20 jan. 2015

"Elöverkänsliga får miljonbidrag från staten"

Från SVTs nyheter:
Trots att elöverkänslighet enligt myndigheterna inte är en diagnos får Elöverkänsligas förbund ut miljonbelopp i statsbidrag varje år.
[...]
De senaste fem åren har Elöverkänsligas riksförbund fått nästan nio miljoner kronor i statsbidrag. Pengar som bland annat går till att jobba mot myndigheter och kommuner för att få till stånd exempelvis lågstrålande zoner eller elsanerade rum på vårdinrättningar.
I år tilldelas de drygt 1,7 miljoner kronor. Det är flera hundratusen kronor mer än vad till exempel Alzheimerföreningen, Blodcancerförbundet, HIV-Sverige, Ung Cancer och Lungcancerförbundet får.
Hur är detta möjligt? Det visar sig att "i Socialstyrelsens kriterier nämns inte att fastställda och erkända diagnoser behöver ligga bakom funktionshindret."

Först tankar på att godkänna läkemedel som inte fungerar och nu ersättningar för sjukdomar som inte finns. För att parafrasera Shakespeare: Något är ruttet i konungariket Sverige.

39 kommentarer:

Göran sa...

Elöverkänslighet existerar så klart även om det inte finns någon diagnos på det.
För den utsatte är det högst reellt. Bevisas av att när platsen där personen bor är elsanerad så försvinner hennes problem. Ser att VoF är ute och valsar i frågan med negativa följder för de utsatta.

Lars Torstensson sa...

Påverkan från gröna stollar?

Jag föreställer mig att en viktig orsak dessa miljonbidrag är att miljöpartiet, som ivrar för all slags pseudovetenskap, sitter i regeringen. Partiet har bl a placerat Mats Pertoft i riksdagen. Pertoft är antroposof, waldorflärare och ledamot av styrelsen i de elöverkänsligas förbund.

Pertoft har varit riksdagsman i flera år. Fast jag känner inte till om han blev omvald 2014.

Lars Torstensson sa...

Verkningslösa läkemedel mot inbillade sjukdomar

För många år sedan satt jag med i miljöpartiets sjukvårdspolitiska grupp i Göteborg. Mot bakgrund av mina erfarenheter i denna grupp, och på gröna kongresser, skrev jag så här i tidningen Humanisten: "Att framställa verkningslösa läkemedel mot inbillade sjukdomar - se där en uppgift för de gröna sjukvårdspolitikerna!"

Lars Torstensson sa...

Ett resonemang som ofta förekom var detta: Kristdemokraterna "äger" sjukvårdspolitiken i den allmänna opinionens ögon. Även om ett annat parti genomdriver ökade anslag till sjukvård så blir det kd som får credit för detta. Men mp "äger" alternativmedicinen. Därför bör mp lägga stor vikt vid denna medicin.

Och det gjorde man. Huruvida medicinen hjälpte eller ej ansågs mindre väsentligt!

Anders Hesselbom sa...

I detta fall kan bidraget som utfaller elallergiker handla om föreningsbidrag, inte överkänslighetsbidrag. Antalet medlemmar är viktigare än den påstådda allergin.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Tycker att du skall belägga dina spekulationer om MP. Beror bidragen verkligen på att de sitter i regeringen sedan 4 månader? Vem och när fattades besluten?

Anders Hesselbom sa...

Miljöpartiet må vara en samling vetenskapsfientliga galningar, men detta är inte deras fel.

Lars Torstensson sa...

Anders H.

Det är möjligt att bidragens storlek beror på att man går efter högt medlemsantal, snarare än vettig verksamhet. Icke desto mindre är de stora summorna anmärkningsvärda.

Ulf G.

Enligt bloggposten "får Elöverkänsligas förbund ut miljonbelopp i statsbidrag varje år". Inte bara sedan fyra månader.

Ulf G och Anders H.

Jag känner inte till hur beslutsgången har varit. Men jag har på nära håll bevittnat hur mp har gjort politik av pseudovetenskap, och därför finner jag det rimligt att anta att dessa strävanden åtminstone har bidragit till den pseudovetenskapliga politikens framgångar.

