19 maj 2014

Religionsfrihet kräver inte statsbidrag

Stefan Attefall och Amanda Agestav (båda KD) skriver en debattartikel i VLT - Religion har rätt att synas. Poängen med artikeln är att berätta hur bra Kristdemokraterna varit för trossamfunden, genom att ge dem mera av statens pengar. Utöver detta valbudskap kan man i ett stycke i deras text läsa följande:
En viktig del av det civila samhället är trossamfunden. De står för en rik verksamhet för både unga och gamla, där värderingar och etik diskuteras.
De glömmer att nämna att det finns andra organisationer som också gör detta, t.ex. Humanisterna.
Den religiösa övertygelsen är en oerhört stark drivkraft för bland annat sociala insatser för medmänniskor.
Ja, men det är absolut inte den enda övertygelsen. Det finns etiska, ideologiska, politiska övertygelser som också går hand i hand med ett starkt socialt engagemang.
I stunder av kris ses samfunden som en trygg plats dit människor söker sig för samtal och tröst, men däremellan uppmärksammas sällan deras betydelse.
Människor söker sig naturligtvis till de platser som finns att tillgå. Men alla svenskar är inte medlemmar i ett religöst samfund eller upplever att religiösa samfund är en tryggplats som möter deras behov i krissituationer. Staten kan inte överlåta denna funktion till samfunden, om staten har som ambition att finnas till för alla medborgare.
Men följer man debatten i Sverige verkar det ibland som att religionsfriheten är en ickefråga.
Hur blev detta en fråga om religionsfrihet? 
Men religionsfriheten har två sidor som är lika viktiga; dels rätten att tro, att inte tro eller att byta religion, dels rätten att utöva en religion, eller att inte utöva någon religion. Rätten från religion innebär däremot inte att alla religiösa uttryck suddas ut från samhället eller att man ska ”slippa” se människor ge uttryck för sin religion. Att säga att vem som helst får tro bara det inte syns eller hörs är inte samma sak som att stå upp för religionsfriheten. Det är att slå undan benen för den.
Håller med, men varför ta upp detta? Stycket avslutas:
Regeringen anser att trossamfunden har en viktig roll i samhället. Därför har bidraget till trossamfunden de senaste åren höjts med närmare 60 procent!
Skall detta tolkas som att debattörerna anser att en god religionsfrihet kräver att statens skjuter till mer pengar till trossamfunden? Att mer pengar behövs för att religionen skall synas och höras?

Debattinlägget avslutas:
Det finns ingen enkel manual för hur ett samhälle ska möta alla de utmaningar vi står inför, men vi vill gå längre och är övertygade om att alla föreningar och församlingar behövs för att bygga ett tryggt, varmt och medmänskligt samhälle.
Som Samfundsminister har Attefall delat ut mer privilegier till de religiösa samfunden och inte visat något intresse för att ge statsstöd till ickereligiösa livsåskådningsföreningar. Det krävs inte statsbidrag för att upprätthålla religionsfriheten. Men om staten gynnar de religiösa samfund framför ickereligiösa, då kommer de ickereligiösa inte ges samma möjligheter att fylla de funktioner som Attefall önskar att civilsamhället fyller. Är detta en medveten strategi eller ett tecken på att ministern lider av beröringsskräck för det ickereligiösa?

1 kommentar:

Håkan W sa...

"Håller med, men varför ta upp detta?"

Du vet varför... Denna vrångbild av Humanisterna får vi dessvärre leva med. I ett fritt samhälle får en debattörs nivå ligga på... valfri plats.

"Är detta en medveten strategi eller ett tecken på att ministern lider av beröringsskräck för det ickereligiösa?"

Svaret är sannolikt: Både-och. De hänger ihop.

Däremot tror jag att ministern har beröringsskräck mot begreppet "beröringsskräck" så länge det gäller honom själv...

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se