3 jan. 2015

Föreningen för religionsfrihet bildades för 130 år sedan

Den 3 januari 1885 höll Föreningen för religionsfrihet ett sammanträde och antog stadgar och program. Vid mötet i Stockholm deltog ett åttiotal medlemmar och de beslutade om ett program som inleds:
Föreningen som sådan är konfessionslös och ställer sig fullständigt neutral gent imot medlemmarnes personliga åsikter i trossaker, liksom den ej heller gör dessa till föremål för diskussion. I betraktande därav, att religionen såsom samvetssak endast får bestämmas av den fria övertygelsen och att den världsliga makten följaktligen ej bör lägga hinder i vägen för den andliga friheten eller ingripa på det religiösa området.
Bland föreningens drivande medlemmar återfinns Hjalmar Branting, Anton Nyström, Olof Holst, Anna Whitlock, samt även under en kort period ballongfararen Andrée. Föreningen försökte samla en bred koalition av icke-religiösa och frireligiösa mot statskyrkosystemet, men verksamheten blev kortlivad, några dokument om verksamhet senare än februari 1892 saknas.

Idag 130 år senare är flera av de punkter föreningen propagerade mot förändrade till det bättre, men flera av punkterna i deras program är ännu inte helt olösta:
... att konungen alltid skall vara av den rena evangeliska läran ... 
... angående gudstjänst vid riksdagens öppnande ... 
... om prinsarnas "uppfödande i den rena evangeliska läran" ... 
Vidare skola upphävas: Kyrkolagen; Kyrkomötet; Teologiska fakulteterna; Biskopsdömena och religionsundervisningen i skolorna; 
Föreningen skall verka för ... varje församling bör underhålla sitt prästerskap samt på egen bekostnad, var för sig eller flera gemensamt, dör dettas utbildning; 
för bestämmelsen att civiläktenskap blir det enda lagliga samt rätten för civilbegravning på offentliga kyrkogårdar.
Det finns fortfarande en del att förändra i Sverige för att förbättra religionsfriheten och införa en sekulär stat. Problem som redan identifierades för 130 år sedan.

Citat ur "Hjalmar Branting - fritänkaren" av Ture Nerman, 1960

4 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Föreningen måste ha återuppstått, ty Förbundet för religionsfrihet, som författaren Per Anders Fogelström tillhörde, och jag tror också ledde, fanns på 1900-talet.

Ca 1982 träffade jag en kille som hade forskat om fritänkarrörelsens historia. Han uppgav att det fortfarande fanns rester kvar av denna rörelse, och att Fogelström var kontaktman. Jag tillskrev därför Fogelström och anmälde mitt intresse av att bli medlem. Han svarade 1983: " 'Förbundet för religionsfrihet' (som jag tillhört) har tyvärr upphört. Det finns en organisation som heter Human-etiska förbundet ... som väl har liknande syften."

Human-etiska förbundet var alltså Humanisternas tidigare namn.

Det skulle vara intressant att veta mer om Fogelströms organisation.

Lars Torstensson sa...

På 1890-talet var Utilistiska samfundet, med Viktor Lennstrand som ledande kraft, en stor religionskritisk organisation. Den utgav tidningen Fritänkaren, organ för Sveriges utilister. (Idag finns Nya Fritänkaren, som utges av Fritänkarna, f d Human-etiska föreningen.)

I ett nummer av Fritänkaren nr 5 1889 har jag funnit en annons för utilistiska skrifter, som kunde beställas från De förnuftstroendes samfund, Göteborg. Jag känner inte till om samfundet fanns även utanför Göteborg. Enligt Viktor Rydbergsforskaren Tore Lund blev många av medlemmarna ockultister, så förnuftstron satt kanske inte så djupt ...

De skrifter som salufördes hade följande titlar:

Den kristna trosbekännelsen, eller hvad det är hädelse förneka, af Annie Besant
Kyrkans Nattvardslära
Syndafloden
Voro Adam och Eva våra första föräldrar?
Några ord om djäfvulen, af Ch Bradlaugh
Bibeln inför de Förnuftstroende
Vetande och Religion
De kristnes evangelium och fritänkarnes evangelium

Liknande småskrifter utgav även Human-etiska förbundet på 1980-talet, och kanske även senare.

Lars Torstensson sa...

Svenska fritänkareförbundet hette en sektion av Internationella proletära fritänkare som bildades 1928, i nära anslutning till Sovjetunionens gudlöshetsorganisationer. Den hade sitt säte i Göteborg, och existerade bara en kortare tid.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Ture Nerman skriver i sin bok att Förbundet för religionsfrihet grundades 1951 "på väsentligt samma program som den gamla föreningen".

Nerman var ordförande 1951-1956 och därefter tog Fogelström över.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se