22 sep. 2014

Bristande religionsfrihet i Norge

Vid FN:s periodvisa genomgång av medlemsländernas efterlevnad av mänskliga rättigheter har Norge granskats. International Humanist and Ethical Union gjorde i samband med detta ett uttalande i vilket de kritiserade Norge för bristande religionsfrihet, eftersom den norska konstitutionen inte är neutral med avseende på religion och religionsundervisningen i skolan lägger tonvikten på kristendom:
This statement is delivered with the support of the Norwegian Humanist Association. 
We welcome the delegation and the report set out in front of us today. We commend Norway particularly for its human rights record on LGBTI issues and civil and political liberties. There are however, a couple of issues (with reference to the right to freedom of religion or belief and the rights of the child) we were sorry to see excluded from the review and recommendations so would thus like to raise them here. 
Firstly, we are concerned about the following 2012 amendments to Norway’s constitution: (i) the enshrining of the state church system, (ii) the requirement for the head of state to be a church member, and (iii) the anchoring of state values within a specific religious heritage. The Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief has consistently warned against connecting national identity to religion since it inherently excludes citizens of other faiths or convictions. 
Accordingly, we recommend that both the Constitution’s wording on religion, church and founding state values, should be revised with an aim to securing equality and non-discrimination. 
Secondly, we are concerned by the government’s attempts to amend the secondary school subject of Religion, Philosophies of Life (Life Stance) and Ethics (RLE) so that it explicitly incorporates Christianity in name and ensures that, at least 55% of the course taught covers Christianity. This, despite Norway having altered its religion and ethics school curricula previously in response to reservations expressed by the UN Committee on Human Rights. 
In order to help realise children’s rights to freedom of thought, conscience and religion, the CRC has recommended that the State party conduct a study on how the aims of the revised school subject of RLE are achieved. 
We urge Norway to act on this recommendation. We also recommend that it abandon its plans to turn the broad subject of RLE into one with a one-dimensional Christian focus. If the proposed change is introduced, we hold that the state must, as a minimum, allow for a comprehensive opt out right, to secure religious freedom.
Uttalandet kan höras med start 24:25.

21 kommentarer:

Nils sa...

Vill inte låta som en fortkörare som tycker polisen borde ägna sig åt annat, men hallå – vilket jätteproblem för FN med tanke på vad som sker i världen. Kristna är världens mest förföljda religiösa grupp och så vill FN bereda vägen för islam i Norge.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Varför låta som en fortförare som vill att polisen skall göra anat då?

På vilket sätt bereder FN väg för islam i Norge? Genom att religionsfrihet är en del av mänskliga rättigheter?

Lars Torstensson sa...

I många länder är kristna förföljda. Men de kristna har också själva genomfört svåra förföljelser. Och fortfarande ägnar sig många kristna med iver åt att via exempelvis skolan och staten pådyvla andra sin religion, och därigenom inskränka deras religionsfrihet.

Lennart W sa...

Lars: Dagens förföljda kristna i bl a Syrien är alltså kollektivt ansvariga för vad kristna gjorde för tusen år sen och har egentligen bara sig själva att skylla? Och därför är det välavvägt att klaga på ett land där kristendomen trots allt har t ex ett större historiskt förklaringsvärde än andra religioner därför att undervisningen där om kristendom är något gynnad jmf m andra religioner, ist f att t ex klaga på länder där man t o m kan dömas till döden för att t ex konvertera till kristendom. (Patrik: Ja, man kan göra fler saker samtidigt. Så har jag sagt det själv.)

Humanistiskt tänkande är... intressant.

Krister V sa...

Det är trots allt ett faktum att Norge varit kristet de senaste 1000 åren. Menar ni verkligen att man kan blunda för detta och ändå få en förståelse av Norges historia och kultur?

Ulf Gustafsson sa...

Krister V,

Igen har jag svårt att förstå din logik:
1. Det finns vissa brister i religionsfriheten i Norge.
2. Norge har varit kristet de senaste 1000 åren.

