16 juni 2014

”Sekulär stat förutsättning för öppenhet och mångfald”

Det finns skäl för den sekulära staten att så långt möjligt försöka skapa enighet om värderingar som är universella i meningen att det kan omfattas av olika livsåskådningar. Fullt ut är detta aldrig möjligt vilket vi också konstaterade. Den sekulära staten måste sätta gränser för vilka uttryck tron får ta sig. En principiellt viktig gräns är att en individs eller grupps tro inte får ta sig sådana uttryck att den tvångsmässigt begränsar andra individers frihet. 
Den sekulära humanismen förespråkar inte, som Eddebo tycks tro, en sekulär stat för att begränsa religionsfriheten utan för att en sådan är en förutsättning för den öppenhet och mångfald som gör religions- och livsåskådningsfrihet möjlig.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se