4 juli 2014

Hanna Gadban skriver om liberal islam i Sans

Senaste Sans har en intressant artikel om liberal islam, författad av Hanna Gadban.
Utgångspunkten i liberal islam är att alla människor, oavsett kön, ålder och sexuell läggning, ska betraktas som lika mycket värda och därtill åtnjuta samma universella mänskliga rättigheter. En viktig aspekt är uppfattningen att tolkningen av Koranen, sharia och islams andra urkunder anses vara föränderlig, kontextbunden och flytande till sin karaktär, samt att Koranen kan och bör tolkas och omtolkas av sina utövare och uttolkare i ljuset av rådande demokratiska principer. Från detta perspektiv ser man det alltså som fullt möjligt att kombinera islam med globala värderingar som passar det moderna samhället.
[...]
Dessvärre dominerar en naiv inställning i Sverige, där islamister och deras organisationer ses som representanter för Sveriges muslimer. Lika naiv är de ”antirasistiska” organisationers inställning som stigmatiserar islamisternas kritiker som islamofober och rasister. Vilka drabbas av denna trend om inte just de sekulära muslimer som vill påskynda liberaliseringen av islam? Dessa tendenser är farliga, eftersom de har bidragit till att politiker och journalister ser radikalisering bland unga svenskar som en naturlig del av mångkulturalism och religionsfrihet som en anledning att inte granska och komma till rätta med exempelvis islamistisk propaganda och den rekrytering som bland annat sker i vissa moskéer
.
Läs hela artikeln här.

23 kommentarer:

Lokatt sa...

Mycket bra. Heja Hanna!

Anonym sa...

Det är bra att ni uppmärksamma de liberala strömningarna inom de stora religionerna. Annars brukar Humanisterna vara duktiga på att framställa den mest extrema fundamentalismen som den enda riktigt riktiga religionen. Hanna Gadban gör dock lite av samma misstag då hon skriver att sekulära muslimer står för liberaliseringen av islam. Att beskriva religiös liberalism som sekularism är precis vad fundamentalisterna vill att man ska göra. Men religiös liberalism handlar inte om att vara mindre religiös eller anti-religiös utan om ett öppet förhållningssätt till modernisering och nytolkning.

Anders Hesselbom sa...

Tänk att en analys som färgas av judisk confirmation bias kan vara positiv. Även en blind höna...

Ulf Gustafsson sa...

Christopher A,

Jag tror inte Gadban avser icke-religiösa muslimer med sekulära muslimer, utan liberala muslimer med åsikten att staten skall vara sekulär. Dessa är inte mindre religösa.

Anders H,

Förmodar att din kommentar inte var något personangrepp, i din ordbok.

Anonym sa...

Ulf:
Jo, jag förstår att hon menar så, men det är ändå viktigt att påtala distinktionen. För inom regionerna finns det en ortodoxi som gärna vill framställa liberalism och sekularism som samma sak. Jag uppfattade inte Hanna som en sekularist i dess egentliga betydelse.

Anders:
Om detta med judisk konfirmeringsbias riktades mot mig så är du fel ute. Vad jag skulle önska är mer vetenskaplighet i svensk religionsdebatt. Jag har mest varit aktiv i debatteerna om religiösa friskolor och omskärelse på pojkar av den anledningen att jag kan mycket om dessa ämnen och att så många argument för förbud mer vädjar till den utbredda okunskapen än till objektiva fakta. Eftersom varken du eller någon annan från Humanisterna lyfter fram det som talar emot att religionen generar de skador ni hävdar så är det fullt rimligt att jag och andra gör det.

Lars Torstensson sa...

Om man försöker framställa sekularismen som ett ateistiskt projekt så har man verkligen gjort fundamentalisterna en tjänst!

Ulf Lundberg sa...

Även om liberala religiösa är mycket trevligare än bokstavstroende, kan jag inte komma ifrån Sam Harris kritik av dem:
Genom att acceptera sina religioners grundteser legitimerar de övernaturliga förklaringar osv och spelar därmed fundamentalisterna i händerna.

Dessutom har jag aldrig förstått vilka kriterier som ligger till grund för omtolkningarna av de religiösa texterna.
Att omtolka de religiösa urkunderna i ljuset av tidsandan framstår för mig som att sätta tidsandan över texten. Hur man får det att gå ihop med textens överhöghet förstår jag inte.

Att omtolka religiösa urkunder för att anpassa religionen till dagens samhälle framstår för mig som intellektuell feghet.
Varför tolka bibelns skapelseberättelse metaforiskt? Varför inte bara erkänna att den helt enkelt är falsk.
Varför tolka koranen feministiskt? I den står ju faktiskt att kvinnan är mannens åker som han får beträda som han vill.

Anders Hesselbom sa...

Christopher Aqurette, jag påpekade förekomsten av Metzitzah B'peh, och det räckte för att jag skulle hängas ut som antisemit på din hemsida. Menar du att du visar upp ett objektivt och förnuftigt beteende? Då har du allvarliga problem.

Lars Torstensson sa...


Ulf Lundberg.