Alltså menar de som påtalar (1) att man skall blunda för (2).

Hur får du ihop det?

Nils sa...

Ulf,

”Igen har jag svårt att förstå din logik:
1. Det finns vissa brister i religionsfriheten i Norge.
2. Norge har varit kristet de senaste 1000 åren.

Alltså menar de som påtalar (1) att man skall blunda för (2).”

Vad är det för Andromedalogik? Varför skulle påstådda brister i religionsfriheten ha något att göra med att Norge har varit kristet de senaste 1000 åren?

Det är bara ett faktum, det är de reglerna som gäller i föreningen Norge. Det är ett problem ENBART för humanister som vill marknadsföra islam. Muslimer i Norge har garanterat inte ägnat successionföljden den ringaste tanke. Varför skulle de bry sig om en världslig, maktlös institution.

Det är samma fenomen som med skolavslutningarna. För en tid sedan såg jag en insändare från en muslim som absolut inte vill användas som slagträ i den debatten, han hade inte minsta problem med skolavslutningar i kyrkan.

Återigen The Tyranny of Guilt. Det är bara i väst, med människor som vältrar sig i självförakt, som man kan komma på tanken att ifrågasätta allt så snart minsta minoritet bildats innanför gränserna.

Lars Torstensson sa...

Lennart W.

Självfallet påstår jag inte att dagens kristna är kollektivt ansvariga för historiska kristna förföljelser, eller har sig själva att skylla när de förföljs. Självfallet är det också värre att avrätta konvertiter än att exempelvis via staten och skolan förkunna att en viss religion är sann, och en del av den nationella identiteten, vilket sker i vissa länder. Jag hävdar bara att också det senare är förkastligt.

Krister V sa...

Jag menade kritiken mot att en stor del av undervisningen i "Religion, Philosophies of Life (Life Stance) and Ethics (RLE)" ska ägnas åt kristendom.

"we hold that the state must, as a minimum, allow for a comprehensive opt out right, to secure religious freedom."

"Opt out" fattar jag som att man kan välja bort det.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

"Vad är det för Andromedalogik?"
Det får du fråga Krister V om. Jag fick inte heller ihop det.

"Det är ett problem ENBART för humanister som vill marknadsföra islam."

?!?!? Detta var den underligaste kommentaren från dig på länge. Du verkar helt tappat kontakten med omgivningen utanför din egen idévärld.

Detta inlägg hade inte med islam och muslimer att göra, innan din första kommentar.

Ulf Gustafsson sa...

Krister V,

I Norge är religionsundervisningen (Kristendomskunskap) konfessionell. Tidigare kunde icke-kristna välja bort detta ämne och läsa om sin egen livsåskådning istället.

Kritiken handlar om att de nu skall införa ett ämne för alla (som inte kan väljas bort) som som inte är neutralt, utan undervisar i religion, istället för om religion.

Både det tidigare och det nya norska ämnet är klart sämre än det svenska.

http://religionsvetenskapligakommentarer.blogspot.se/2013/10/kristendomskunskap-aterinfors-i-norska.html
http://www.human.no/Livssynspolitikk/Religion-og-livssyn-i-skolen/

Erik M sa...

Nils,

Jag vet inte om du noterat detta, för det kanske inte alltid framgår helt tydligt, men detta är inte någon kristen blogg. Så hur kan det vara självförakt att kräva likabehandling av minoriteter när man själv är en del av sagda icke-kristna minoritet?

Och du kommer nog dessvärre ha svårt att övertyga folk, i alla fall på denna blogg, om att rättvisa och opartiskhet från statens sida är något dåligt.


"Återigen The Tyranny of Guilt. Det är bara i väst, med människor som vältrar sig i självförakt, som man kan komma på tanken att ifrågasätta allt så snart minsta minoritet bildats innanför gränserna."

