1 sep. 2014

Första debatten med partiet som hotar Kristdemokraterna

Nyhetsbrev från Humanisterna

Debatten mellan religiösa och sekulära värderingar har blivit allt mer polariserad i Sverige. Nu satsar nybildade Kristna Värdepartiet på att locka väljare med en politik som utmanar den sekulariserade synen på frågor som t ex abort.

Torsdagen den 4 september debatterar Humanisternas Christer Sturmark och Kristna Värdepartiets Per Kronlid. En debatt som direkt berör vilka rättigheter och skyldigheter varje person bör ha. Ska alla ha en egenbestämmande över sin kropp eller ej? Ska sexuell läggning spela roll för vad som får betraktas som äktenskap? Ska politiken ge särskild hänsyn till någon religion före andra, eller ej?

Kristna Värdepartiet är ett nybildat parti som menar att många väljare med kristna värderingar känner sig allt mer hemlösa i det svenska politiska klimatet. Partiet står för en strängare abortlagstiftning och att sjukvårdspersonal ska kunna avstå från att hjälpa till med abort och/eller dödshjälp. Partiet vill också arbeta för att det traditionella äktenskapet ska bevaras mellan man och kvinna och välkomnar hemundervisning och friskolor med religiösa och andra profiler.

- Många väljare känner sig rotlösa och irrande bland de partipolitiska alternativ som erbjuds idag. De flesta väljare som röstat på Kristdemokraterna röstar numera på andra partier. Vår förhoppning är att vinna så många som möjligt av dessa. Vi hoppas även vinna en del väljare som tänkt rösta blankt, säger Per Kronlid.

Humanisterna å sin sida företräder en ickereligiös livssyn och strävar efter ett sekulärt samhälle där religiösa föreställningar inte bör genomsyra samhällets lagstiftning och normer. Varje persons rättigheter och skyldigheter utgår ifrån lika villkor, oavsett, kön, läggning, kulturell bakgrund eller religion.

Vi har helt olika syn på rättigheter och skyldigheter, vi menar att staten inte får ta ställning för en viss livsåskådning före en annan. Staten ska förhålla sig neutralt och likvärdigt till både religiösa och sekulära livsåskådningar som till exempel sekulär humanism. Samma fri- och rättigheter gäller alla personer, säger Christer Sturmark.

Vid sidan av rena trosfrågor finns det alltså en rad konkreta samhällsfrågor där Kristna Värdepartiet och Humanisterna representerar skilda synsätt. Det gäller till exempel utbildningsfrågor, hbtq-frågor, äktenskapet och frågor kring abort, medicinsk etik och samvetsfrihet i vården.

Debatten äger rum 4 september kl 18:00 i Norra Reals aula, Roslagsgatan 1 i Stockholm. Fri entré.

1 kommentar:

Henrik Larsson sa...

Bör väl bli en munsbit för Sturmark om han förbereder sig väl.
Ser fram mot att kika på någon webblänk om tillfälle ges.
Kort kommentar om vart debatten möjligen kan ta vägen förutom de sedvanliga grynnorna.

Jag motsäger mig själv på intet sätt autonomin i sig men vill påpeka att ett strikt rationellt eller vetenskapligt försvar av densamma ofta får liknande problem som ett rationellt försvar av till exempel Mänskliga Rättigheter får.
Det är ju min egen iakttagelse/käpphäst att sekulära debattörer ofta tenderar att ha en (omedveten?) filosofisk kärna som andas materialism förklädd till vetenskapligt tolkningsföreträde. Detta är möjligen en av de potentiellt svaga punkterna i ett sekulärt försvar av aborträtten som Sturmark troligen gör gott i att förhålla sig till, om KVP:s debattör har någon som helst retorisk stringens och strategi. Vilket väl iofs inte är troligt.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se