10 juni 2014

Språkliga krumbukter

Vår nya ärkebiskop verkar bli en rolig citatmaskin. Här kan ni begrunda hennes åsikter om djävulen från dagens DN.
Hur ser Svenska kyrkan på djävulen och helvetestron i dag?
– Jag blir ärkebiskop hundra år efter Nathan Söderblom och blev därför nyfiken på vad han sade i djävulsstriden. Ett citat av honom fastnade hos mig: ”Inte kan man diskutera djävul och helvete. För den ene betyda de fruktansvärda verkligheter, för den andra är de dumt prat och elakartad vidskepelse. Låt oss tala om något annat! Men med en tyst överenskommelse: att hjälpas åt att bekämpa dem.”
– Jag tycker att det citatet står sig än i dag. Men i dag finns en uttalad överenskommelse om att det är viktigt att bekämpa de onda makterna, för det är ingen tvekan om att de finns. Vi har egentligen aldrig trott på djävulen. Att tro betyder att ha tillit till, och djävulen kan man inte ha tillit till.
Eller för att sammanfatta: Skit i sanningshalten i vår bok. Vi är väl alla emot det onda, eller hur? Nu sjunger vi: We shall overcoooome...

Antje Jackelén tillträder som ärkebiskop den 15 juni.

20 kommentarer:

Anders Hesselbom sa...

Vilka är "vi" som aldrig trott på djävulen? Kristendomen? Protestantismen? Svenska Kyrkan? Antje Jackelén?

Lennart W sa...

"Vi har egentligen aldrig trott på djävulen. Att tro betyder att ha tillit till, och djävulen kan man inte ha tillit till."

=

"Skit i sanningshalten i vår bok..."

Missförstår du med flit nu?

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Jag utgår ifrån att Patrik syftade på "För den ene betyda de fruktansvärda verkligheter, för den andra är de dumt prat och elakartad vidskepelse. Låt oss tala om något annat!"

Missförstod du med flit nu?

Anders Bergdahl sa...

Ulf

Nu var det 100 år sedan natan Söderblom sa det du citerar typ..
I sak är det han säger bra, bekämpa onda idéer stöd goda om en person kallar onda idéer satans och en annan Guds ord är sak samma. Förtryck bedrivs ofatare i Guds namn än i satans dock.
Båda begreppen förstås bäst som meteforer.
Jesus, Luke skywalker, Gud, eller gandalf, välj myt de har alla lika värde som myt och inget värde som verkliga personer .
Det är kanska dags för denna ärkebiskop att avskaffa Gud

Patrik Lindenfors sa...

Svenska kyrkan utvecklas mot att bli världens dyraste fan-club. Och då är bokvalet ganska dåligt...

Anders Hesselbom sa...

Patrik, jag såg på din Facebook-sida att det förvisso verkar finnas en viss diskussionsvilja kring SvK, men en viss fientlig inställning till problematisering av teologiska frågor. Kan det vara så att SvK's anhängare vill identifiera sig som "teologiskt färdiga", att de redan nått fram till den bästa positionen?

Patrik Lindenfors sa...

Anders,
Nej, det tror jag faktiskt inte. Däremot verkar de vilja lämna sin lära så öppen att den inte rymmer nästan något - utom allt som är bra.

Lennart W sa...

Har Humanisterna själva någon pragmatisk sida? Dvs en sådan som ju t ex Söderblom och Jackelén uppenbarligen ger uttryck för. Att vilja ha med även andra i kampen mot ondskan verkar ju... hemskt.

Wiktionary:

pragmatisk

som inte låter abstrakta idéer (känslor, ideologier, etc.) stå i vägen för möjligheten att åstadkomma något i praktiken

Synonymer: jordnära, realistisk, praktisk, funktionell

Antonymer: dogmatisk, idealistisk

Besläktade ord: pragmatik, pragmatiker

Måns Tånneryd sa...

Lennart W,

Att hävda att man tror på Gud men samtidigt söker förståelse hos andra, som inte gör det, för att man i allt väsentligt agerar som om man inte tror på Gud är måhända pragmatiskt men faktiskt också lite löjligt. Eller?

Patrik Lindenfors sa...

Självklart har vi det. men bara för att man är beredd att samarbeta med t.ex. kommunister för att få bort nazismen så behöver man inte omfamna kommunismen. Det tror jag du förstår ganska enkelt helt själv.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Humansterna har en pragmatisk sida. Är man pragmatiker behöver man inte vara överens om allt.

Lennart W sa...

För att sammanfatta på riktigt (ist f att bara hitta på):

Söderblom var pragmatisk och ville inte att olika idéer om djävulens natur skulle stå i vägen för samarbete mot det onda. Jackelén tycker att detta var bra sagt och tillfogar att "vi" ju aldrig har haft tillit till djävulen.