Lars Torstensson sa...

Göran.

Försök har visat att personer som säger sig vara elöverkänsliga inte kan avgöra om det finns ström i rummet eller inte. De märker ingen skillnad när strömmen slås på och när den slås av.

Det tyder på att deras problem inte är orsakade av elöverkänslighet.

Men problemen i sig är säkert reella.

Anders Hesselbom sa...

Lars, du behöver inte övertyga mig. Jag skulle aldrig någonsin lägga min röst där.

Ulf Gustafsson sa...

Anders H,

"Miljöpartiet må vara en samling vetenskapsfientliga galningar"

Tog den vetenskaplig skeptikern ledigt när du skrev detta?

Lars T,

"Enligt bloggposten "får Elöverkänsligas förbund ut miljonbelopp i statsbidrag varje år". Inte bara sedan fyra månader."

Vilket gör det dumt att koppla bidraget till att MP suttit i regeringen de senaste fyra månaderna.

"Jag känner inte till hur beslutsgången har varit."

Ytterligare en anledning till att inte koppla ihop bidraget och att MP suttit i regeringen de senaste fyra månaderna.

Anders Hesselbom sa...

Chemtrailsutredningen var förvisso lite smårolig, men t.ex. synen på GMO är oroande.

Lars Torstensson sa...

Ulf G.

Det är klart att inte alla miljöpartister är vetenskapsfientliga. Men de är tillräckligt många för att den gröna politiken ska få en mer pseudovetenskaplig profil än de övriga partiernas politik (enligt Vetenskap och Folkbildning).

Mats Pertoft har suttit i riksdagen - med vissa uppehåll - sedan 2006, och han är inte den enda gröna riksdagsledamoten som med stort engagemang har drivit "förvillaråsikter". Han och hans åsiktsfränder har haft möjlighet att påverka även alliansregeringen.

Efter mp:s regeringsinträde har det politiska stödet för "förvillelserna" rimligtvis stärkts.

Lars Torstensson sa...

I kvällens rapport i TV diskuterades bidragen till Elöverkänsligas förening, och kritik framfördes. I Aktuellt blir det debatt mellan en representant för denna förening och en överläkare.

Lars Torstensson sa...

I Aktuellt-debatten framhöll man från läkarhåll att sjukskrivning bör ske utifrån diagnos och inte utifrån symptom. Och det finns inget vetenskapligt stöd för uppfattningen att de besvär som elöverkänsliga upplever verkligen beror på elöverkänslighet. Besvären kan uppstå även utan exponering för elektromagnetiska fält.

Bidragen till Elöverkänsligas förening ger fel signaler.

Göran sa...

Ibland blir man rätt ställd när det gäller att försöka förstå folks bevekelsegrunder för sitt engagemang i vissa frågor.

Jag fick medhåll om att problemen var reella för ett rätt stort antal individer. Det finns ingen diagnos för elöverkänslighet men symtomen finns. Det lutar då åt att man inte har någon förklaring till symtomen. Damen i Aktuellt förklarade att hon klarar sig bra som pensionär i sitt elsanerade hem. Kan man inte bara erkänna att vi vet inte tillräckligt i frågan för att ge en diagnos och göra vad man kan för att forska mer och under tiden göra vad man kan för att hjälpa dessa personer. Släpp prestigen och visa lite medmänsklighet.

Patrik Lindenfors sa...

Göran,
Vi vet att människor har problem. Vi vet att det inte beror på el. Det finns en massa andra förklaringar på vad det kan vara, det är lite olika från person till person. Denna grundorsak kan man behandla. Att låtsas att det handlar om elöverkänslighet när orsaken är något annat är att INTE visa medkänsla. Skäms.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Om det inte vore så att en ekonomiskt starkt intresseorganisation lobbar för att etablera en diagnos på känslomässiga grunder, där medicinska belägg saknas. Detta leder till att resurser på företag, kommuner och landsting går till "elsannering". Resurser som istället kunde användas till att finna och åtgärda den okända grundorsaken.

Men om det fanns goda studier som visade att "elsannering" resulterade i märkbart förhöjd livskvalitet i en stor andel av fallen, så är det värt att göra detta utan att det finns medicinska belägg för en diagnos.

