11 sep. 2014

Demokratin och rättsstaten

Föredrag av Hans Corell, ambassadör och tidigare bland annat FN:s undergeneralsekreterare för rättsliga frågor. Demokratin och rättsstaten är två nödvändiga förutsättningar för internationell fred och säkerhet. Utöver allmänna resonemang så kommenterar Corell den senaste tidens händelser i Syrien, Ukraina, Irak och Israel-Palestina med FN-stadgan som utgångspunkt.

Hans Corells hemsida
Rättsstaten en handledning för politiker (pdf)

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se