12 sep. 2014

Låt barnen komma hit till mig...


Får man verkligen göra på detta viset? Jesus sade i och för sig "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte" (Mark 10:14; Luk 18:16) men han menade förmodligen något annat. I vilket fall så riskerar denna skämtglada 14-åring att dömas till två år i fängelse i Pennsylvania (nej, inte Transylvania) för "Desecration": "defacing, damaging, polluting or otherwise, physically mistreating in a way that the actor knows will outrage the sensibilities of persons likely to observe or discover the action."

Jaja. "Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen" (Joh 8:7; något Jesus aldrig sa - det är ett medeltida tillägg till Bibeln). Vem gjorde inte dumma saker som 14-åring? Att döma till fängelse för detta skämt vore bara fånigt.

Som förtydligande kan det vara värt att påpeka att tonåringens tilltag inte är ett exempel på Humanistisk verksamhet. Däremot är fängelsehotet ett solklart fall av religiös överkänslighet varför det är värt att uppmärksamma. Gjorde någon ett liknande tilltag mot Happy Human skulle vår första impuls vara att förlåta (när vi skrattat färdigt).

6 kommentarer:

Lennart W sa...

"något Jesus aldrig sa"

Kan du verkligen bevisa det?

Marre sa...

Att texten med Jesu uttalande placerades i NT först på 400-talet betyder förstås inte att den skulle vara påhittad. Det är kanske så att den inställning till äktenskapsbryterskan som Jesus har, blev 'för mycket' för herrarna som hanterade texterna och att man därför dröjde med att insätta den i kanon.

Men det är klart; sa han inte det så sa han heller inte det där om barnen. Han sa rättare sagt ingenting, eftersom han inte fanns,(enligt er).

Anders Bergdahl sa...

Eftersom vi vetnskapligt inte ens vat om den Jesus som beskrivs i Bibeln så kan vi inte heller veta något om vad han sa. Vi vet att personer runt det vi kallar pr 70 till 100 skrev ner ord som de tillskriver Jesus. Men ingen har skrivit ner vet denna eventuella person eventuellt har sagt.
Rent statistiskt är det mest sannolika att Jesus inte existerat som det beskrivs i Bibeln och att inga av de Jesus ord som nedtecknats i Bibeln är korrekta citat.
Alltså är det antagligen sant att den Jesus som beskrivs i Bibeln aldrig sagt detta...
En del ord i berättelsen har också lagts till senare, författats av andra.. Vem som hittat på vad när vet vi inte..

Erik M sa...

Lennart W,

Hur bevisar man att något inte sagt något? Hur skulle du själv t.ex. bevisa att han aldrig sade det han säger i t.ex. Judasevangeliet? Eller hur bevisar du att Jesus aldrig sade "Who put the bomp, In the bomp bah bomp bah bomp? Who put the ram, In the rama lama ding dong?"

Erik M sa...

Marre,

"Att texten med Jesu uttalande placerades i NT först på 400-talet betyder förstås inte att den skulle vara påhittad."

Inte *nödvändigtvis* kanske, men med största sannolikhet.


"Det är kanske så att den inställning till äktenskapsbryterskan som Jesus har, blev 'för mycket' för herrarna som hanterade texterna och att man därför dröjde med att insätta den i kanon."

Även om så vore fallet så är det en förfalskning, då någon senare författare lagt in det i en annan författares text och försökt få det att se ut som om den var där från början (så att det går från att vara "Evangeliet enligt Johannes" till att bli "Evangeliet enligt Johannes och nån snubbe på 400-talet). En ärlig författare skulle ha skrivit att det var ett tillägg och varifrån de fått det eller skrivit en egen epistel eller liknande där de berättade historien, inte förfalskat dokument.

När man på The National Archives i England upptäckte att det i arkiven fanns falska dokument med order från Churchil att döda Himmler så blev inte reaktionen "Nåja, Churchil kanske faktiskt gav en sådan order och förfalskaren ville bara illustrera detta, och vi vet ju inte vad för källa förfalskaren kan ha haft, så vi vet inte om andemeningen är falsk" och sedan låtit dem vara kvar i arkiven. Istället reagerade man med fasa och upprördget och historiker sade saker som "It is hard to imagine actions more damaging to the cause of preserving the nation's heritage, than wilfully forging documents designed to alter our historical record." Nu är frågan, borde inte en "wilful forging" av de mest primära källorna kring Jesus vara något ännu värre om man råkar vara kristen?


"Men det är klart; sa han inte det så sa han heller inte det där om barnen. Han sa rättare sagt ingenting, eftersom han inte fanns,(enligt er)."

"Vi" har inge uppfattning om Jesus historisitet. Själv är jag agnostisk till personen Jesus och jag är medveten om att majoriteten av experterna verkar tro på att det fanns en verklig förebild för honom.

Marre sa...

Erik M,

Att texten skulle vara skriven på 400-talet är uteslutet eftersom den finns med i grekiska handskrifter där den utmärks med asterisk. Den har av vissa forskare tillskrivits Lukasevangeliets författare, då stilen starkt påminner om dennes. Den tillhör förmodligen en tradition vid sidan av pga sitt innehåll.

Att någon 'snubbe' skulle hittat på den är uteslutet pga innehållet, däremot kan innehållet vara anledningen till att texten inte placerades i kanon från början. Att förlåta en kvinnas äktenskapsbrott var varken önskvärt eller tänkbart. Att man, trots detta, ändå så pass tidigt infogat den i kanon tyder på att det är ett genuint Jesusord och att man helt enkelt i längden inte vågat gömma undan den.

Placeringen i Johannesevangeliet beror sannolikt på att den passar in i det övriga sammanhanget där.

Texten i Bibeln står inom parantes och omständigheterna kring den förklaras i en fotnot.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se