Är sådana studier gjord? Eller bygger den positiva inställningen bara på anekdoter från de som är verksamma i intresseföreningen?

Patrik N sa...

"Men om det fanns goda studier som visade att "elsannering" resulterade i märkbart förhöjd livskvalitet i en stor andel av fallen, så är det värt att göra detta utan att det finns medicinska belägg för en diagnos."

Verkligen inte. Elsanering bör bara göras om elen orsakar besvären. En elsanering som utförs innebär att den som beslutar eller utför den med sin auktoritet bekräftar att det faktiskt var elen som var problemet. Det är därför läkare borde vara absolut förbjudna att ägna sig åt t.ex. homeopati. Sådant borde resultera i indragen legitimation.

När jag var ung i yrket hade vi ett "avstrålningsrum" som några äldre tanter kunde besöka då och då. De mådde väldigt mycket bättre efter besöken men det var svårt att tala med dem om besvären som icke-verkligt medicinska. Jag menar, skulle polisen ha ett avstrålningsrum om inte strålningen fanns, knappast, sa tanterna...

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Jag kanske har fel i detta specifika fall (och det orsakar mer skada än nytta), men ditt avfärdande: "Elsanering bör bara göras om elen orsakar besvären.", håller inte. Det kan inte användas generellt.

En patient kan ha en hörselnedsättning av okänd orsak. Ändå är det oproblematiskt att ge patienten hörhjälpmedel.

Det avgörande för mitt resonemang är att det skall finnas starka belägg för att "elsannering" lindrar besvären. Sedan kan det finnas en negativt påverkan av "elsannering" (som jag ignorerade) genom att den inverkar till att fler upplever "elallergi", men detta behöver också beläggas.

Göran sa...

Patrik L,
Så du menar kanske att det inte stämmer som WHO skriver att det behövs mer forskning på området? Du låter myndigt förstå att det beror på olika saker men fastslår att el är i alla fall inte problemet. Är inte detta ett fall av dålig vetenskap eller dålig forskning att man låter patienten lida under tiden som man famlar i mörker och hänvisar de cirka tre procent som har problem i större eller mindre grad att låta dem fortsätta lida och om de upplever lindring av att utsättas el i mindre grad så är inte bara de fysiska symtomen inbillning utan även den upplevda lindringen? Frågan blir då vem det är som ska skämmas av oss.
Ulf,
jag förstår inte vad du menar med "elsannering". Är det en medveten felstavning och vem citerar du i så fall?
Patrik N,
Är du läkare?

Patrik N sa...

Göran,

Jag vill inte svara på frågan om jag är läkare. Om jag skulle svara ja, och lägga till att jag är en av världens främsta experter på elallergi och elsanering så skulle det finnas en risk att du skulle ta det som intäkt för att tro på min argumentation på den grunden. Det ska du inte göra, istället ska du granska och värdera (enbart) innehållet i mina argument. Du löper annars en risk att råka ut för auktoritetstro.

Ulf,

"En patient kan ha en hörselnedsättning av okänd orsak. Ändå är det oproblematiskt att ge patienten hörhjälpmedel."

Ja, självklart. Det beror på att hörselnedsättningen orsakar besvären (vad som orsakar hörselnedsättningen i sig är egalt). Det tycks inte vara allergi mot elektromagnetisk strålning som orsakar besvären i fallet "elallergi". Därför ska vi ge hörhjälpmedel till den som har en hörselnedsättning men inte sanera el hos den som menar sig lida av elallergi.

Det är därför på samma grund inte oproblematiskt att ge ett (gummibandsdrivet såklart!) hörhjälpmedel för att bota elallergi eller att sanera el hos någon för att bota dennes hörselnedsättning.


Patrik N sa...

Ulf,

Tillägg: "Det avgörande för mitt resonemang är att det skall finnas starka belägg för att "elsannering" lindrar besvären."

Sådana belägg finns. Effekten kallas placebo, den är verklig och äkta och det är placebobaserad vård du argumenterar för nu.

Du kan ju alltid backa från ditt resonemang om du känner att det leder fel.

Patrik Lindenfors sa...

