5 juli 2014

Muslim feminism and secular feminism – are they compatible?

Seminarium i Almedalen (på engelska) om sekulär och muslimsk feminism kan arbeta mot gemensamma mål med bland andra Antje Jackelén och Gudrun Schyman.

Beskrivning från arrangören Svenska institutet Alexandria:
Kvinnornas kamp i Mellanöstern/Nordafrika har fått nytt liv efter den arabiska våren, vilket innebär att kvinnor nu har en tydligare roll i samhällsdebatten än tidigare. Även om kvinnokampen i Egypten t ex går tillbaka till åtminstone 1919 så har det varit många bakslag sedan dess. Många hoppas nu att kvinnornas deltagande i det offentliga livet – i politiken och i ekonomin liksom i det civila samhället - ska öka och därmed att deras krav på jämlikhet ska uppmärksammas. Den muslimska feminismen, dvs den feminism som många muslimer runtom i världen förespråkar, använder sig av texter i Koranen vilka de anser ger dem betydligt större friheter och rättigheter än vad t ex modern lagstiftning i många muslimska länder gör. Debatten kommer att handla om ifall och eventuellt hur sekulära feminister i till exempel Sverige kan samarbeta med muslimska feminister. Finns det något de sekulära feministerna har i sin verktygslåda som de muslimska feministerna kan använda sig av och vise versa?
TValmedalen

5 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Svenska institutet i Alexandria gör här det rätt vanliga misstaget att insinuera att muslimer inte kan vara sekularister. Det är så fel som det kan bli! Insikten om behovet av sekularism är en viktig lärdom som icke-muslimska feminister har att delge muslimska feminister. När ordningen är sekulär kan inte kvinnoförtryckande fundamentalister sätta makt bakom orden, och förtrycka kvinnor med lagens hjälp.

För icke-muslimska feminister är det värdefullt att kunna visa att det faktiskt finns muslimska feminister, fast de ofta är avskydda och förföljda av mullor och imamer. Det är alltså inte så att alla troende tycker på ett enda sätt - även om mainstream-islam ofta är kvinnoföraktande - utan det handlar om olika tolkningar.

Lars Torstensson sa...

Samtidigt bör man inte sticka under stol med att också kampen för ateism behövs i Egypten, och har positiva effekter på kvinnokampen. Man kan motarbeta det starka kvinnoföraktet i islam både inifrån - som muslim - och utifrån - som icke-muslim. När fler människor kommer till insikt om att religionen är en villfarelse, och vänder sig mot den, så förbättras också kvinnornas ställning.

Emellertid är ateismen i Egypten så stigmatiserad, och ateister så utsatta för förföljelser och trakasserier, att många ateister inte vågar visa utåt vad de tycker. Man kan förmoda att många som kallar sig "muslimska feminister" i realiteten är icke troende, men av fruktan, och av taktiska skäl, väljer att förtiga sin icke-tro. I stället väljer de att inom religionens ram försöka göra tron mindre omänsklig och barbarisk.

Lars Torstensson sa...

Det samma gäller säkerligen i Mellanöstern i stort.

Lars Torstensson sa...

Feminismens Grand old lady i Egypten, Nawal El Saadawi, är övertygad ateist, och har ägnat en stor del av sitt liv åt att bekämpa politisk islam. För det har hon kastats i fängelse, drivits i landsflykt, vägrats att få sina verk tryckta - listan på de övergrepp som religiösa grupper har begått mot henne är mycket lång. Ändå har hon aldrig givit upp.

I en artikel i The Guardian 2010 citeras hon av Homa Khaleeli, som bl a skriver:

"I am very critical of all religions," she says. "We, as women, are oppressed by all these religions." It is religious extremism, she believes, that is the biggest threat to women's liberation today. "There is a backlash against feminism all over the world today because of the revival of religions," she says. "We have had a global and religious fundamentalist movement." She fears that the rise of religion is holding back progress regarding issues such as female circumcision, especially in Egypt.

Alltså: Religiös extremism är enligt El Saadawi det största hotet mot kvinnors frigörelse.

Khaleeli låter oss också höra El Saadawi live, vilket är mycket inspirerande!

http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2010/apr/15/nawal-el-saadawi-egyptian-feminist

Lars Torstensson sa...

Om man högerklickar på en länk så kan man sedan googla på den. Det kanske inte alla känner till.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se