Jackelén är kanske inte alltid så tydlig i vad hon menar eller vad hon tror på, men här är hon ju faktiskt så tydlig att det krävs en ordentlig ansträngning för att missförstå som en Humanist:

"Vi har egentligen aldrig trott på djävulen. Att tro betyder att ha tillit till, och djävulen kan man inte ha tillit till."

Inget i den citerade texten kan i sitt sammanhang sammanfattas som Patrik gör det.

Nej Måns, det är inte alls löjligt att vara pragmatisk. Däremot är det löjligt att inte kunna samarbeta om sådant man ändå är överens om bara för att den andre har en annan uppfattning om t ex djävulen.

Anders Hesselbom sa...

Hur är det med djävulen egentligen då?

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Detta är verkligen en struntsak, men ....

"Inget i den citerade texten kan i sitt sammanhang sammanfattas som Patrik gör det."

Patrik skriver:
a. Skit i sanningshalten i vår bok.
- Syftar på "Låt oss tala om något annat!"

b. Vi är väl alla emot det onda, eller hur?
- Syftar på "en uttalad överenskommelse om att det är viktigt att bekämpa de onda makterna"

c.Nu sjunger vi: We shall overcoooome...
- Om detta stod det dock inget.

Inget?

Lennart W sa...

Just det Ulf: Inget. För det där med att tala om annat än sina trosteser (eller ideologi för all del) och att istället försöka få något uträttat (i kampen mot det onda) handlar ju just om pragmatiken. Finns det verkligen inget tillfälle när en Humanist hellre får något uträttat för nå ett gemensamt mål, än att istället först försöka övertyga alla andra om alla teserna i sitt eget manifest? Att detta tydligen är ett så främmande synsätt här tyder på att Humanisterna är dogmatiker snarare än pragmatiker.

Eller handlar kritiken här om att just SvK borde vara mer dogmatiska? Varför i all sin dar vill ni det i så fall?

Lars Torstensson sa...

En central betydelse av att tro på Gud, eller tro på djävulen, är att tro att dessa potentater finns. Oavsett om man har tillit till dem eller ej. Man kan tro på Gud, men ändå tycka att han är maktfullkomlig och grym. På samma sätt kan man tro på djävulen, trots hans ondska.

Men det låtsas Antje Jackelén inte om.

Kyrkan har under århundraden predikat att djävulen finns, och många präster gör det fortfarande. Man har använt honom till att skrämma folk att lyda kyrkan. Bestialiska djävuls- och helvetesscener vanpryder därför väggarna i många gamla kyrkor.

Har de präster rätt eller fel som påstår och har påstått att djävulen finns? Till det vill Jackelén inte ta ställning. Uppenbarligen anser hon att sanningsfrågan är oväsentlig, precis som sägs i bloggposten. Förmodligen duckar hon fegt för att slippa en "het potatis".

Det är både avslöjande och beklämmande ...

Lars Torstensson sa...

Lennart W.

Självfallet är Humanisterna beredda att samarbeta även med religiösa organisationer i frågor där vi är överens. Och detta oavsett om de tror på djävulen eller ej.

Nyligen tågade exempelvis Humanisterna Väst i Regnbågsparaden under West Pride, för allas lika värde, tillsammans med bl a representanter för Svenska kyrkan.

Lars Torstensson sa...

Lennart W skriver:

>Eller handlar kritiken här om att just SvK borde vara mer dogmatiska?

Den handlar om att SvK borde vara mer hederliga, och öppna om vad de tror och inte tror på.

Anders Bergdahl sa...

Nja Lars, Gudsbilden kan vara sådan att begreppet Gud anses vara en metafor för "det goda". Då kan det också vara fullt logiskt att ha tillit till det goda.
Däremot har Jackelén så klart FEL när hon säger "Att tro betyder att ha tillit till" det är en väldigt konstig syn på begreppet tro, man kan ha tro på, försanthålla, något utan att man har tillit till något.
DOCK, verkar SVK's teologer mena att ordet "tro" i "att tro på Gud" betyder "tillit" inte "hålla för sant".
Jag tror (i betydelsen försanthålla) att det är de olika möjliga betydelserna av tro som stör dialogen. Vidare är SVK's teologer notoriskt dåliga på tydliga definitioner. De vill använda språket poetiskt, som symboler, omskrivningar.. därför vet vi inte vad de talar om, men det gör inget för de vet inte själva vad de talar om :-)
Deras ord är nonsens, men nonsens kan inte diskuteras i termer av sant och falskt..

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Jag är intresserad av vad Svenska kyrkan predikar, vad de har för ideologi. Ibland tror jag att jag är mer intresserad av detta än vad kyrkans ledning är.

Det du gör i denna diskussion är det du kritiserar andra för. Säkert kul för dig.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se