I vissa avseenden legitimerar liberalt troende människor fundamentalism. I andra avseenden motarbetar de den. Förnuftsfientlighet finns t ex i bägge lägren. Men de mest inhumana, religiösa föreställningarna och sederna brukar liberalt troende vara emot. Rimligtvis är detta ett framsteg, som bör välkomnas.

Innehållet i de religiösa skrifterna är sällan enhetligt, varför man kan ta fasta på olika saker i dem.

Bibelns skapelseberättelse är givetvis falsk "som den är skriven". Det är ändå bättre, tycker jag, att kristna människor försöker omtolka den, än att de sprider kreationistiska vanföreställningar. Även om tolkningar kan vara godtyckliga. Att kreationismen är felaktig är ju vetenskapligt väl belagt. Det inser även många kristna.

Vetenskapliga bibelforskare - en del av dem kristna - har funnit att Bibeln också innehåller många andra sakfel och motsägelser. Och det får Svenska kyrkans präster lära sig i sin teologiska utbildning. Det är helt enkelt sakligt ohållbart att påstå att Bibeln är rätt igenom sann. Det är mycket begärt att kyrkan ska hålla fast vid denna myt, när dess egna, ledande kännare har funnit att den är just en myt.

Om kyrkan började praktisera de drakoniska lagar som finns exempelvis i Gamla Testamentet, så skulle dess företrädare dessutom snabbt hamna i fängelse. Det skulle också göra kyrkan omöjlig. Man kan knappast klandra den för att den undviker ett sådant "självmordsbeteende".

Däremot kan man förebrå prästerna att de i sina predikningar ofta underlåter att omtala vad bibelforskningen har kommit fram till, eftersom de inte vill göra fromma församlingsbor besvikna, eller stöta sig med konservativa kristna. I stället heter det ofta att "Bibeln är sann", den är "Herrens ord", "den ska vi följa", o s v. Därigenom hemfaller prästerna åt fundamentalistisk propaganda, trots att de är medvetna om att de talar mot bättre vetande.

"Klerkernas förräderi" kallade Gunnar Ståldal detta i en tänkvärd småskrift, vilken Human-Etiska Förbundet, som Humanisterna hette då, gav ut på 1980-talet. Den borde tryckas upp igen.

Anonym sa...

Anders:

Mitt största problem i den här diskussionen är att du gör en stor sak av min judiskhet. Du har uppenbara problem med detta eftersom du återkommande angriper mig för att jag är jude.

Sedan är det inte sant att du bara påpekade förekomsten av metzitzah b’peh. Vad du skrev på din blogg var, ordagrant, att det »bland judiska utövare förekommer föreställningen att spädbarnets smärta på något sätt skulle bidra till bildandet av självkännedomen.« Detta har inget med metzitzah b’peh att göra. Metzitzah b’peh är en hårt kritiserad sedvänja som bara förekommer i ytterst marginella kretsar inom ultraortodoxin i främst New York och som helt saknar relevans för debatten om omskärelse i Sverige. Att judar skulle vilja plåga barn är något som bara existerar i den antisemitiska försäljningsvärlden.

I Sverige utförs judisk omskärelse alltid med bedövning och med barnets bästa som främsta prioritet. Så att i ljuset av dina lögner påtala hur verkligheten faktiskt ser ut är både objektivt och förnuftigt.

Lars:

Sekularism behöver inte alls vara ett ateistiskt projekt, men i en religiös kontext leder det fel att tala om liberaler som sekulära. Att vara sekulär betyder, lite förenklat, att man inte bryr sig om religionen. Att vara liberal betyder att man värnar individualism och anser att dogmer och urkunder står under ständig omprövning.

Anders Hesselbom sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anders Hesselbom sa...

Christopher Aqurette, det är du som gör en sak av det. Det är du som tog upp tar upp offerrollen som jude när du blir kritiserad (eller när ett fenomen som du betraktar som judiskt blir kritiserat), det är du som skriker "antisemit" när du läser något du inte håller med om. Någon jävla ordning får det faktiskt vara, även på dig! Och när det kommer till smärta som du citerar, citerar jag rabbin Dan Korn i en bloggpost som syftar till att försvara kulturen i syfte att kritisera pseudovetenskapliga uttalanden om dem, och jag säger blott att åsikterna förekommer (källförtecknat - se länken), så även på den punkten misstar du dig helt och fullt! Ingen kvantifiering, som du insinuerar. Detta är så korkat att jag har svårt att finna ord.

Lokatt sa...

Det rabbin Dan Korn säger är förskräckande: ""Vi förnekar inte att omskärelsen är plågsam för barnet. Men vi tror att smärtan hjälper barnet att utveckla medvetandet."
Förfärligt. Vad kan man inte hitta på för att få plåga barn. En pytteliten ironisk ljusglimt i den här judiska traditionen är att kvinnor inte är värda att bli till Jahves avbild, vi har ingen snopp att lemlästa. Tack Herre.

