24 sep. 2014

"Lär av historien – så vrids vapnen ur händerna på SD"

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, analyserar i GP frågan om hur man kommer till rätta med Sverigedemokraterna genom att se hur Socialdemokraterna kom till rätta med högerextremismen i Sverige under mellankrigstiden.
Finns det något man kan lära av historien här? Svaret är ja. Förra gången toleransen och demokratin hotades i Europa var som bekant under mellankrigstiden. I Tyskland, Österrike, Spanien och Italien krossades demokratin under fascism och nazism. Men i Sverige och de andra skandinaviska länderna blev det precis tvärtom, här lyckades demokratin överleva och socialdemokratin ta kommandot och uppnå en politisk hegemoni som kom att vara under flera årtionden. Vad var skillnaden, varför gick det så olika, vad finns att lära?
Mitt svar på den frågan är att den skandinaviska socialdemokratin lyckades stoppa högerextremismen, säkra demokratin och vinna politisk hegemoni genom att faktiskt erkänna och komma med fungerande lösningar på ett antal problem som under lång tid innan varit tabu inom stora delar av det egna partiet. Detta krävde ett enormt politiskt mod av dåtiden politiska ledare men med detta slet man också vapnen ur händerna på högerextremismen.
Efter den grundanalysen med påföljande exempel lämnar han faktiska förslag på åtgärder för nutiden.
Det som säkrade demokratin i vår del av världen var att socialdemokratin delvis tillsammans med dåvarande Bondeförbundet kunde presentera egna radikala lösningar vilket gjorde att man lyckades avväpna extremhögern.
Vad skulle en sådan politik kunna bestå av i dag? Här är några idéer:
* Stäng ner de religiösa friskolorna eftersom de till sin natur ökar segregationen och dessutom strider mot grundlagens krav om ”opartiskhet och saklighet” vid fullgörande av offentliga uppgifter.
* Öka radikalt sysselsättningsgraden genom att med mycket omfattande skattesubventioner sänka lönekostnaderna för de som under lång tid varit arbetslösa.
* Använd de mycket omfattande arbetskraftsbehoven inom den offentliga sektorn för att sysselsätta de som inte kan få arbete på annat sätt. Eftersom dessa personer ändå måste försörjas är det bättre att de gör produktiv nytta inom till exempel vård- och omsorgssektorn.
* Inför absolut nolltolerans mot varje form av hedersrelaterat våld och förtryck. Stäng ner alla bidrag till alla religiösa och kulturella organisationer som inte står på demokratins och jämställdhetens grund.
* Inför krav på grundkunskaper i svenska språket för medborgarskap. Man kan inte vara ”med-borgare” i ett land om man inte kan kommunicera med merparten ”med-borgare”.
Åtgärder som dessa är inte att gå Sverigedemokraterna till mötes utan att vrida frågan om integration/segregation ur deras händer genom att vi står upp för den svenska demokratins grundprincip om alla människors lika värde.
Det här är förmodligen den mest konstruktiva analysen hittills. Jag håller dock inte med om alla förslag - varför ska till exempel någons anhöriginvandrade 90-åriga farmor gå miste om sitt medborgarskap för att hon inte orkar lära sig språket? Men Rothstein visar vilken diskussion vi måste föra. Konstruktiva förslag på reella problem.

4 kommentarer:

Nils sa...

Ja, det är en bra artikel, men är herrn inte heller rädd för att komma med kontroversiella förslag. Tidigare har han föreslagit att det ska bli förbjudet att ge till tiggare.

Men ännu bättre/intressantare tycker jag faktiskt att Gudrun Schymans artikel ”SD:s väljare kan inte
bara ses som rasister” i SvD är.

Göran sa...

Undrar hur han tänkte när han föreslog förbud mot gåva?
De här förslagen övertygar inte heller.

Nils sa...

Rothsteins förslag är ganska bra, men inte Patriks om 90-åringar.

Anhöriginvandringen är ett av de större problemen. I Kanada ställs krav att anhöriga ska kunna försörja sig själva för att släppas in.

Ullenhag och andra motiverar invandringen med att den behövs för att klara välfärden och pensionerna. Men om varje invandrare tar med två föräldrar som passerat arbetsför ålder, som direkt går in i välfärdssystemet och belastar pensionssystem och sjukvård, då kommer invandringen definitivt att sänka välfärden.

Patrik Lindenfors sa...

Om man enbart räknar pengar så har du förstås rätt, Nils. Men det är en medmänsklig skyldighet att hjälpa, så det handlar inte bara om kronor.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se