punkt som du kan bygga dina värderingar på. Då kan det ju vara så att man anser att den som inte har en färdigpacketerad grund att stå på inte är att lita på eftersom hen då flyter runt lite som passar hen just då.

Kanske har Amerikaner svårt att förstå hur man står för något om det inte är fördefinierat.

Pike sa...

Jonah Intressant, och inte så lite nedlåtande, slutsats du drar där.

Du menar alltså att om man inte tror på bibeln så är konsekvensen att man "flyter runt lite som passar hen just då"?

Jag skulle tro att de som får tänka igenom sina moraliska värderingar ordentligt på egen hand, utan att ha fått dem serverade i form av ett gäng färdigpaketerade floskler, har en väldigt stabil grund att stå på. Framför allt eftersom de inte har någon annan att skylla på när värderingarna ifrågasätts.

Pike sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Jonah sa...

"Bygg inte hus på en sandig strand, bygg inte hus på grus. Kanske verkar det ok, men en dag du ångrar dig, och måste bygga huset en gång till.";-)

Om man man inte tror att gott och ont (som man bygger sina moraliska värderingar på) är objektiva så tror man per definition att de är subjektiva, vilket i sin tur betyder att de inte finns annat än i den specifika personens huvud. Det är ett fantasifoster.

Om man tror att de är objektiva utan att hålla en entitet, där dessa objektiva moraliska sanningar är grundade, för sann så kan man rätteligen ses som logiskt inkonsekvent.

Det är möjligt att man kan tro på dessa objektiva moraliska sanningar utan att tro på en personlig entitet men jag antar att det inte är så vanligt.

Om man tänker som ovan så blir det ju att den som inte tror att det finns en Gud således inte kan tro på objektiva moraliska värden och då är denne inte en bra ledare för landet som ju är "one nation under God"

Det må vara en nedlåtande slutsats men det spelar väl ingen roll på sanningshalten i något som sägs, eller?

Om någon kallar mig tjock må det vara nedlåtande men huruvida jag är tjock eller inte beror ju inte på hur det faktumet lades fram till mig.

Pike sa...

Jonah Eftersom du hela tiden projicerar idéerna du lägger fram på någon ospecificerad annan så blir det svårt att förstå vad du egentligen tycker.

I övrigt tycker jag att du ska vara lite försiktig med uttryck som "logiskt inkonsekvent". Dina första två påståenden är nämligen inte ens i närheten av logisk konsekvens. (Till skillnad från hur många andra skeptiker brukar göra så tänker jag inte rapa upp vilka logiska felslut du har gjort. Det kan någon annan få roa sig med)

Prova igen: Försök, utan att göra ett cirkelresonemang, att visa att den enda möjliga grunden för en objektiv moralisk värdering är gudstro.

När du ändå är i farten får du gärna också förklara exakt vad som menas med "objektiv" i det här fallet.

Jonah sa...

Objektiv: sann oavsett on någon tror att den är sann eller inte.

Jag har inte ens försökt att bevisa att "den enda möjliga grunden för en objektiv moralisk värdering är gudstro." Jag försöker tänka på varför folk i USA har svarat som de har gjort på undersökningen.

Varför inte visa vilka logiska felslut jag har gjort? Det vore väl bättre än att säga "du har fel försök igen."

Men jag ska försöka en gång utan cirkelargument så kan du visa på cirkelargumenten sedan.

Faktiskt goda eller onda moraliska värderingar existerar enbart om de är objektiva.

Om dessa objektiva moraliska sanningar existerar så måste de stå fasta oavsett om människor existerar eller inte. (Oföränderliga)

Om dessa objektiva moraliska sanningar existerar så måste de stå fasta oavsett oavsett när i tiden vi tittar. (Eviga)

Som jag sa så kan man väl tro att dessa Objektiva moraliska sanningarna kommer ur något som är evigt och oföränderligt som inte är Gud men jag vet inte vad det skulle kunna vara.

