29 maj 2014

”Svenska staten fortfarande inte livsåskådningsneutral”

Humanisterna har ställt frågor till riksdagspartier, och F!, om deras syn på en sekulär och livssynsneutral stat. Utifrån svaren har en artikel idag publicerats på DN Debatt:
Religionsfriheten och skiljandet mellan stat och kyrka har i Sverige skett först i modern tid. Religionsfrihet, i meningen att det blev tillåtet att inte tillhöra något religiöst samfund, fick vi 1951 och först vid millennieskiftet skildes kyrkan från staten. I allt väsentligt är Sverige i dag en sekulär stat. 
Men ännu finns åtskilliga reminiscenser av den gamla religiösa staten kvar. Förbundet Humanisterna har mot den bakgrunden inför årets val ställt ett antal frågor om religionen i samhället och religionsfrihetens gränser till de politiska partierna, inklusive Fi (Feministiskt initiativ). (Frågorna har skickats till partisekreterarna och svaren erhållits från av dem utsedda personer.) 
Till de mer remarkabla av dessa reminiscenser hör det grundlagsenliga kravet på att kungafamiljen måste bekänna sig till den rena evangeliska, protestantiska läran, det vill säga den lära som Svenska kyrkan bygger på. Den religionsfrihet som gäller alla andra medborgare i landet gäller alltså inte för kungafamiljen. En majoritet av riksdagspartierna, och också Fi, anser att successionsordningen bör ändras omedelbart (V, FP, Fi) eller att det finns skäl att ompröva ordningen vid en framtida översyn av grundlagarna (MP, C, KD). Men de två stora partierna M och S, liksom SD, tycker att det är bra som är.

25 kommentarer:

Janolof sa...

Inkonsekvent av Socialdemokraterna som har, eller iaf hade tidigare, strävan efter att införa republik inskrivet i partiprogrammet.

http://repf.se/nyheter/vad-tycker-partierna-om-republik-1144495

Nils sa...

Humanisterna fortsätter lägga sin energi på småttigheter som skolavslutningar och kungahusets bekännelse till den protestantiska lära. Varför bråka om den när man vill avskaffa hela kungahuset?

Det enda intressanta är passusen med omskärelse av barn, men som läget är nu är yttrandefriheten ännu viktigare. Ett tecken på att den frågan är oviktig för Humanisterna är att man umgås med Bengt Westerberg. Ett större hot mot yttrandefriheten än Bengt Westerberg har Sverige aldrig upplevt.

Anders Hesselbom sa...

Socialdemokraterna är ett mysterium. Deras partiprogram är mot teokrait och monarki men de har en broderskapsrörelse och ett samarbete med islamska föreningen.

Henrik Larsson sa...

Veckan efter ett EU val där riktiga rasister och den första tyska nazisten sedan kriget tar plats i EU, tillsammans med våra egna vattenkammade högerextremister som söker samarbete md dom.
Dags för Humanisterna att skriva något relevant på DN debatt...om... eh... successionsordningen och kungahusets religiositet?
Kanske dags att konsultera Det Globala Sekulära Tankeledande Rådet för relevans?
http://www.secularcouncil.org
De är tydligen vår globala resurs! Enligt twitter!
Det är något problem med humanism, diskurs och politisering som jag inte förstår. Jag får leva med det!

Anders Hesselbom sa...

Henrik, ditt avståndstagande mot antirasism är kanske inte starkt nog så länge rasister har inflytande? Du resonerar som en kristen som hatar Jesus för att Satan finns. :-)

Henrik Larsson sa...

Anders,

Oj! Var har jag tagit avstånd från antirasism?
Det var i sådana fall inte meningen!
Jag försökte kritisera humanisternas känsla för tajming och relevans bara...

Anders Hesselbom sa...

Ett kontraproduktivt ställningstagande är också ett ställningstagande. ;-)

Anonym sa...

Än en gång visar Humanisterna att det de kallar en »livsåskådningsneutral stat« innebär omfattande kriminalisering av uttryck för andra livsåskådningar än den egna. Det absolut enda exemplet på verkligt religionstvång man hittat i Sverige rör kungafamiljen. Annars är det judisk omskärelse och judiska privatskolor som åter får exemplifiera ofriheten. Men kanske ska vi vara glada för det lilla. I Humanisternas skolmanual om rasism liknas vår judiska sedvänja vid att låta dödssjuka barn förblöda, här stannar liknelsen vid flickor som får sina könsorgan bortskurna och ihopsydda.

Henrik Larsson sa...

Hmm
Du talar i aforismer, som en väggbonad?
Jag försöker tyda!

Om du menar att man inte bör kritisera humanisternas tajming och relevans för att de är i huvudsak goda håller jag inte med.

Om du bara är postmodernt vänsterintellektuell utan avsikt att bli förstådd känner jag igen mig.

Var det nåt annat så var gärna tydligare.

Patrik Lindenfors sa...

Christopher,
För att vara petig vill man även stoppa min grundskola, St. Eriks Katolska skola, ett fåtal muslimska skolor, samt några kristna skolor. Det är alls inte riktat mot judar på det sätt du försöker framställa det.