Göran,
Det har visat sig i experiment att el-överkänsliga inte känner skillnad på närvaro och frånvaro av elektricitet. Så det vet vi. Det har också visat sig att de upplever skillnad om de *tror* att det finns elektricitet i omgivningen eller inte. Så det vet vi också. Det handlar alltså om en psykologisk åkomma och bör förstås därför behandlas som en sådan.

Lars Torstensson sa...

Mobiltelefonfria zoner

Begrunda nedanstående uppgifter från 2006:

"Efter ett röd-grönt avgörande i landstingsfullmäktige beslöt SL:s styrelse på tisdagen att mobilpratandet i kollektivtrafiken ska inskränkas från den 21 augusti. Då blir det inte tillåtet att ha mobilen påslagen på 15 till 30 procent av platserna ...

Framför allt miljöpartiet har drivit frågan om mobilfria zoner i kollektivtrafiken. Lena-Maj Anding (mp), ansvarig för funktionshinderfrågor i landstinget, anger elöverkänslighet hos somliga resenärer som ett gott skäl till mobilförbud, liksom att många upplever mobilerna som störande.

Det är emellertid inte en fråga som förbrödrar partierna:

- Det står en helt enig (borgerlig) opposition mot detta. Man borde fokusera på att få trafiken att fungera, inte lägga en halv miljon på pseudoärenden, säger Maria Wallhager (fp), oppositionslandstingsråd med trafikfrågor som ansvarsområde."

http://www.dn.se/sthlm/klart-med-mobilfria-zoner-i-t-banan

Jag vill också minnas att miljöpartiet under en kongress inrättade en mobiltelefonfri zon på kongressområdet, för att delegaterna där skulle kunna slippa den "farliga" strålningen.

Lars Torstensson sa...

Schlyter vill göra elöverkänslighet till diagnos

Europaparlamentarikern Carl Schlyter skrev 2012 under en deklaration från parlamentets gröna grupp om att elöverkänslighet bör godkännas som diagnos av EU:s medlemsstater.

Miljöpartiets officiella ståndpunkt är dock att sjukdomsdiagnoser inte bör ställas av politiker utan av läkare.

http://makthavare.se/2012/07/02/elallergi-skapar-spricka-i-mp

Göran sa...

Patrik N,
Helt OK att du inte svarar. Frågade bara för att du sa "när jag var ung i yrket" därav min fråga.
Någon risk för auktoritetstro från min sida finns inte. Jag kan vara skeptisk mot vissa fenomen inom området som du kanske sett. Och det är inget som du på något sätt gjort värre. Förvånas många gånger av läkares brist på kunskap inom områden som inte är omedelbart fysiska men även inom näringslära är en läkares kunskaper ofta noll. Sen finns det så klart fantastiska kirurger och liknande områden där värdefulla insatser görs.
Patrik L,
skriver i denna fråga enbart på grund att jag har en vän som kan intyga att du har fel. Man elsanerar inte ett hem för dyra slantar om inte man av egen erfarenhet kan se att problemet blir åtgärdat.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Vill med "elsannering" indikera att jag inte tror att det är en verkningsfull metod. Indikerade samtidigt att jag är en kratta på att stava.

Lars T,

Se riksdagsmotioner om elöverkänslighet om du vill lära dig vilka partirepresentanter som motionerat i frågan:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/?sort=rel&sortorder=desc&a=s&avd=dokument&facets=2&sok=el%C3%B6verk%C3%A4nslighet&tempbet=&motkat=&rm=&parti=&doktyp=mot&subtyp=&datum=&from=&tom=&debattdagfrom=&debattdagtom=&org=&nr=&bet=&talare=

Patrik Lindenfors sa...

Men Göran, jag skriver ju att man kan åtgärda problemet med el-sanering. Problemet är bara att det inte är själva el-saneringen som löser problemet utan *upplevelsen* av el-sanering.

Göran sa...

Patrik L,
jättebra, tror den lindrade patienten skiter fullständigt i varför hon blev bättre och kan hoppas på att forskningen kommer fram till anledningen. Åtminstone för att andra ska få ro.

Patrik N sa...

