4 sep. 2014

Sekulära livsåskådningssamfund borde också kunna få anslag

Under riksmötet 2013/14 lämnades det in två bra motioner om bidrag till trossamfunden från ledamöter i riksdagspartierna (FP) och (M). De handlade om att det statliga stödet även skall vara tillgängligt för sekulära livssynsorganisationer. Dessa motioner togs även upp av Lars Ohly (V) i en debatt i riksdagens kammare (11 december 2013):
"Dessutom vill jag yrka bifall till reservation nr 4, som ansluter till två motioner - en från Barbro Westerholm, Folkpartiet, och en från Fredrik Schulte, Moderaterna. Vi tycker att det är rimligt att inte begränsa stödet till trossamfund bara till de religiösa samfunden. Vi tycker att livsåskådningssamfund, till exempel Humanisterna, också bör komma i fråga för anslag. Därför, herr talman, yrkar jag också bifall till reservation nr 4."


Riksdagen avslog dessa motionerna.

2 kommentarer:

Jonah sa...

Det borde ju vara en självklarhet. Det är ju bara vad man tror som skiljer Humanisterna från vilket frikyrkosamfund som helst.

Dock tycker jag att staten inte ska ge pengar till samfund på detta sättet. Det vore bättre om man ökade skattefriheten för gåvor till föreningar. Då skulle folk kunna ge till de föreningar de vill ha och få det tillbaka på skatten.

Lars Torstensson sa...

Ja, Humanisterna tror på förnuft, medan frikyrkosamfunden tror på vidskepelse.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se