30 maj 2014

Östersunds-Posten har fel!

"Korrigera mig gärna om jag har fel!", så avslutas ledaren i Östersunds-Posten, författad av Mikaela Munck af Rosenschöld. Ledaren kommenterar senaste avsnittet av Uppdrag Granskning "Bötbotarna" och avrundas med en kommentar till Humanisternas debattartikel i gårdagens DN.

1. Ledarskribenten tror att Humanisterna beskyller de troende för att de inte behövs.
Detta behöver korrigeras. Något liknande står inte i debattartikeln. Artikeln handlar uteslutande om att staten skall vara sekulär, det vill säga neutral till olika livsåskådningar.

2. Skribenten påstår att Humanisterna hävdar att kyrkan inte har något att göra eller tillföra i vår sekulariserade värld.
Detta behöver korrigeras. Något liknande står inte i debattartikeln. Artikeln handlar uteslutande om att staten skall vara sekulär. Kyrkan har fortfarande behov att fylla utanför statens verksamhet, för dem som söker sig till kyrkan.

3. Munck af Rosenschöld skriver att Humanisterna saknar tillräcklig med belägg för att kyrkan lägger sig i statens angelägenheter.
Detta behöver korrigeras. Något liknande står inte i debattartikeln. Det är det motsatta som står, att staten fortfarande lägger sig i kyrkans angelägenheter. Beläggen för detta är svensk lagstiftning, vilken bland annat styr Svenska kyrkans verksamhet.

4. Ledarskribenten tror också att Humanisterna ser de som går i kyrkan hyfsat regelbundet som ett hot.
Detta behöver korrigeras. Humanisterna vill med debattartikeln bara belysa att olika livåskådningar behandlas olika av staten. Kyrkobesök är inget hot, så länge det sker frivilligt.

5. Skribenten tycker också att Humanisterna borde kunna lära sig att kärleken är störst och att tro och hopp inte heller är så dumt.
Detta behöver korrigeras. Många humanister vet redan att kärlek är den starkaste positiva känslan en människa kan uppleva, vi tror på det som finns förnuftiga skäl för att hålla för sant och hoppas att nästa ledare i Östersunds-Posten håller högre kvalité.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se