9 maj 2014

Universitetskanslersämbetet som kyrkligt utvärderingsorgan?

På tisdag är det Seminarium för utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter arrangerat av Universitetskanslersämbetet. Där ska man följa upp en kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter. Efter detta vidtar följande programpunkter:

12.00 – 12.30

  • Detta förväntar jag mig att teologerna kan inför sitt kyrkliga utbildningsår, Anne-Louise Eriksson, rektor vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
  • Vad studenterna skulle behöva mer av för sina uppdrag i kyrkan. Per Eckerdal, biskop i Göteborg.

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00

  • Bättre syn med dubbelslipade glasögon: Utbildningens bidrag när man beskriver samhället. Mikael Hermansson, ledarskribent på Borås tidning.
  • Teologutbildningens betydelse för arbetet med samhällskriser. Christina Schenning, verksamhetsansvarig för övningssamordning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

14.00 – 16.00 Diskussion inklusive kaffe

De enda som man anlitat för att kommentera kvalitetsutvärderingen av svensk undervisning i religionsvetenskap vid landets högskolor är alltså dessa fyra:

  • Anne-Louise Eriksson, rektor vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
  • Per Eckerdal, biskop i Göteborg.
  • Mikael Hermansson, ledarskribent på Borås tidning - samt doktorand i kyrkohistoria.
  • Christina Schenning, verksamhetsansvarig för övningssamordning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - samt präst och före detta biskopskandidat i Västerås.
Någon arrangör på Universitetskanslersämbetet har missuppfattat det där med religionsvetenskap. Den här sammankomsten inriktar sig helt och hållet på teologin. Religionsvetenskap är däremot inte alls enbart en utbildningsväg för att tillgodose Svenska kyrkans konfessionella behov utan handlar om vetenskapliga studier av det mänskliga fenomen vi kallar religion.

Det här är som att bjuda in till en dag att diskutera en utvärdering av undervisning i statsvetenskap och enbart bjuda in kommentarer från Centerpartiet. Sedan när går Universitetskanslersämbetet Svenska kyrkans ärenden på det här sättet?

5 kommentarer:

Anonym sa...

Tyvärr är denna sammanblandning mycket vanlig. Religionsvetenskap behandlas ofta som om det vore detsamma som kristen teologi. Men precis som du skriver så är det två helt olika saker. Personligen skulle jag gärna se att religionsvetenskapen flyttade ut från de gamla teologiska institutionerna för att markera denna skillnad.

Thommy M. Malmström sa...

Skilj kyrkan från staten!

Anders Bergdahl sa...

Sedan kan man ju HELT ta bort teologi från högskolan.
Om SVK eller andra kyrkor vill ha tros utbildning så får de finansiera detta själva.
Kanske kan de begära att präster ska ha examen i religionsvetenskap... om de vill...

Thommy M. Malmström sa...

Teologi i bemärkelsen gudslära kan vi ta bort, men inte religionsvetenskap. Det är dock ganska långt mellan dessa kunskapsområden.

Lokatt sa...

Ja ta bort teologin från högskolan! Det borde gjorts för länge sedan.
Religionsvetenskap ska naturligtvis finnas kvar.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se