Patrik Lindenfors sa...

Henrik,
Den här debattartikeln har fått vänta på sin tur ett tag och hamnade tyvärr så här olyckligt i tiden. Det var inget någon varken önskade eller eftersträvade.

Sen kan man faktiskt ha två tankar i huvudet samtidigt. Bara för att det finns ett jätteproblem vi måste ta itu med (men hur?) betyder inte det att vi ska sluta upp med alla småproblem på en gång.

Ulf Gustafsson sa...

Christopher,

Det judiska är inte alls utvalt. Hillelskolan tas endast upp som exempel på S inkonsekventa svar.

Henrik Larsson sa...

Patrik,

Jag hajjar. Sedan kan man tycka att en annan debattartikel kunde ha förutsetts, planerats och tajmats bättre med EU-valet. Ni har väl någon kommunikationsplanering? Kungahuset och dess religion har jag själv inget intresse av, men det sekulära samhället vill jag gärna delta i utformandet av. Varje vecka.

Anonym sa...

@Ulf
Det stämmer visserligen att Hillelskolan tas upp som exempel på socialdemokratins inkonsekvens, men om man velat kunde man med fördel exemplifierat detta med Lundsberg som, till skillnad från den judiska skolan, har egen gudstjänstlokal sedan hundra år tillbaka (länk). Det religiösa inslaget på Hillelskolan är däremot närmast obefintligt och den judiska profilen handlar om att barnen kan odla en judisk-svensk identitet och får lära sig hebreiska och judisk historia (länk). Att Humanisterna alltid hittar sina exempel på påstådda övergrepp i minoritetskulturerna eller i extrema sekter som Plymouthbröderna handlar om desinformation. Detta gäller inte minst i omskärelsedebatten, där icke-medicinskt motiverade ingrepp på barn problematiseras enbart när de kan kopplas till någon minoritet. Att det är fritt fram för föräldrar att låta operera sina barns utstående öron hos privata plastikkirurger är däremot ointressant eftersom de flesta förstår de goda avsikterna i detta. Därför är det mer effektivt att spela dum och låtsas som att den påstådda konflikten mellan föräldrar och barn bara existerar i minoritetsfamiljer som redan betraktas med misstänksamhet av många.

Ulf Gustafsson sa...

Christopher,

Hillelskolan var ett dåligt exempel. Det visar bara att begreppet "religiösa friskolor" är ett oklart begrepp, vilket gör att Humanisternas ställningstagande är oklart.

Sedan har du fel om fokus på minoriteter. Förklaringen är enklare. Fokus är på religion.

Patrik Lindenfors sa...

Henrik,
Ett samhälle kan inte bli sekulärt om inte staten är det. Du må tycka att det är petitesser, men det är faktiskt svenska grundlagen vi diskuterar.

Anonym sa...

@Ulf

Om fokuset är religion så måste man vara tydlig med vad man avses. I artikeln talas det om religion som tro och livsåskådning, men religionen vid Hillelskolan handlar om maten som serveras och schemat som tillåter barnen att fira judiska högtider och sluta tidigt på fredagar så att de kan hålla shabbat under vinterhalvåret. Vad exakt är det som är farligt med att skippa julen, grisen och fredagseftermiddagen? På vilket sätt tar barnen skada?

Om fokuset är religion så framstår det som märkligt att välja svenska judar som exempel då endast 4,5% av medlemmarna i de judiska församlingarna betraktar sin judendom som primärt en religion (se Judisk Krönika 4/2012). Ateismen är vanligare än teismen i såväl min egen församling som på Hillelskolan. Det är anmärkningsvärt att en organisation som ofta hävdar vetenskap framför tro är så likgiltig inför verkligheten.

Lars Torstensson sa...

Vi vill att skolan ska fungera som en skola och inte som en kyrka. Skolelever ska få tillgång till vederhäftig, på vetenskap grundad kunskap, och slippa utsättas för religiös indoktrinering, och få sagor framställda som sanningar.

I stället ska de få objektiv kunskap om de olika religionerna, så att de kan ta självständig ställning, när det känner sig mogna för det. DET är att respektera elevernas religionsfrihet!

Detta är viktigt inte minst för minoriteter. Det finns flera exempel på att homosexuella elever har blivit illa behandlade i religiösa friskolor, som på religiösa grunder betraktar homosexualitet som synd.

I vissa muslimska friskolor förekommer diskriminering av kvinnliga elever. De får ibland sitta längst bak, för att deras underordnade ställning ska markeras.

I flera av dessa skolor bibringar man också barnen en skrämmande, barbarisk helvetesförkunnelse, som måste betecknas som ett övergrepp mot barnen!

Ulf Gustafsson sa...

Christopher, det är högst rimliga invändningar du framför i senaste kommentaren.

Henrik Larsson sa...

Lite humor om ämnet från ett amerikanskt perspektiv för att lätta upp stämningen:
http://www.tickld.com/funny/t/834532

Erik M sa...

Christopher Aqurette,

Det du säger är helt och hållet sant. Särskilt så länge den allmänna skolan öppet och ogenerat favoriserar vissa kulturer och religioner framför andra så är det bara rimligt att det finns alternativ.