Idén om att smärta utvecklar och förfinar finns ju även hos ickejudar, så praktisk att ta till i många sammanhang. Men sanningen är ju tvärtom, den som lider blir ofta stingslig, inåtvänd och egocentrisk, glömmer det som är bra och har inte kraft att försöka hjälpa andra och lindra deras smärta.
Jag förstår judarnas önskan att upprätthålla traditioner, att visa sammanhållning och tillhörighet. Men är det ändå inte dags att sluta klippa och skära -kunde man kanske i stället införa en (liten) helig tatuering? På flickorna också då förstås.
Någon expert sa att det inte är någon lösning på smärtproblemet med bedövning inför omskärelse eftersom injektioner i de här hyperkänsliga kroppsdelarna gör lika ont som bortskärandet. Det låter rimligt, blotta tanken på ett par tre injektionssprutor vid eller i klitoris får mig att vilja hoppa högt och skrika.
Det vettiga alternativet är ju annars att den vuxne judiske pojken kan låta omskära sig med eget godkännande, på artonårsdagen. Varför inte?

Lars Torstensson sa...

Christopher A skriver:

>Att vara sekulär betyder, lite förenklat, att man inte bryr sig om religionen.

Jag håller inte med. Jag känner flera starkt troende personer som också är övertygade sekularister. Bl a för att de inte vill att deras religion ska utnyttjas till att pådyvla andra en tro som de inte vill ha.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Ni talar om två olika saker.

Sekularister är vanligtvis de som önskar att staten skall vara åtskild från religionsutövning.

Att man kallar sig sekulär, t.ex. sekulär humanist, innebär att man är icke-religiös.

En religiös muslim kan vara sekularist.

En sekulär muslim är icke-religös, "muslim" har då endast med kultur att göra. (En lite knepig identitet anser jag.)

Anonym sa...

Anders:
Det är utmärkt att du nu, efter nästan ett år, konkretiserar ditt påstående med en källa. Det gjorde du inte i den bloggartikel jag kritiserade dig för (länk). Dan Korns argument är problematiskt och jag undrar lite var han fått detta »vi« ifrån. Det är faktiskt så att även de flesta ultraortodoxa tolkar judisk lag så att det är en plikt att inte skada eller orsaka smärta. I de judiska församlingarna i Sverige finns det dessutom tydliga direktiv om att omskärelsen alltid måsta ske under bedövning som lagen kräver. Att smärta skulle vara något som är bra för barnet är helt absurt.

Lokatt:
Smärtlindring sker inte med injektioner i eller vid de känsligaste delarna utan vid penisroten. Detta gör inte mer ont än de blodprov som tas på alla nyfödda i Sverige.

Lars:
Ulf har rätt. Vad jag syftar på är inte inställningen till en sekulär stat utan vad det betyder att inom en islamisk kontext tala om sekulära muslimer.

Anders Hesselbom sa...

Christopher Aqurette, är din okunskap ett tillkortakommande hos mig? Du är ett skämt!

Anonym sa...

Anders:
Vanligtvis är det så att den som påstår något ska vara öppen med sina källor så att dessa går att kontrollera av andra. Det är inte seriöst att förvänta sig att läsaren ska känna till varje enskild artikel som skrivits i ett ämne. Vidare är det djupt problematiskt att uttrycka sig så svepande om folkgrupper som du gjorde när du påstod att det finns judar som vill åsamka barn smärta. Om en enskild rabbin skrivit något sådan gör man bäst i att framhålla att det rör som om just en enskild person och inte någon vanligt förekommande uppfattning bland judar. Ditt sätt att argumentera är dock inte unikt. Jag tänker genast på Paul Cameron, en amerikans »psykolog« som blivit ökänd för att lyfta fram enskilda homosexuella brottslingar för att bevisa sina homofobiska teser om att bögar vill skada barn. Metoden är densamma. Obskyra undantag lyfts fram utan hederlig källhänvisning och görs till generella påståenden som kan belasta folkgruppen som helhet.

Lars Torstensson sa...

Ulf och Christopher.

Ja, det finns kanske en skillnad mellan att vara sekulär och att vara sekularistisk.

Anders Hesselbom sa...

Christopher Aqurette, ja, det är klart. Annars kan ju någon idiot tro att man ljuger. Men om vi ska hålla oss till sanningen, så var jag öppen, du hade bara inte läst det. Hur som, det viktigaste är att du dementerar dina anklagelser, och inte tilltalar mig mer. Du är verkligen en genuint dålig människa.

Anonym sa...

Anders:
Det var du som tilltalade mig med ett personangrepp som anspelade på min etnicitet. I en verklig diskussion i offentligheten hade det inte varit OK att bete sig som du gör. Utöver att bemöta dina angrepp på min person och de etniska fördomar du odlar har jag inget intresse av dig. En hedervärd person skulle naturligtvis be mig om ursäkt för att han gjorde min judiska identitet till en sak i en diskussion om något helt väsensskilt.

Anders Hesselbom sa...

Nu ljuger du igen.

Patrik Lindenfors sa...

Som moderator vill jag mena att den här diskussionen urartat ungefär sedan diskussionens början. Nu klipper vi här. Vill ni bråka vidare så har ni ju alla möjligheter eftersom ni har varsin egen blogg.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se