2 maj 2014

Tonårskonflikt - Vetenskap mot kristendom (från 1960)

19 kommentarer:

Göran sa...

Redan 1960 visste de att det inte är något motsatsförhållande mellan religion och vetenskap.

Patrik Lindenfors sa...

Göran,
Eller hur. Det är just precis det filmen förmedlar. Inte.

Göran sa...

Jag undrade länge vad filmens budskap skulle vara och sen blev det uppenbart. Men du kanske inte såg hela filmen Patrik?

Jonah sa...

Ojoj.

Har du gått och blivit kristen på äldre dar Patrik?

Kollade du till slutet? Vad vill du säga med filmen? Att det finns fler sätt att ta in kunskap än den vetenskapliga metoden?

Detta är ju något som skulle kunna visas i kyrkliga ungdomsgrupper för diskussion tänker jag.

Patrik Lindenfors sa...

Haha! Nej - det är konfliktskildringen jag var ute efter. Du menar att slutet löste den? Lite magi så *poff* är konflikten borta?

Anders Hesselbom sa...

Jag antar utmaningen att göra en bättre utläggning om vetenskapens och religionens kompatibilitet.

Jonah sa...

Patrik

Jag antar att filmen är gjord för att visa på det "felaktiga" i att sätta upp religion mot vetenskap.

Den försöker ju visa på att de unga tonåringarna trodde att vetenskapen var i motsats till kristendomen men sen kommer det stora vetenskapsmannen och säger att så är det inte alls.

Och så får ju vetenskapsmannen tala om Jesus och frälsning etc.

Jag tror att filmen gjordes av kristna i syfte att visa på att man kan vara kristen och vetenskapsman på samma gång.

En kristen propagandafilm riktad till tonåringar som börjar tvivla på sina föräldrars tro helt enkelt.

Tyckte det var en underlig film att lägga upp här bara. Trevlig men underlig.

Patrik Lindenfors sa...

Jag är glad att du uppskattade den.

Anders Hesselbom sa...

Det känns alltid lite knäppt att försvara en ståndpunkt jag inte har, men här är den!

Göran sa...

Och där blev Anders H religiös också, en speciell tråd/kväll må jag säga.

Anders Hesselbom sa...

Ja, även jag har en gudsbild som jag tror på.

Jonah sa...

Intressant Anders.

Dock tror jag du har fel i att säga att skapelsetroende inte tror på det naturliga urvalet.

Är det inte så att det är det gemensamma släktskapet som är problemet?

Jag har aldrig hört någon säga att den evolution vi kan se och testa inom arter genom det naturliga urvalet inte finns.

Dock har jag hört folk som har svårt att dra slutsatsen från evolutionen genom naturligt urval att allt levande har ett gemensamt släktskap. (gemensamt ursprung tror de ju på)

Jag tror att problemet med evolution sort till annan sort tar så pass lång tid att den inte kan experimenteras på och då måste tros på utan vetenskapliga bevis för att detta faktiskt händer. (Det man har sett är ju finkar som blir finkar, bananflugor som blir bananflugor, hunddjur som blir hunddjur, hästdjur som blir hästdjur etc)

Så jag tror inte att du förklarade dina motståndares ståndpunkt sanningsenligt.

Anders Hesselbom sa...

Jonah, om vi tänker oss att skapelsetroende inte tror att X kan förklara Y, så följer inte det till att jag måste påstå att "skapelsetroende inte tror på X". Det som avhandlas här är inte huruvida skapelsetroende tror på det naturliga urvalet, utan huruvida skapelsetroende tror att det naturliga urvalet är drivkraften bakom artrikedomen. Som du kanske noterat, så brukar bibliska kreationister avfärdas av vetenskapen, helt enkelt för att de tror på för mycket och för snabb evolution genom naturligt urval, från arterna som var med på arken, utan att för den sakens skull dela den vetenskapliga uppfattningen om artrikedom. Så det gäller att hålla tungan rätt i munnen när det kommer till sammanhang.

Jonah sa...

Men är inte saken den att kreationister tror att naturligt urval (X) är anledningen till artrikedomen (Y). Skillnaden är ju att de inte tror att evolutionen utgick från en enda organism uten många olika typer.
Så alla tre tror att X förklarar Y men skillnaden är ju vilken startpunkten var. (Och snabbheten av det naturliga urvalet möjligen)

"Som du kanske noterat, så brukar bibliska kreationister avfärdas av vetenskapen"

Jag tror att du menar Vetenskapsmän, va? Vetenskapen är ju inte en entitet som kan avfärda något. Genom vetenskapliga metoder kan vetenskapsmän avfärda vissa hypoteser.

Anders Hesselbom sa...

"Men är inte saken den att kreationister tror att naturligt urval (X) är anledningen till artrikedomen (Y)."

Nej, faktiskt inte. Resonemanget brukar vara att en hund föder en hund varje gång. Den kan ha långt hår, kort hår, vara stor, vara liten, men det är en hund varje gång. Det handlar mest om variation inom "typen" (vad nu det är), inte artbildning. "Creation biology centers on an idea derived from Genesis that states that life was created by God, in a finite number of "created kinds", rather than through biological evolution from a common ancestor. Creationists consider that any observable speciation descends from these distinctly created kinds through inbreeding, deleterious mutations and other genetic mechanisms." Den viktigaste skillnaden mellan special creation och theistic evolution är just detta.

Jonah sa...

"Det handlar mest om variation inom "typen" (vad nu det är), inte artbildning."

Detta svaras ju på i nästa stycke"
"any observable speciation descends from these distinctly created kinds"

Speciation=Artbildning

Jag tror fortfarande att skillnaden ligger i vilken startpunkt man tror är sann, en organism eller många. Evolutionen genom det naturliga urvalet är ju det samma i alla tre. Som texten också säger "Creation biology centers on an idea...that life was created...in a finite number of "created kinds", rather than...from a common ancestor"

Anders Hesselbom sa...

Som sagt, vetenskapen anser att bananer och apor är släktingar, kreationister anser på sin höjd att rävar och vargar är det, eftersom Gud skapade hunddjuren, aporna, ödlorna, och så vidare, för sig. Därmed inte sagt att variationen av hundar, inte kan vara en produkt av evolution genom naturligt urval, snarare tvärt om. Kontexten är alltså viktig här.

Anders Hesselbom sa...

Texten du citerar, förtydligar ju faktiskt just detta. Typerna kommer från ett begränsat antal skapade.

Jonah sa...

"vetenskapen anser att bananer och apor är släktingar"

Vetenskapsmän anser. Vetenskapen anser ingenting. Vetenskapen kan ju på sin höjd visa på att bananer och abor har liknande genetisk information i vissa lägen. Släktskap är något som människor har tolkat de vetenskapliga faktan till.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se