[sarkasm] Så sant. Västerlänningars försök att ta hänsyn till minoriteter är förkastligt! Tacka vet jag länder som Ryssland och Saudiarabien där staten inte ägnar sig åt sådant tjafs och är fri från skammens tyranni! Inte konstigt att Västeuropa ligger så illa till i MR-frågor.

För några dagar sedan hörde jag t.ex. en person säga att även om han ogillade och inte höll med SD så kände han ändå att det vore orätt att diskriminera dess medlemmar. Patetiskt, eller hur, hålla på att respektera folk trots att de tycker annorlunda! Ett sånt självförakt! Hur ska man någonsin kunna bygga en demokrati på sådana grunder?! [/sarkasm]


"Det är samma fenomen som med skolavslutningarna. För en tid sedan såg jag en insändare från en muslim som absolut inte vill användas som slagträ i den debatten, han hade inte minsta problem med skolavslutningar i kyrkan."

Och denna skribent hade mandat att tala inte bara för samtliga muslimer, utan för alla oss icke-medlemmar i Svenska kyrkan?

Erik M sa...

Lennart W,

Som redan har sagts så är det ingen som skuldbelägger kristna i dagens Mellanöstern för vad kristna gjort tidigare i historien. Det vore ju ungefär lika orimligt som om någon, säg, vägrade försvara svenska muslimer på grund av vad extremister gör i Mellanöstern:

http://humanistbloggen.blogspot.se/2013/12/saken-galler-en-konsekvent-syn-pa.html?m=1

Nils sa...

Erik M,

"Tacka vet jag länder som Ryssland och Saudiarabien där staten inte ägnar sig åt sådant tjafs och är fri från skammens tyranni! Inte konstigt att Västeuropa ligger så illa till i MR-frågor."

Tramsargumentation och det vet du.

"För några dagar sedan hörde jag t.ex. en person säga att även om han ogillade och inte höll med SD så kände han ändå att det vore orätt att diskriminera dess medlemmar. Patetiskt, eller hur, hålla på att respektera folk trots att de tycker annorlunda! Ett sånt självförakt! Hur ska man någonsin kunna bygga en demokrati på sådana grunder?!"

Återigen trams. Ni, era norska kollegor och den svenske kommunisten vill inte följa regler som finns. Jag förespråkar att såväl talmansreglerna som de norska successionsreglerna ska följas.

"Och denna skribent hade mandat att tala inte bara för samtliga muslimer, utan för alla oss icke-medlemmar i Svenska kyrkan?"

Hur många muslimer har du hört, sett eller läst klaga på skolavslutningar i kyrkan? Hur många muslimer har klagat på den norska successionsordningen?

Lars Torstensson sa...

Nils.

Många muslimer välkomnar kristet konfessionella inslag i undervisningen, eftersom de anser att dessa inslag ökar chansen att också få till stånd muslimska andakter och avslutningar i skolan. Ungefär som det med kristna friskolor också har följt muslimska sådana.

Andra muslimer, ofta imamer, använder de kristna inslagen som argument för att förmå muslimska föräldrar att sätta sina barn i islamiska skolor. De säger ungefär så här: Som goda muslimer kan ni inte sätta era barn i den allmänna skolan, för den är kristen! Detta enligt Nalin Pekgul, som har koll på vad som sägs i moskéerna.

Att man bidrar till att "marknadsföra islam" genom att motsätta sig kristen och annan religiös bekännelse från skolans sida är därför en absurd uppfattning.Erik M sa...

Nils,

"Tramsargumentation och det vet du."

Vad av det jag sade mellan sakrasmparanteserna var trams enligt dig? Menar du att Saudiarabien och Ryssland även de är fast i "skammens tyranni" på samma sätt som Västeuropa? Eller menar du att Västeuropa har hyfsat bra MR-situation, sin relativt stora respekt för minoriteter i jämförelse med Saudiarabien till trots?


"Ni, era norska kollegor och den svenske kommunisten vill inte följa regler som finns."