Göran,

"skriver i denna fråga enbart på grund att jag har en vän som kan intyga att du har fel. Man elsanerar inte ett hem för dyra slantar om inte man av egen erfarenhet kan se att problemet blir åtgärdat."

Det kan man ju per definition inte av erfarenhet se innan man gjort det så i 100 % av fallen så elsanerar man ett hem i en förhoppning om att problemet ska bli åtgärdat. Det problem som blir åtgärdat är aldrig allergi mot elektromagnetisk strålning, den effekt som uppstår är en placeboeffekt som uppstår med anledning av att personen efter saneringen i lägre grad intalar sig att den är sjuk än vad den gjorde innan densamma.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

En patient har ett lidande X, av okänd orsak. Om det finns belägga för att åtgärd Y lindrar lidandet, så är detta värt att genomföra.

Denna generella sats vill jag fortfarande försvara. (Utan att säg att det allmänna skall stå för resurserna eller att det skall ske inom sjukvården.)

Sedan är det inte så enkelt i specifika fall, eftersom det kan finnas omvända samband: Om fler får åtgärd Y, så kommer flera att drabbas av lidande X.

Nej, jag argumenterar inte för placebobaserad vård i allmänhet. Jag argumenterar för vård grundad i evidens, även om verkningsmekanismen är okänd.

Göran sa...

Patrik N,
nu uttalar du dig tvärsäkert i en fråga där det bevisligen finns luckor i kunskapen.
Som jag skrev till Patrik, personen bryr sig inte om varför huvudsaken att hon blir bra/fungerar tillfredsställande.
Om du hade sagt till personen att det är placebo så skulle väl den affekten försvinna i och med det?
Placebo verkar vara en restpost när man inte vet bättre. Väldigt förekommande på dessa sidor när man i övrigt är svaret skyldig.

Daniel W sa...

Som pälsdjursallergiker så vet jag att jag kan få helt irrationella nocebobeteenden, t.ex kan jag hosta när jag ser en bild på ett pälsdjur. Att en elallergiker på samma vis kan drabbas av placebo/nocebo ser jag därför inte som skäl nog att bestämma sig för att det är hela kontentan. Jag lutar mot att elallergi kan ses som en psykisk åkomma, men jag skulle samtidigt gärna se lite mer insikt bakom de vanligt förekommande resonemangen.

Min tvååring kan stå och gråta fast det inte finns någon god anledning. Kanske hon hade ramlat eller nåt, men om hon vore rationell så borde hon inse att det inte är någon fara, hon skadade sig ju inte. Ändå gråter hon och fortsätter med det tills jag tar hand om henne. När jag gör det så slutar hon gråta på en gång, det sker en hyfsat omedelbar förändring i hennes hjärna, en slags placeboeffekt.

Men om man funderar på detta så kan man inse att barnets beteende ändå är evolutionärt rationellt. Det finns ett överlevnadsvärde i att bli omhändertagen av andra människor. Barnet kan gråta mycket länge för att åstadkomma omhändertagande, vanligen är det ingen fara, men ibland så kan omhändertagandet vara livsviktigt.

Att blåsa och att därmed trigga placeboeffekten är det normala. Att krama och visa kärlek är det normala. Det triggar placeboeffekten och barnet kan därefter leka vidare.

Hur man bör göra med elallergiker vet jag inte. Jag känner inga elallergiker. Jag tror inte jag skulle fräsa åt dem om jag gjorde det.

Patrik Lindenfors sa...

Göran,
Placebo är ingen restpost, det finns bra fysiologiska förklaringar till många placebo- och nocebo-respons. Det går utmärkt att använda sig av sådan förståelse för att lindra sjukdomstillstånd. Som Daniel W skriver handlar det mycket om omhändertagande och att bli lyssnad på. Däremot handlar det *inte* om mångmiljonbelopp på åtgärder som inte gör någon skillnad.

Patrik N sa...

Ulf,

"En patient har ett lidande X, av okänd orsak. Om det finns belägga för att åtgärd Y lindrar lidandet, så är detta värt att genomföra."

En patient lider av X som har okänd orsak och det visar sig när man frågar patienten så mår patienten bättre och att lidandet har lindrats efter att patienten intagit ett homeopatiskt läkemedel. En fråga till dig som tänkande individ, är insatsen med det homeopatiska läkemedlet "värt att genomföra"?

