23 juni 2014

Adam och Eva i Katolska Kyrkan

Jag har tidigare skrivit om hur katoliker förväntas förhålla sig till arternas mångfald enligt den apologetiska organisationen Catholic Answers (CA). Som katolik får man gärna vara ungjordskreationist eller anhängare av teistisk evolution, men den vetenskapliga förklaringen till arternas mångfald får inte accepteras under några omständigheter, med hänvisning till att den är inte innefattar Gud - den är "ateistisk". Bibelns eventuella konflikter med verkligheten förklaras med att Bibeln beskriver händelser i en icke-kronologisk ordning. Ordningen handlar snarare om icke-definierade kategorier.

Inte heller jag förnekar att bibeln är ett korrekt historiskt dokument, givet att lämpliga förklaringar får appliceras på de påståenden som verkar vara felaktiga. Men problemet som uppstår när man hanterar Bibeln på detta sätt, är att den tappar sin förmåga att förklara och förutspå. Om en profetia bara kan förstås korrekt om den betraktas i ljuset av ett vetenskapligt anspråk, är profetian undermålig. Och här har jag, som naturalist och ateist, ett problem: Om Bibeln ger små ledtrådar, kan dessa rent av vara placerade i Bibeln av Gud, för att väcka min vetgirighet och forskningsvilja. När jag väl har studerat en fråga, kommer jag kunna återvända till Bibeln och titta på påståendet i ett nytt ljus, som bringar klarhet i vad som påstods.

Men från vad jag kan se nu, är denna hållning ännu mer problematisk för den bibeltroende, eftersom den allvetande gudens ledtrådar egentligen inte bär någon information, bara en påstådd uppmuntran att forska, som lika gärna kunde komma från något väsen som inte är allsmäktigt, kanske till och med ett litet barn.

För att illustrera bristen i argument kan man tänka sig att jag ska presentera de fem första naturliga talen i ordning, och väljer att presentera dem på detta vis: 5, 2, 3, 1 och 4. Genom att säga att ordningen inte är kronologisk, utan följer en icke-definierad kategori (kallad "ämne"), så är sorteringen faktiskt inte nödvändigtvis felaktig, den råkar bara stå i konflikt med vad vi förväntade oss att se. Denna konflikt är inte helt olik den som anhängare av teistisk evolution ser när han läser moseböckerna, och teistisk evolution får man som sagt tro på som katolik, och då vill jag påminna om att teistisk evolution knappast är vetenskap. Enligt 1 Mos 1:3 skapade Gud ljuset, dag och natt, innan han skapade solen och stjärnorna (1 Mos 1:14), vilket endast kan vara korrekt om ordningen inte är kronologisk. Så istället för att skriva att detta är t.ex. en poetisk beskrivning av händelser som t.ex. är konsekvenser av en transcendent Guds vilja, skriver man att "även om 1 Mos beskriver Guds verk i ämnesordning, inte i kronologisk ordning, så beskriver den Guds verk - saker som Gud verkligen gjorde".

Kreationism, som också välsignas av Katolska Kyrkan utan att vara vetenskap, belastas inte negativt av självmotsägelser, eftersom föreställningen att vi är skapade i vår nuvarande form redan är avfärdad. Alltså, eftersom de som tror att vi är skapade i vår nuvarande form, inte gör det för att de presenterats för goda evidens, utan för att religiösa dogmer lastats på dem, är inte negativ evidens något problem för dem. Gud är större.

Och det är i kreationister tankevärld som det finns plats för Adam och Eva, "de första människorna". Då Katolska Kyrkan betraktar ursprungsfrågan som viktig, försöker man att hålla vetenskapen på avstånd även när det kommer till de första människorna. Berättelsen om Adam och Eva, är inte fiktion. Med hänvisning till katekesen skriver man att det handlar om verkliga händelser, så hur ska man förhålla sig till de uppenbart falska påståenden vi läser i Bibeln?

Som katolik förväntas man tycka att det inte finns någon konflikt mellan katolicismen och vetenskapen. De konflikter som vi faktiskt ser, har att göra med att Bibeln inte skrevs på ett sätt som vi skulle ha förväntat oss idag. När sakfrågorna brister, är "andemeningen" fortfarande korrekt. Om kyrkan verkligen menade detta, skulle det inte vara några problem att avfärda Adam och Evas existens, men här är det viktigare att bevara arvssynden än att anamma vetenskap. Den Katolska Kyrkan är inte rädda för vetenskapliga framsteg, som t.ex. insikten att det inte finns någon "första människor", utan att arten har utvecklats över tid och i grupp, och anledningen till att man inte är rädd, är att man inte representerar en världsbild som behöver vara solid och konsekvent, vilket illustreras tydligt av hur man hanterar den vetenskapliga insikten om att vi inte är skapade i vår nuvarande form, och att Adam och Eva aldrig funnits.

10 kommentarer:

Patrik Lindenfors sa...

Från Katolska kyrkans katekes:

"Hur man skall läsa berättelsen om syndafallet
390 Berättelsen om syndafallet (1 Mos 3) använder sig av bildspråk, men den säger att en ur-händelse har ägt rum, något som inträffade i början av människans historia. Uppenbarelsen ger oss trons visshet om att hela den mänskliga historien är präglad av den första synd som våra ur-föräldrar i frihet begick."

Jonah sa...

Just Adam och Eva skulle man väl kunna kalla dessa två?

http://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial_Eve
http://en.wikipedia.org/wiki/Y-chromosomal_Adam

Anders Hesselbom sa...

