26 juni 2014

Kan du lösa det här?Här får ni chansen att öva vetenskapligt tänkande i praktiken.

7 kommentarer:

Lennart W sa...

Det här att det ALLTID finns flera tänkbara regler som passar in som fortsättningen på en ändlig talföljd är iaf inget man bryr sig om i IQ-test..

Patrik Lindenfors sa...

Det har jag svårt att tro, Lennart, i alla fall på moderna IQ-tester. Har de inte justerat för sådant nu?

Anders Bergdahl sa...

Nu handlar inte detta om iq test utan hypotetisk deduktiv metod, vetenskapligmetod.
De flesta skulle behöva öva på deduktivttänkande och vi borde allmänt vara mycket mer försiktiga och skeptiska mot induktivttänkande, som ofta leder oss fel och som inte fungerar i vetenskapen.

Munken sa...

Håller helt med och liknande tankar delade jag med min far. Men då frågade han: "Vad är det egentligen man sysslar med i CERN, om inte försöka BEVISA existensen av Higgs-bosonen mm, snarare än motbevisa?"

Är inte det ganska dålig vetenskap?

Anders Bergdahl sa...

Nja,

Hypotesen om higgs förutsäger rätt specifika observationer som är osannolika. Om dessa mönster inte kan upptäckas är hypotesen falsifierad. Om dessa observationer görs är hypotesen värd att jobba vidare på.

Lennart W sa...

I vetenskap kan man som sagt bara få svar på frågor (experiment etc) som man ställer. Och man vet aldrig om man har funnit RÄTT regel, vilket man ju däremot får veta till slut i filmen, men den lyxen har man inte inom vetenskap. Man kan bara veta att den regel man tror på just nu stämmer med vad som hittills är känt. (Svårt nog, inom fysik har vi ju fortfarande inte riktigt hittat en regel som passar ihop med allt vi redan vet från kvant och relativitet...)

Ingen i filmen testar med negativa tal, eller decimaltal eller bråk. Regeln kan vara att endast positiva heltal är tillåtna. Om negativa tal är tillåtna skulle man kunna testa med 1, -2, 3. Regeln skulle t ex kunna vara att det ska vara ökande absolutbelopp. Är komplexa tal tillåtna? Regeln kan vara att realdelen ska öka, eller att absolutbeloppet ska öka. Även vektorer och matriser kan storleksordnas på olika sätt. Osv. Vad är RÄTT regel?

Anders Bergdahl sa...

Korrekt Lennart, i vetenskapen kan man aldrig hitta 'Sanningen" men man kan sortera bort hypoteser och teorier som inte fungerar.
Paradoxalt nog kan i princip två helt olika och oförenliga teorier vara lika bra beskrivningar av verkligheten.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se