4 maj 2014

"Ett avsked till islamismen"

Islamiska förbundet får ofta representera alla muslimer, trots att de sannolikt endast representerar ett fåtal. Muhammedkarikatyrerna, och de efterföljande reaktionerna kring dessa, hade varit en icke-fråga om det inte vore för Islamiska förbundet som hetsade fram reaktionerna. Att politiker sedan okritiskt köper enkla förklaringsmodeller vittnar snarare om en förminskade människosyn.

Läs Ivar Arpis ledare om boken ”Min afsked med islamismen” i SvD.

Humanisterna arbetar för att individer, snarare än kulturella och religiösa grupper, har såväl rättigheter som skyldigheter i en demokratisk värld. Stödjer du oss i detta arbete, och vill gå med i Humanisterna? SMS:a ”Humanist personnummer epost” till 72456..

2 kommentarer:

Nils sa...

Ett exempel på ett sådant förbund är Islamsk Råd i Norge. Generalsekreteraren Mehtab Afsar har nu hamnat i blåsväder efter en intervju i Aftenposten med anledning av att flera norska islamister dödats i Syrienkriget.

Norska säpo är bekymrat, men Mehtab Afsar ser inget konstigt i att unga norska muslimer reser till Syrien för jihad-träning. Det är ungefär som den norska värnplikten tycker han, skillnaden är bara att den sker i ett annat land.

Lars Torstensson sa...

"Islamistiska extremister bör inte få predika hat vid brittiska universitet"

Det skriver människorättsaktivisten Peter Tatchell i The Spectator.

Han konstaterar att flera islamiska universitetssällskap har ställt upp som värdar för extremistiska predikanter inför könssegregerade auditorier, trots oro för att deras predikningar ska röra upp sekteristiskt hat och utså social splittring.

Imamen Uthman Lateef har exempelvis främjat fientlighet mot icke-muslimer och homosexuella, och fördömt demokrati och social integration. Han har också avvisat sekulär islam. Murtaza Khan har krävt dödsstraff för bl a homosexualitet.

Peter Tatchells Stiftelse har lobbat för att sådana möten inte bör tillåtas i offentligt finansierade institutioner förpliktade till jämlik behandling, social sammanhållning och bra samhällsrelationer. "Precis som anti-muslimskt bigotteri inte ska tolereras, bör det inte finnas någon tolerans mot bigotteri främjat av muslimska extremister", säger stiftelsen.

Den har också framhållit att den skulle ha samma inställning till ett liknande event organiserat av British National Party, om det anstiftade anti-muslimskt hat.

University of East London har reagerat positivt på Tatchellstiftelsens propå, och klargjort att Islamiska Sällskapet inte ska få ha möten på universitetsområdet, om dessa möten är könssegregerade och inbegriper hatpredikningar. Här har alltså ännu ett "avsked till islamismen" ägt rum.

Tatchellstiftelsen finner detta tillfredsställande. Men den ställer samtidigt frågan "varför andra universitet - som ska vara platser för upplysning och liberala värderingar - ställer upp som värdar för islamistiska predikanter vars ideologi ofta är extremare än det högerradikala British National Party, som är förbjudet på de flesta universitetsområden. Varför denna dubbla standard när det kommer till högerextrema islamister?"

http://blogs.spectator.co.uk/coffeehouse/2014/04/universities-must-not-host-hardline-islamist-extremists

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se