28 sep. 2014

Under tiden på Seglora Smedja...

...argumenterar man för att vi bör "positivt begrunda det etiska innehållet i “Stora jihad”". Jo, det står faktiskt "positivt begrunda", något som man får förmoda skiljer sig på ett avgörande sätt från att bara begrunda sådär i största allmänhet. Och visst, att bara se det positiva kan väl vara ett sätt att komma förbi problemet att begreppet "jihad" svärtats ner lite av rörelser som folkmördar, dekapiterar, våldtar och tar slavar. Det blir lite som att positivt begrunda "arier". Från början var ordet harmlöst, men nu? Inte så mycket.

Som exempel på hur man positivt begrundar det stötande funderar Seglora på annat ställe över Romarbrevets trettonde kapitel. För er som inte har Bibelverserna memorerade börjar kapitlet så här:
Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig själva. De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda.
Därför är det nödvändigt att underordna sig, inte bara för vredens skull utan också i insikt om vad som är riktigt.
Slutsatsen hos Seglora blir att den lutherska ortodoxin sammanfattat vad Paulus vill säga på ett dåligt sätt. Det kan ju givetvis inte egentligen stå att man ska underordna sig makten. Gud är ju egentligen kärlek - basta! Man menar därför att en bättre sammanfattning av Paulus syn på överheten är denna: Han är inte farlig, bara man är varlig. Men man kan dock, men man kan dock, aldrig honom tro.

Jo, faktiskt.

Praktiskt nog för nyfikna innehåller Bibeln parallellhänvisningar ifall man undrar om budskapet i boken verkligen är "underordna er makten".
Ords 8:15 Ge­nom mig re­ge­rar kung­ar och ski­par härs­ka­re rätt,
Vish 6:3 Det är Her­ren som har gett er väldet, er makt kom­mer från den Högs­te; han skall pröva era gärning­ar och grans­ka era be­slut.
Joh 19:11 Je­sus sva­ra­de: ”Du skul­le in­te ha någon makt över mig om du in­te ha­de fått den från ovan. Därför har den som överlämna­de mig åt dig större skuld.”
Tit 3:1 Påminn dem om att de skall un­der­ord­na sig och ly­da makt­ha­va­re och myn­dig­he­ter och all­tid va­ra be­red­da att göra det som är gott.
1 Pet 2:13-17 Un­der­ord­na er för Her­rens skull all samhälls­ord­ning, det må va­ra kej­sa­ren, som har den högs­ta mak­ten, el­ler ståthållar­na, som är sända av ho­nom för att straf­fa dem som gör det on­da och belöna dem som gör det go­da. Ty sådan är Guds vil­ja: ge­nom att göra det go­da skall ni tys­ta mun­nen på de okun­ni­ga och tanklösa. Var fria människor, men miss­bru­ka in­te er fri­het till att göra det on­da, ut­an var tjäna­re åt Gud. Hed­ra al­la, äls­ka era tros­bröder, fruk­ta Gud och ära kej­sa­ren.
Kontext måste vara jobbigt för den "friare" texttolkningen.

Det är därför kanske inte så konstigt att riksdagsledamöterna går till gudstjänst vid Riksmötets öppnande. Var annars håller man en bok för helig vari man kan få läsa att man har gudomlig sanktion för sitt regerande?

Fast sätter man alla dessa bibelverser i sin egentliga kontext är de egentligen ett kodat recept på potatissoppa. Jag ber om ursäkt för mitt primitiva innantilläsande och o-lärda kontextualiserande. I teologins värld är inget vad det verkar, inte ens metaforerna.

10 kommentarer:

Nils sa...

Hur skulle romarna annars kunnat göra kristendomen till en statsreligion – om inte kristendomen sagt att Gud styr genom den världsliga överheten? Något annat hade varit att acceptera en religion som direkt undergräver den världsliga makten.

Så är fallet med islam där Allah alltid har sista ordet. Det är därför islamism är oförenligt med demokrati, demokrati förutsätter att staten och religionen skiljs åt. Om inte det kan accepteras måste det bli antingen eller, och eftersom Allah har yttersta överhögheten kan det bara bli islamism i ett land med muslimsk majoritet.

Så här beskrivs förhållandet av Bernhard Lewis, en av världens ledande auktoriteter på islam, i boken Tro och makt:

"Åtskillnaden mellan kyrka och stat, andligt och världsligt, kyrkligt och lekmanna, är en kristen idé som inte har haft någon plats i den islamiska historien och därför är svår att förklara för muslimer, även idag. Fram till i modern tid hade de inte ens något lämpligt ordförråd för att beskriva den med."

Peder M Palmstierna sa...

Nils, demokrati är svårt att förklara för vem som helst som indoktrinerats till något annat, något som drabbat alltför många muslimer. Välutbildade muslimer har inga problem att förstå vikten av en sekulär stat. Dessa hörs tyvärr alltför sällan, kanske är de för få, kanske är de skrämda till tystnad av extremisterna, kanske är alltför många journalister mer intresserade av extremisterna än av de sekulära muslimerna. Men vi hjälper dem inte att höras genom svepande uttalanden om muslimer.

Nils sa...

Peder,

nu låter du som eftervalsanalyserna, det är bara efterblivna lantisar som röstar på SD. Islamister är bara enkla muslimer som feltolkat koranen.

Vilka välutbildade muslimer (de kanske är för få) är det du talar om?