Kanske ser dessa amerikaner att om man säger att man är ateist så säger det per automatik att man inte tror på några objektiva moraliska värderingar och således inte är att lita på.

Notera att problemet är inte olika religioner som säger olika saker utan någon som säger att Hen inte tror på Gud överhuvudtaget.

Hur man kommer åt dessa objektivt moraliska sanningar är ju således en annan sak helt och hållet och en som vi inte tar nu.

Pike sa...

Eftersom du ber så snällt, Jonah:

Du baserar ditt resonemang på att om moraliska värderingar ska vara objektiva så måste begreppen ”ondska” och ”godhet” existera oberoende av människan. Av det följer att det då måste finnas någon utöver oss människor som kan avgöra skillnaden mellan gott och ont. I ditt exempel är detta Gud. Cirkelresonemanget består alltså i att Gud både är premissen och slutsatsen.

Nu finns det en annan definition av ”objektiv” i det här specifika fallet. Även om begreppen ”gott” och ”ont” bara finns i våra hjärnor så kan det ändå vara objektivt. Vi kan till exempel enas om att vissa handlingar alltid är skadliga och kan därför gemensamt kalla dem för ”onda”. Då är det objektivt moraliskt att undvika att utföra dessa handlingar. Vill du ha en mer ingående beskrivning av detta så kan jag rekommendera en googlesökning på ”Moral universalism” eller ”moral objectivism”.

Erik M sa...

Jonah,

Som jag sa så kan man väl tro att dessa Objektiva moraliska sanningarna kommer ur något som är evigt och oföränderligt som inte är Gud men jag vet inte vad det skulle kunna vara.

Fast Gud löser ju inte problemet, eftersom hans åsikter om moral endast skulle vara subjektivt tyckande och inte på något sätt mer moraliskt bindande än någon annans godtyckliga åsikter. Att personen som råkar ha den subjektiva, godtyckliga åsikten är evig och oföränderlig gör inte åsikten mindre godtycklig och subjektiv.

Och är inte t.ex. Kants moralteori eller utilitarismens nyttomaximering mer objektiva än gudomlig befalningsmoral, då de faktiskt kan mätas mot en objektiv standard (det kategoriska imperativet och mänsklig lycka) som inte bara är godtycklig?

Jonah sa...

Erik

Jag säger inte att det moraliskt onda eller goda är så för att en entitet tycker att det är så. Jag tror inte att det kommer ur denna entitets tyckande eller befallningar (eftersom de då inte hade kunnat vara eviga) utan det är en del av dennes varelse. De är del i samma eviga existens.

Det är mycket möjligt att vi kan komma fram till vad de är via Kants moralteori etc men det är ju inte vad vi talar om.

Jonah sa...

Pike

Hur kan något vi har enats om BLI gott eller ont? Var det inte gott eller ont innan vi enades? Är det inte så att vi enas om att detta måste vara en av de grejerna som är faktiskt gott eller ont. Jag tror att du blandar ihop de moraliska sanningarnas varande med hur vi kommer fram till vilka de är vilket ju är en helt annan sak.

Du säger att "Nu finns det en annan definition av ”objektiv” i det här specifika fallet."

Är det ungefär samma sak som när Hawking och Krauss definierar om ordet "ingenting" i ett specifikt fall till att betyda någonting?

Jonah sa...

Pike

"Du baserar ditt resonemang på att om moraliska värderingar ska vara objektiva så måste begreppen ”ondska” och ”godhet” existera oberoende av människan. Av det följer att det då måste finnas någon utöver oss människor som kan avgöra skillnaden mellan gott och ont. I ditt exempel är detta Gud. Cirkelresonemanget består alltså i att Gud både är premissen och slutsatsen."

Jag måste vara lite slö här. Jag förstår inte hur du menar här.

Hur förutsätter jag Gud? Kan du förklara för mig vad jag argumenterar egentligen? På så vis kan jag kanske få det klart i mitt huvud var jag har gått fel i argumenteringen.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se