2 juni 2014

Göndör kan klippa, klistra och skarva

Ibland undrar jag om det är någon mening att vara tydlig i debattartiklar och liknade. Motdebattörerna verkar ändå inte läsa texterna. Det synes nästan vara normalt att blunda för vissa delar av en text och att tolka andra delar utifrån det man redan "visste" innan man började läsa texten. Det senaste exemplet på detta är Eli Göndörs replik på Humanisternas debattartikel "Svenska staten fortfarande inte livsåskådningsneutral".

Göndör inleder med att klippa.
Men Humanisterna har missförstått förhållandena. Den ofullbordade skilsmässan leder inte till ”religiös påverkan på staten” utan till politisk påverkan på kyrkan.
För det första är det Göndör citerar ur ingressen, skrivet av DN. Citatet återfinns inte i Humanisternas text. Sedan utelämnar han det som står innan: "men det finns en rad rester kvar av ...". Det som sägs är inte att det finns en religiös påverka på staten idag, utan att det finns rester av tidigare religiös påverkan, vilket stämmer överens med meningen i Humanisternas text.

Göndör fortsätter med att klistra in.
Humanisterna anser att just ”religiöst grundade tolkningar” bör förhindras att delta i diskussionen.
Här lägger Göndör till "bör förhindras". Detta står inte alls i Humanisternas text. Istället står det uttryckligen: Att staten är sekulär hindrar naturligtvis inte att politiska partier och enskilda politiker i sin gärning kan inspireras av sin religiösa tro. Detta borde vara synonymt med att religiöst grundande tolkningar är tillåtna i diskussionen.

Göndör kan också skarva.

Humanisterna skriver att religionsfriheten har begränsningar: Vad som helst kan inte vara tillåtet i religionens namn. Ur detta drar Göndör slutsatsen:
Uppenbarligen vill Humanisterna helt enkelt ha bort religion från det offentliga rummet. 
Humanisterna vill inte ha bort religion från det offentliga rummet, men vill kunna diskutera religionsfrihetens gränser. Sverige har redan idag många lagar som begränsar religionsfriheten. Dessa begränsningar har tillkommit i en offentlig debatt där både religiösa och sekulära åsikter brutits mot varandra. Göndör erkänner själv att det finns begränsningar för religionsfriheten när han skriver:
Därför är i USA utrymme lagstiftat så att människor i så stor utsträckning som möjligt ska kunna följa sitt samvete.
"I så stor utsträckning som möjligt" är bara en snällare skrivning av "vad som helst kan inte vara tillåtet".

Som vanligt nämns inte att de två frågor Humanisterna tar upp, omskärelse av pojkar och religiösa friskolor, berör barn. Det jämställdhetsperspektiv Göndör tar upp skall också gälla barnen, deras värdighet och integritet. Föräldrarnas samvetsfrihet och bevarandet av deras traditionella sedvänjor kan inte vara det enda perspektivet som beaktas.

Läs Göndör på DN Debatt - ”Ofullbordad skilsmässa ger politisk påverkan på kyrkan”

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se