Skulle själv helst se en allmän skola som var öppen och inkluderande för alla, men efter att ha hört hur invändningar mot t.ex. uttalat kristna skolavslutningar i kyrkan bemöts i den allmänna debatten har jag har börjat undra om min åsikt mest är naiv och överoptimistisk.

Lars Torstensson sa...

Inkludering innebär inte att skolan ska missionera för alla, eller någon, religion, utan att den är religiöst neutral

Erik M.

Du verkar tro att inkludering innebär att alla elever, eller alla elevers föräldrar, ska kunna använda skolan till att missionera för just sin religion. Eller att en viss religion ska kunna utnyttja skolan på detta sätt. Det är en orimlig uppfattning, som också röjer förakt för kunskap. Dels innebär den att skolan säger emot sig själv, eftersom de olika religionernas läror ofta strider mot varandra. Dels innebär det att skolan sprider villfarelser, genom att framställa religiösa spekulationer, och religiösa trosföreställningar, vars sanning inte kan styrkas, som vederhäftig kunskap. Att agera så är ett svek mot eleverna!

Skolans uppgift bör vara att sprida tillförlitlig kunskap, inte att missionera! Och sådan kunskap bör vara grundad på vetenskapen, och inte på mångtusenåriga religiösa skrifter - tillkomna under en tid när människornas okunnighet var stor - eller uppenbarelser, som kan visa vad som helst.

Om skolan bekänner sig till en religion så exkluderar den dessutom dem som inte tillhör denna. Om den propagerar för alla religioner så diskriminerar den ateister - samtidigt som den säger emot sig själv.

En skola som inkluderar alla, och är kunskapsmässigt trovärdig, måste därför vara religiöst neutral. På samma sätt som skolan inte bör bedriva politisk indoktrinering av eleverna - något som vi har sett i vissa diktaturstater - bör den inte eller bedriva religiös indoktrinering. Bägge sakerna är principiellt lika felaktiga.

Erik M sa...

Lars Torstenson,

Jag vet inte vad det är du tänker på, för du kritiserar något jag aldrig har skrivit. Jag höll med Christopher Aqurette när han bl.a. skrev:

"religionen vid Hillelskolan handlar om maten som serveras och schemat som tillåter barnen att fira judiska högtider och sluta tidigt på fredagar så att de kan hålla shabbat under vinterhalvåret."

Och om det är det enda som man menar när man säger "religiös friskola" så har jag svårt att se problemet. Det är en ganska stor skillnad på en skola som aktivt indoktrinerar i vissa religioner och de som endast underlättar följandet av vissa religiösa och kulturella traditioner. Om man tycker att det är ok att svenska skolor ger elever ledigt under, säg, Kristi Himmelfärdshelgen (seriöst, vem firar ens den helgen?) utan att det ska ses som indoktrinering så måste man väl säga att det är ok med en friskola som ger elever ledigt under Jom kippur eller Eid al-fitr utan att säga att man missionerar?

Och så länge den svenska skolan envisas med att favorisera någon slags kristen kultur (när det kommer till t.ex. mat, skolavslutningar, helger eller liknande) och folk motsätter sig försöken att verkligen skapa en allmän skola så är det banne mig bara bra att folk har möjlighet att säga "tack, men nej tack"!

Men om en skola faktiskt visar sig inte leva upp till kraven på saklighet och opartiskhet i undervisningen så är det en helt annan sak, och där tror jag vi alla håller med varandra om att det inte är skolans roll att indoktrinera i vissa ideologier.

Lars Torstensson sa...

Erik M.

Om Hillelskolan är så lite konfessionell som Christopher säger så är den förstås inget bra exempel på en religiös friskola. Det är givetvis skillnad mellan att ha en viss kulturell profil i sin undervisning och att ägna sig åt religiös indoktrinering. Men Hillelskolan lär väl ändå ut att Gud finns, och är beskaffad som judendomen tror? Det är inte ett sant konstaterande utan en trosutsaga.

Att en skola ger eleverna ledigt på röda dagar, som ofta högtidlighåller kristna högtider, eller ofta serverar svensk husmanskost, innebär inte att den bekänner sig till kristendomen. Det är riksdagen och inte skolan som bestämmer de röda dagarna. Men den kunde gärna "avkristna" dessa dagar.

Och gudstjänster på avslutningar o d är klara uttryck för kristen konfessionalism.

Jag uppfattade ett tidigare inlägg av dig som att du ansåg att kristna skolavslutningar är ett tecken på att skolan har en inkluderande inställning till eleverna. Men jag inser nu att jag missförstod dig. Vi verkar vara ganska överens.

Christian sa...

"Men Hillelskolan lär väl ändå ut att Gud finns, och är beskaffad som judendomen tror? Det är inte ett sant konstaterande utan en trosutsaga."

Hillelskolan lär definitivt inte ut att Gud finns. Precis som i vanliga svenska skolor lär man ut att vissa människor tror att Gud finns, andra inte. Säkert 90% av de som går i Hillelskolan är helt sekulära.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se