30 maj 2014

Ex-muslimer vill klassa IERA som "hatgrupp"

Inlägg skrivet av Lars Torstensson.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En rapport publicerad av Ex-muslimerna i Storbritannien (CEMB) anklagar Islamiska Utbildnings- och Forskningsakademin (IERA) för att vara en "mjukislamistisk grupp", och har krävt att dess status som välgörenhetsstiftelse ska dras tillbaka.

I en skrift med titeln "Att evangelisera hat" anklagar Ex-muslimerna IERA för att använda ett rättighetsspråk för mångfald, tolerans och mellanreligiös dialog för att främja och normalisera "islamistiska värderingar och normer".

Rapporten ger detaljerade exempel på hatspråk från IERA:s sida, och den förordar att gruppen ska klassificeras som en hatgrupp, p.g.a. dess ihärdiga uppbackning av islamister som predikar hat mot icke-muslimer, kvinnor, homosexuella, progressiva muslimer och ex-muslimer.

Ex-muslimerna säger: "Vi bedriver vår kamp mot högerextremism av alla schatteringar - oavsett om det är Britain First eller IERA - och vi försvarar allas rättigheter, oberoende av bakgrund, ras, trosuppfattning, kön, sexualitet." Gruppen bekänner sig till sekularism, universella rättigheter och jämlikhet.

IERA har tillbakavisat anklagelserna, men fått svar av bl.a. ex-muslimen och människorättsaktivisten Maryam Namazie.

2013 förbjöds IERA att hålla sammankomster på University College London efter att gruppen hade försökt framtvinga en uppdelning efter kön bland åhörarna av en debatt med rubriken "Islam versus Atheism".
[National Secular Sociaty]

Lars Torstensson

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se