10 juni 2014

Om Humanisternas ceremoniverksamheten

Norska tidskriften fritanke.no skriver idag om ceremoniverksamheten inom Humanisterna, det som beslutades på senaste kongressen och om samarbete som är på gång med norska Human-Etisk Forbund.
I fjor høst var Fritanke.no på besøk i Stockholm for å sjekke hvordan det går med Human-Etisk Forbunds svenske søsterorganisasjon Humanisterna. 
Den store saken viste seg å være hvorvidt Humanisterna skulle fortsette å arrangere humanistiske seremonier, eller om de skulle begynne å rendyrke seg som et slags Amnesty mot undertrykking i religionens navn. 
Saken ble først drøftet på en landskonferanse i oktober i fjor høst, rundt en måned etter Fritanke.nos besøk. 
Tidligere generalsekretær i Humanisterna, Staffan Gunnarson, forteller at konferansen ble en seier for seremonitilhengerne.
– Vi som ønsker seremonier i Humanisterna vant nok denne debatten. Det var ikke så mange igjen på den andre siden. Etter debatten var det også mange seremonimotstanderne som var enig i at seremonier er strategisk viktig, til tross for de prinsipielle problemene de mener å se, sier han til Fritanke.no.
Gunnarson har vært en sentral pådriver for å sikre seremoniene i Humanisterna.
Läs fortsättningen hos fritanke.no.

3 kommentarer:

Pyrrhus sa...

"Den store saken viste seg å være hvorvidt Humanisterna skulle fortsette å arrangere humanistiske seremonier, eller om de skulle begynne å rendyrke seg som et slags Amnesty mot undertrykking i religionens navn."

Det citerade stycket illustrerar väldigt väl det som tidigare har framförts bland kommentarerna här, nämligen om sekulär humanism verkligen existerar som en egen livsåskådning, eller endast som en reaktion mot religion.

Humanisterna presenterar sig själva i medierna och på sin hemsida som en organisation vars huvudsakliga målsättning är separation mellan religion och politik. Man kanske officiellt skulle göra om sig till en renodlad sekularistorganisation som Americans United for Separation of Church and State eller brittiska National Secular Society, och helt droppa livsåskådningsbiten (som ändå mest verkar vara en eftertanke). Det skulle ge en mindre spretig organisation, och dessutom skulle man då kunna få med religiösa sekularister.

Lars Torstensson sa...

Traditionellt brukar vi säga att den sekulära humanismen står på tre ben: a) humanism som livssyn, b) religionskritik, c) ceremoniverksamhet. Alla dessa saker ingår.

Att släppa in religiösa sekularister är inte och har aldrig varit aktuellt. Däremot samarbetar vi gärna med dessa.

Jag minns en tid när Staffan tyckte att ceremonier var onödiga. Bra att han har ändrat sig.

Lars Torstensson sa...

Idag skriver Metro Göteborg om kyrkans konfirmationsverksamhet. Av reportaget framgår att konfirmationsfrekvensen har minskat kraftigt, från 80% 1970 till 30% 2013.

Metro skriver också om den humanistiska konfirmationen, och att den bekräftar ungdomarnas inträde i vuxenlivet.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se