8 sep. 2014

Vi är förbundna till förnuft, tills vi tillgriper våld

14 kommentarer:

Josef C sa...

Antag att vi är förbundna till förnuft, tills vi tillgriper våld.

Då skulle vi vara förbundna till förnuft när vi knarkar, stjäl, är otrogna, ljuger osv. Därav följer i så fall att det är förnuftigt att knarka, stjäla osv.

Nej, som vanligt bland intellektuella ateister, ett svulstigt språk maskerar en svag logisk koppling till ett medmänskligt beteende.

Gud är kärlek. Och kärleken är beviset för Guds existens. Ur kärleken spirar medmänskligheten.

Kära bittra ateister, försök bevisa att kärlek inte finns, och gå vetenskapligt tillväga.

Ulf Gustafsson sa...

Josef C,

Hade hoppats det skulle fram gå av youtubefilmen att det handlade om kunskap, visdom och om att konversera för att övertyga varandra.

Alltså inte de exemplen du ger.

"Gud är kärlek. Och kärleken är beviset för Guds existens."

Detta var ett bra exempel på avsaknad av förnuft.

Josef C sa...

Ulf, enligt inlägget, är vi bundna till förnuft tills vi tillgriper våld. Eftersom jag inte tillgrep våld och använde ord för att övertyga dig(er) har jag enligt er definition använt förnuft.

Därav följer att:
"Gud är kärlek. Och kärleken är beviset för Guds existens"
endera är ett bra exempel på förnuft. Eller att
"vi är förbundna till förnuft tills vi tillgriper våld" är rent trams och är frukten av ett förvirrat sinne.

Huruvida "Gud är kärlek. Och kärleken är beviset för Guds existens" är sant, kan ju ni ateister försöka bevisa vetenskapligt.

Ulf Gustafsson sa...

Josef C,

Det är skillad på att försöka övertyga och verkligen övertyga någon. För det senre krävs förnuft. Du har endast gjort ett misslyckat försök.

I klass med:
1. Gud är glass
2. Jag har ätit glass
3. Alltså existerar Gud

Detta är nonsens. För även om man accepterar första premissen, så bevisar det bara att Gud finns som glass, med glass egenskaper.

5. Glass smälter i solen
6. Alltså smälter Gud i solen.

Josef C sa...

Kärleken går ju inte att förklara enligt darwinism. Därav är kärleken ett bevis på att Gud finns. Ditt glassexempel känns bara barnsligt.

Anders Hesselbom sa...

Nej Josef. Kärleken kan inte förklaras lika tillfredsställande genom gudshypotesen som av naturvetenskapen, men det betyder inte att inte gudomliga väsen finns, bara att ditt påstående är fel.

Ulf Gustafsson sa...

Josef C,

"Kärleken går ju inte att förklara enligt darwinism."

Vem har påstått detta? För att föra ett förnuftigt samtal om detta behöver vi ha en gemensam definition på "kärlek".

"Därav är kärleken ett bevis på att Gud finns."

Även om du skulle ha rätt om Dawinism/kärlek, så kan du inte dra denna slutsats.

Blixtar går inte att förklara med Darwinism. Detta är inte en tillräcklig förklaring till att Tor finns.

"Ditt glassexempel känns bara barnsligt."

Detta var inte en kommentar i en förnuftig dialog. Kan du förklara skillnaden mellan ditt och mitt resonemang?

Krister V sa...

Ulf,
men att påstå att blixtar förklaras av biologin är naturvetenskapligt och förnuftigt?

Patrik Lindenfors sa...

Som evolutionsbiolog vill jag protestera å det bestämdaste. Om det är något vi kan förklara så är det varför det finns känslor som kärlek, hat, åtrå, ilska, vänskap och så vidare. Det vi har problem att förstå är hur människans avancerade tänkande har uppkommit (men vi är det på spåren). Känslor genomsyrar hela djurriket. Mänskligt tänkande är ett unikum.

Anders Hesselbom sa...

Patrik, det kommer vi förmodligen aldrig att få veta, men jag har inga problem med tanken att vi snart har en fungerande modell. I min bransch har man länge haft stor tilltro till Intelligent Design när det kommer till att skapa intelligens, men det har varit gångbart till en viss nivå. Sedan ett antal år, finns det nog högre tilltro till någon form av evolutionär algoritm. Så även om vi har lång väg kvar, tror jag att vi kommer ha en fungerande modell inom min livstid.

Ulf Gustafsson sa...

Krister V,

"men att påstå att blixtar förklaras av biologin är naturvetenskapligt och förnuftigt?"

Nu måste du missförstått något fundamentalt.

Ulf Gustafsson sa...

Josef C,

Mitt "Vem har påstått detta?" om kärlek/Darwinism är otydligt, jag menade "Vad har du fått detta ifrån?"

Krister V sa...

Ulf,
Jag pekade bara ut ett dåligt exempel. Om två förälskade katter skulle gnida sig mot varandra skulle det kanske uppstå statiska gnistor, men knappast blixtar, eller? ;)

Glassexemplet var väl i och för sig inte mycket bättre:
en klumpigt ordagrann tolkning av ett uttryck som pressas in i en simpel lågisk modell.

Ulf Gustafsson sa...

Krister V,

Du behöver förklara varför exemplen är dåliga. Det är formulerade för att påvisa bristande logik.

Vad skiljer:
1. Gud är kärlek
2. Människor upplever kärlek
3. Alltså existerar Gud
från:
1. Gud är glass
2. Jag har ätit glass
3. Alltså existerar Gud

Vad skiljer:
1. Darwinismen kan inte förklara kärlek
2. Alltså finns Gud
från:
1. Darwinismen kan inte förklara blixtar
2. Alltså finns Tor

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se