5 maj 2014

Är det rationellare att tro på Gud?

Detta var den enda fråga som diskuterades i senaste avsnittet av BBC the Big Questions. Som vanligt är håller Team teism ihop och ser inte problem med att de har helt motstridiga uppfattningar om Guds egenskaper och hur man skall leva för att bejaka gudarna.

Ett typexempel är när majoriteten av mänsklighetens tro på miraklen framförs som ett argument för att man måste ha mycket starka skäl till att avvisa mirakel. Problemet med detta argumentet är att de flesta mirakeltroende bara tror på mirakel från sin egen religiösa tradition. Alltså avvisar de troende massor av mirakel, utan att ha de mycket starka skäl som efterfrågas.

Den stora behållningen är att lyssna på Julian Baggini som inleder.

1 kommentar:

Strummindude sa...

Lite sen på det här men -

Jag tittade på debatten igår kväll. Den här före-detta-ateist-professorn har jag sett förut, i någon debatt med Hitchens. Han förefaller säga precis samma sak oavsett vilken fråga han får. Han har också en del aningen irriterande språkliga tics som gör honom svår att lyssna på, tycker jag.

Frånsett detta så fäste jag mig vid att den irländska katolska prästen mot slutet av debatten helt oemotsagd fick sitta och påstå att motsatsen till faith inte är doubt utan certainty. Med detta ville han alltså göra gällande att skillnaden mellan troende och ateister är att de senare är säkra på att de sitter inne med sanningen.

I verkligheten förhåller det sig ju precis tvärt om. Det är the faithful som börjar med svaret, och sedan försöker att efterkontruera dess rationalitet. De icke-troende börjar med frågan, och är alltid redo att ifrågasätta de svar som presenteras. Hela debatten kunde nog egentligen sammanfattas med ett sånt konstaterande.

Dessutom så har prästen rent språkligt fel. Faith är en synonym till trust. Dessa bägge begrepp innebär en förtröstan, en tillit. Dess motsats innebär otrygghet, osäkerhet. Alltså inte alls något som har med certainty att göra.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se