"Denna generella sats vill jag fortfarande försvara."

Varför då undrar man..?

"Nej, jag argumenterar inte för placebobaserad vård i allmänhet."

Jovisst gör du det, du har bara inte förstått att det är dit ditt resonemang med nödvändighet leder.

"Jag argumenterar för vård grundad i evidens, även om verkningsmekanismen är okänd."

Om verkningsmekanismen är okänd så finns det ingen evidens för hur den fungerar. Kan sådan vård, som kanske uteslutande bygger på placeboeffekter, verkligen kallas evidensbaserad?

Det är mer än obegripligt att du inte ändrar ståndpunkt.

Patrik N sa...

Göran,

"nu uttalar du dig tvärsäkert i en fråga där det bevisligen finns luckor i kunskapen. Som jag skrev till Patrik, personen bryr sig inte om varför huvudsaken att hon blir bra/fungerar tillfredsställande."

För den som inte bryr sig om det så står den alternativa vården till buds. För den som bryr sig så finns den medicinska vården och den skyddas av kvalitativa krav på hur den ska utövas. Ett av skälen till det är att den som inte bryr sig om hur vården fungerar, eller som inte kan eller inte vill behöva bry sig om det, ska skyddas från dålig vårdgivning.

"Om du hade sagt till personen att det är placebo så skulle väl den affekten försvinna i och med det?"

Inte bara för att man säger det men försvinner tron så försvinner den effekt som tron hade.

Göran sa...

Patrik N,
Tycker du det är konstigt att personen med besvär gör vad hon kan för att bli av med besvären. Speciellt när läkarvetenskapen inte har någon lösning annat än att möjligtvis peka finger åt dem och antyda att de är psykiskt sjuka. Kan i och för sig finnas psykiska anledningar också men tydligt triggas de på ett eller annat sätt av el eller strålning.
Såg idag att Mats Reimer föreslog kognitiv beteendeterapi som lösning. Tycker han kanske att det blivit för mycket snack om amfetamin på sistone?

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Du som brukar argumentera för att man inte skall argumentet tvärsäkert om att man vet saker, borde testa den medicinen själv.

Angående homeopati så känner jag inte till att det finns belägg som visar ett det är verksamt (mer än som placebo). Som du skriver till Göran måste beläggen finns innan en individ tar preparaten. Det går inte att argumentera för detta utifrån att en individ redan "hjälpts" av homeopatika.

"Denna generella sats vill jag fortfarande försvara."

Varför då undrar man..?


Därför att detta sker med framgång inom sjukvården idag.

Samt att det är principen om vetenskaplighet jag vill försvara. Jag anser det finns en risk med att oreflekterat bekämpa viss alternativmedicin. En dag kan de finnas tillräckliga vetenskapliga belägg för en behandling. Då är det bra om man kommer ihåg det är en princip man försvarar och inte en viss behandling man bekämpar.

Jovisst gör du det

Nej! Det som försäkras utan evidens, kan avfärdas utan evidens.

Om verkningsmekanismen är okänd så finns det ingen evidens för hur den fungerar. Kan sådan vård, som kanske uteslutande bygger på placeboeffekter, verkligen kallas evidensbaserad?

Jag har inte talat om vård som kanske uteslutande bygger på placeboeffekter. Du är inte öppen för mina resonemang, utan lägger till saker jag inte hävdat.

Jag har talat om vård med t.ex. Docosanol: "Docosanol kräm 10 % är ett nytt medel för utvärtes behandling av återkommande labial herpesinfektion. Det innehåller som aktiv substans den alifatiska alkoholen docosanol som inte ingår i något tidigare godkänt läkemedel. Exakt verkningsmekanism för antiviral effekt är okänd. I två placebokontrollerade multicenterstudier förkortades tiden till läkning med knappt en dag jämfört med placebo."
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Monografier-varderingar/Monografier-Humanlakemedel/Humanlakemedel-Arkiv/Docosanol-docosanol/

Dra nu inga slutsatser av att jag tar detta exempel. Det var bara det första exemplet som dök upp när jag googlade.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se