Den norska rapporten vill ändra i några av lagarna. Ändra lagar är något som de flesta partier och politiska rörelser vill. Det är skillnad på att föreslå en lagändring, eftersom man ogillar de gamla lagarna, och att uppmana till lagbrott. Eller har jag fel?


"Jag förespråkar att såväl talmansreglerna som de norska successionsreglerna ska följas."

Vad har talmansreglerna med detta att göra? Har någon här sagt att de inte vill att vi ska följa riksdagsordningen? Jag antar att du talar om att några av partierna försöker hålla posterna borta från SD. Om jag hypotetiskt sett svarade "jag gillar inte SD, men jag anser inte att de ska behandlas annorlunda än andra partier", skulle inte det göra mig skyldig till ett "vältrande i självförakt"? Eller är det ok för icke-SD:are att visa respekt för gruppen Sverigedemokrater, men inte för t.ex. icke-muslimer att visa hänsyn mot muslimer? Och om jag av respekt för de kristna respekterade en kristen successionsordning trots att jag är ateist och sekularist, skulle inte det vara ett uttryck för "skammens tyranni"? Jag försöker begripa vilka minoriteter du menar att det är ok att behandla som jämlika medborgare och vilka det är aja baja att visa någon form av medmänsklighet eller respekt för.


"Hur många muslimer har du hört, sett eller läst klaga på skolavslutningar i kyrkan? Hur många muslimer har klagat på den norska successionsordningen?"

Jag har hört någon enstaka. Men oftast är det vi Humanister som klagar mest. Och muslimer brukar oftast varken be om eller bli tacksamma för detta, så låt oss hålla dem utanför den här diskussionen. Vi Humanister kan gnälla alldeles utmärkt på helt egen hand.

Skulle du kanske bli mindre upprörd på oss om det visade sig att vi inte klagade av någon slags idealistiskt, ideologiskt, solidariskt syfte menat att göra samhället bättre (då det tydligen är ett utslag för självförakt) utan att vi gjorde det av kall egoism med syfte att favoristera oss själva? Det är dessvärre det förra som är den verkliga förklaringen, men de flesta av våra motståndare brukar anklaga oss för det senare. Så din kritik, att vi istället är alldeles för självuppoffrande, är tveklöst rätt intressant.

Krister V sa...

Så hur ser detta ideala samhälle ut? Ska barnen sitta utspridda och läsa varsin individuell kurs som föräldrarna fått godkänna?
Böckerna får väl ersättas av lösbladssystem med olämpliga sidor borttagna?
Och årets enda firande sker väl på FN-dagen?
Bara inom ämnet arkitektur kan man tvingas nämna de där gamla byggnaderna med höga, spetsiga torn...

Ulf Gustafsson sa...

Krister V,

Den svenska religionsundervisningen är inte dålig, även om den måste bli bättre på att utbilda om icke-religiösa livsåskådningar.

Vilka olika högtider människor väljer att fira har jag inga synpunkter på. Bara deltagandet är frivilligt.

Enny Signatur sa...

Krister V,

Vad har Norges historia med innehållet i religionsundervisningen att göra? Historia undervisar man väl på historielektionerna?

I Sverige har socialdemokratin historiskt sett haft en ytterst stark och privilegierad särställning. I Tyskland utgör nazismen en väsentlig del av landets historia. I Ryssland gäller detsamma för kommunismen och i Italien detsamma för fascismen.

Med din logik så skulle alltså dessa specifika politiska ideologier ges 55% av utrymmet i samhällsvetenskapen? Hur ska barnen annars få förståelse för sitt lands historia och kultur?

Krister V sa...

Tror du verkligen på att man ska sopa otrevligheter under mattan?
Heter det inte att den som inte lär sig av historien är dömd att upprepa den?
Skulle undervisningen anpassas efter det humanistiska guldfiskminnet skulle det ge stort utrymme för missuppfattningar och vrångbilder.

Ulf Gustafsson sa...

Krister V,

Vad innebär "humanistiska guldfiskminnet? Om inte "missuppfattningar och vrångbilder" hos dig?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se