Jag vet i alla fall att London-bombarna var välutbildade, och de som körde in i tvillingtornen var heller inga enkla herdar.

Vet du något om utbildningsnivån på IS-terroristerna? Vi vet att ganska många anslutit från väst och gissar att de har läst något mer än koranen.

Jag har inte uttalat mig svepande, bara redovisat rätt självklara fakta. Vi har diskuterat islam och demokrati tidigare, du kanske har ett bra exempel på en islamisk demokrati.

Peder M Palmstierna sa...

Att förstå en idé är inte samma sak som att sympatisera med den. Man kan visserligen medge att indoktrinering och högre utbildning inte är absoluta motsatser, en indoktrinering under barndomen kan färga all senare utbildning. Men här är några muslimer som faktiskt sympatiserar med demokratins idé, så man kan utgå från att de förstått den:

http://muslimerforfred.org/
http://www.bmsd.org.uk/
http://www.muslimunion.ca/

Om du tittar dig omkring lite, kan du säkert hitta fler själv.

Jag har inte uttalat mig om SD-väljare alls, jag vet inte om jag känner några. Men jag tror inte att 13% av Sveriges befolkning är efterblivna lantisar.

Att islamism är oförenligt med demokrati är ett självklart faktum, det har jag inget att invända mot, om man med islamism alltså menar rörelsen för att inrätta en muslimsk stat. Men du tycks sätta likhetstecken mellan islam och islamism, vilket inte är ett självklart faktum även om det så klart finns ett samband mellan dem, precis som det finns mellan kristendomen och dess avarter.

Men det "faktum" jag specifikt invände mot är att muslimer har svårt att förstå sekularism. Jag kan acceptera fakta tillsvidare, om jag ser en trovärdig källa till dem. Lewis har jag aldrig hört om, och du har inte redovisat vad han anför som stöd för sin tes, om detta nu är vad han faktiskt menar.

Vad slutligen gäller att feltolka koranen, så är detta en omöjlighet eftersom det går att tolka koranen på många sätt, liksom vilken bok som helst. Det finns inget "rätt" eller "fel" sätt. Däremot finns det mer eller mindre konstruktiva sätt. Jag ser inga skäl till att inte stötta dem som vill göra en tolkning som är förenlig med demokrati och mänskliga rättigheter.

Lennart W sa...

Om det är något som stör Humanisterna mer än bokstavstroende kristna så är det nog kristna som inte är bokstavstroende och vars praktiska slutsatser inte ligger så långt ifrån Humanisternas egna. Just jihad har väl inte Humanisterna försvarat, men väl muslimers rätt att få verka i vårt land och bygga moskéer osv. Malala har använt "jihad" som något positivt och hon står väl ändå över ev misstankar om att vilja skära huvudet av folk och förslava kvinnor osv. Jag är inte rätt person att avgöra vilken sorts jihad som är den riktiga i någon mening, men jag gissar att iaf Malalas sort skulle försvaras hett av just Humanisterna mot såna som vill förbjuda den. Så Segloras ståndpunkt kanske ändå inte är så långt ifrån Humanisternas, iaf inte i något praktiskt avseende? Ändå denna drypande sarkasm i denna bloggpost.

Det är verkligen konstigt för annars brukar man ju anse att det är bra när folk håller med en. Men om läran inte formuleras på rätt sätt måste man väl ryta ifrån. Den här renlärighetsivern är nog inte alls ett uttryck för ortodoxi och dogmer, det bara ser ut så. Ser det ut som en anka och går som en anka etc så är det kanske... något helt annat?

Patrik N sa...

Helt enig med Lennart.

Patrik Lindenfors sa...

Det handlar inte om renlärighet utan om två tolkningar ställda mot varandra - den traditionella mot Segloras. Syftet med övningen är att visa att det inte finns något klart och tydligt etikbudskap i bibeln och att man därför istället bör tänka själv istället för att tänja bibeltexter.

Vi håller med Seglora ibland, inte alls ibland. Det kallas debatt och är inget farligt.

Patrik Lindenfors sa...

Vadan denna diskussionsrädsla? I den värld jag arbetar i så är det genom diskussioner man för kunskapen framåt. Inom teologi skulle istället locket på och auktoritetstro vara svaret? Jag tror inte det.

Nils sa...

Peder,

"Jag ser inga skäl till att inte stötta dem som vill göra en tolkning som är förenlig med demokrati och mänskliga rättigheter."

Inte jag heller, men frågan är var de finns. Den arabiska våren har förvandlats till IS-tid och när muslimska länder fått chansen att rösta i demokratiska val har de oftast röstat islamister till makten. Det skedde i Algeriet i början av 1990-talet, i Palestina och i Egypten.

När det gäller utbildning är det de välutbildade, de som fått sin utbildning i väst, som är mest radikala. Muhammad Mursi är ett exempel.

Peder M Palmstierna sa...

Du frågar var de finns - såg du mina länkar?

I Egypten röstade man islamister till makten men blev snabbt missnöjd med deras insats. Tyvärr såg militären till att ta tillfället i akt. Men att en vår kommer av sig händer, än kan det vända. Även IS-tiden tar slut någon gång och då gäller att det finns progressiva krafter som kan ta över. Därför måste vi stötta dem, var de än befinner sig.

Tack för debatten, har tyvärr inte lyxen att lägga mer tid på den nu.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se