Ja, jag känner till att syndafallet inte med nödvändighet är ett syndafall. Just meningen du citerar, tycker jag visar på samma typ av kompromissvilja mellan vetenskap och religion, som jag påvisar i min text (något som absolut inte behöver vara dåligt).

Anders Hesselbom sa...

Jonah, nej. Den som är mitokondrie-Eva, varierar över tid, och har inget att göra med "den första kvinnan" utan hur släktskapet med nu levande personer ser ut. Och till skillnad från detta, är den mytologiska Eva den första kvinnan. Likheten kommer i namnet, inte i anspråken. Det lite förvillande namnet kommer ifrån den likhet som faktiskt finns mellan myt och verklighet, och det är släktskapet. Man skulle lika gärna kunna säga att min svågers kusin är den Eva som Bibeln menar, eftersom hon heter Eva.

Patrik Lindenfors sa...

Det kan också vara av intresse att mitokondrie-Eva bara gäller mitokondriernas sista gemensamma anmoder. Alla andra gener har andra historier med helt andra "Evor". (Samma sak för Y-kromosom-Adam, förstås.)

Jonah sa...

Finns det andra evor som man gjort studier på? Det vore intressant om man gjorde tester på anmödrar via olika gener för att se om de faktiskt skiljer sig. Detta har säkert gjorts men jag har inte läst om det någonstans.

Jag har för mig att jag har hört att mitokondrie-eva heter så för att inga andra gener gick att spåra på något sätt. Dock vet nog Patrik bättre.

Anders

Jag förstår ju att namnet Eva inte spelar någon roll i sammanhanget men det intressanta är ju att alla nu levande kvinnor kommer från en och samma anmoder när man kollar från mitokondriets synvinkel. Om jag inte har missuppfattat vad mitokondrie-eva bevisar.

Patrik
Om mitokondrie-eva är den sista gemensamma anmodern för mitokondrierna så måste väl resterande gener också gå genom eller åtminstånde mot henne? Eller kan de gå åt helt olika håll?

Patrik Lindenfors sa...

Jonah,
Mitokondrier och Y-kromosomer är speciella eftersom det inte förekommer någon rekombination. För gener på alla andra kromosomer (mitokondrier är dock ingen kromosom, men alla andra gener sitter på kromosomer) så blandas de gener som man får från mamma med de gener man får från sin pappa - ibland (oftast) mitt i genen. Därför så går det inte att "spåra" gemensamt ursprung på samma sätt som för mitokondrierna.

Men det ibland går att lösa på annat sätt. Vissa gener (i princip alla) har vi ju gemensamma med schimpanser. Då vet vi att de är äldre än 7 miljoner år. Vissa gener har vi gemensamma med alla apor. Då vet vi att... och så vidare. På det sätt kan man rekonstruera geners historia, om det rör sig om gener som inte förändras så mycket.

Alla gener behöver inte ha gått via mitokondrie-Eva. Tänk dig t.ex. en kvinna som får barn med en man med gen Z. Kvinnan skickar vidare sin mitokondrie (det är bara den vägen mitokondriearv går) medan mannen ger sin gen Z till avkomman. Om sedan genen Z efter några generationer kommer att finnas hos alla individer (genom t.ex. naturligt urval) kommer du ha kvinnor med mitokondrier från sin anmoder men en gen från sin anfader, aldrig satt i anmodern. Om sen mannan fått genen från sin mamma, ursprungligen, så har du olika ursprung, fast båda på hon-sidan.

De flesta gener har helt enkelt olika historier.

Jonah sa...

Skulle Y-adam och m-eva kunna komma från ungefär samma tidsepok? om man kollar wikipedia så ser det ju ut att vara möjligt.

Skulle man kunna se om dessa Adam och Eva möjligen hade ihop det (eller definitivt inte hade det) genom någon sorts genetiskt test? Wikipedia säger ju att de levde runt samma år +- ett par hundra tusen år.

Säg at man hade ett fullständigt genbibliotek med alla nu levande människor skulle man då kuna komma fram till (genom bakåträkning av mutationer etc) när människan blev människa och vilka gener som först gick ifrån den apliknande anfadern?

Patrik Lindenfors sa...

Det är möjligt men extremt osannolikt att mitokondrie-Eva och y-kromosom-Adam levde samtidigt. Det går tyvärr inte att se om de hade ihop det med någon metod vi känner till idag.

Vad gäller människoblivandet så var det en gradvis process, så det går inte att sätta ett exakt datum. Dock har jag och några kollegor daterat vår förmåga till kultur som varandes äldre än 170 000 år. Sådant går att göra genom att se på spår efter våra intellektuella förmågor. Möjligheten finns att vi kan göra bättre än så när vi får bättre information om vilka gener det är som gör oss "mänskliga"(vad det nu innebär).

Lennart W sa...

Det kommer nog inte bli vare sig någon ny mitokondrie-Eva eller Y-kromosom-Adam under överskådlig tid. Med t ex N kvinnor från början med olika mitokondrier
tar det ca 4×N generationer innan alla konkurrerande mitokondrier har slagits ut, så fr o m nu skulle det krävas flera miljarder generationer, vilket ju skulle ta ganska lång tid.. Dock blir det ju ett annat läge om det bara blir några tusen människor kvar efter en större katastrof. Händelsevis har vi inte heller alltid varit så många vilket just existensen av Y-adam och m-eva kan vara ett resultat av.

Wikipedia: Genetic drift/Time to fixation or loss

Wikipedia: Population bottleneck/Humans

En kommentar (till kommentarerna) som officiellt är sanktionerat av KK eftersom den är vetenskaplig.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se