14 juni 2014

Liberala katoliker

Katolska organisationer får på bloggen regelbundet kritik. Med rätta. Samtidigt finns det många katoliken som inte berörs av kritiken och även katolska organisationer som står för klart bättre värderingar.

fredagens DN står det kort om Liberala Katolska Kyrkan i Stockholm. En kyrka som inte har celebattvång för präster, där kvinnor har tillträde till alla ämbeten och där diskriminering på grund av t.ex. sexuell läggning inte sker.

Kyrkan har endast 620 medlemmar i Sverige. Övriga mer än 100.000 katoliker i Sverige har valt andra församlingar. Församlingar där det t.ex. kan vara mycket svårt för någon som lever i en samkönad relation att bli medlem.

Man kunde hoppats att fler liberala katoliker röstade med fötterna.

2 kommentarer:

Jonah sa...

Är dessa medlemmar i den romerskkatolska kyrkan? Eller har de bara tagit namnet "katolsk"?
De verkar ju vara som vilken frikyrka som helst, fast mindre.

Anonym sa...

En avknoppning från en av de gammalkatolska kyrkorna.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se