10 jan. 2015

Hur tolkar man en text från en religiös ledare?

Svenska kyrkans ärkebiskop Anje Jackelén skrev på kyrkans hemsidan en kommentar till terrordådet i Paris. Först ansåg jag den var i stort sätt bra. Det fanns oklarheter, men de kunde jag tolerera i sammanhanget. Texten återges nedan i sin helhet:
Ärkebiskopen: "Ideologi får inte förväxlas med religion"
[2015-01-09 15:21] 
Jag förenas med många i sorg och bestörtning över terrordådet mot tidningen Charlie Hedbo i Paris. 
Det är i första hand en tragedi för de drabbade och deras närstående, men det är också en attack mot det öppna samhället och det fria ordet. 
Därmed är hela Europa, inklusive dess religiösa gemenskaper, dådets offer. Tillsammans måste vi bekämpa den extremistiska ideologi som ger bränsle åt attacken. Vi måste också motarbeta det felaktiga skuldbeläggande som sker när denna ideologi förväxlas med religion. 
Lika lite som terrorattentaten i Norge 2011 kan rättfärdigas på kristna grunder kan attentatet i Frankrike 2015 göra det på muslimska. När vi nu uttrycker vår avsky över vad som skett ska vi göra det också med tanke på alla de terroroffer runtom i världen vars död inte skapar lika stora rubriker. 
Ytterst sett är varje våldsdåd ett angrepp på vår mänskliga värdighet, en reva i den väv som förenar mänskligheten. 
Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan

Andra läsare vill dock reda ut oklarheterna och frågade ärkebiskopen. Hennes svar är allt annat än klargörande. Först frågan om Jackélen menar att religion måste vara något gott:


Svaret är att religion även kan missbrukas och att detta framgår av uttalandet. Är det någon, med än ärkebiskopen, som har hittat var det framgår i hennes text? Kanske kallar hon religion som missbrukas för ideologi?!?

Den andra frågan är vilken skillnad hon gör mellan religion och ideologi:


Distinktionen mellan begreppen framgår tydligen i uttalandet, anser Jackélen. Var då? Vilken bakgrundskunskap krävs för att hittat detta i hennes texten?

Slutligen kan man fundera på vilket sätt rubriken är missvisande. Den omformulerar i kortare bara om en mening i uttalandet: Vi måste också motarbeta det felaktiga skuldbeläggande som sker när denna ideologi förväxlas med religion. Kanske är den missvisande, eftersom den sätter fokus på oklarheterna i hennes kommentar?

Tills ärkebiskopen förtydligat sig eller någon annan förklarat det som nu framstår som oklart, så verkar hennes uttalande ha smittats av otydligheten i dunbolsterteologi. Språket reduceras till av bli ett verktyg för att förmedla känslor, men berövas sin funktion att förmedla mening, argument och resonemang.

27 kommentarer:

Camilla Grepe sa...

Läs den här så klarnar det kanske.

https://www.gp.se/kulturnoje/1.2401954-jackelen-vill-stalla-kyrkan-mitt-i-byn

Ulf Gustafsson sa...

Camilla,

Jag då blir det uppenbart. Tro och politik hör ihop, men blanda inte ihop religion och ideologi. Rita ett venndiagram på det ;-)

Nils sa...

"Tillsammans måste vi bekämpa den extremistiska ideologi som ger bränsle åt attacken. Vi måste också motarbeta det felaktiga skuldbeläggande som sker när denna ideologi förväxlas med religion."

Hur ska en muslim tolka detta? Den "extremistiska ideologi" som gav bränsle åt bröderna Kouashi är ju islam.

Ulf Gustafsson sa...

Nils, nu förväxlar du ideologi och religion, och felaktigt skuldbelägger, så skall du inte göra enligt Jackélen (i det av dig citerade stycket).

Förmodar att många muslimer, till skillnad från dig, finner tolkningen lätt - Bekämpa extremistisk islamism!

Nils sa...

Ulf,

nu förväxlar du ideologi och tolkning. Samma ideologi - olika tolkning.

Ulf Gustafsson sa...

Nils, nej!

De mulimer som bekämpar extremistisk islamism har inte en annan tolkning av extremistisk islamism. De identifierar sig inte med den ideologin och kan inte på något seriöst sätt klumpas ihop med den.

Dina tokiga resonemang för att svartmåla muslimer verkar vara gränslösa.

Nils sa...

Ulf,

"De mulimer som bekämpar extremistisk islamism har inte en annan tolkning av extremistisk islamism."

Vilka är det? Om de nu finns är de verkligen framgångsrika...

Din naiva välvillighet är gränslös. Alla muslimer utgår från koranen och det finns en uppsjö riktningar som gör olika tolkningar, shia, sunni, sufism-salafism osv osv.

Du och flera här klamrar er desperat fast vid den "tysta majoriteten" men den har aldrig spelat någon roll och kommer inte att göra det. Det är antagligen den tysta majoriteten Jesus kommenterar (om det nu var han) när han säger att den som inte är med mig är emot mig.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Men hur kan du tro att ännu mer tokigheter skall rädda upp din situation.

Jag har nämnt de muslimer som bekämpar extremistisk islamism. Inte vilja de är, hur många de är eller vilket inflytande de har. (Här är två som har inflytande: Nalin Pekgul, Karl Sharro)

Jag har inte nämnt någon "tyst majoritet". Det verkar endast vara ett yttryck du använder när du saknar vettiga argument, för att vilseled diskussionen.

Och att du nu talar om muslimer, visar på att du inte kan hålla isär begreppen religion och ideologi, islam och islamism. Jag vet att det är helt lätt att klara ut skillnaden mellan dem, men de allra flesta är överens om att begreppen inte är synonymer.

Alla islamister är muslimer, men alla muslimer är inte islamister. Det kan väl inte vara så svårt att förstå?

Nils sa...

Ulf,

"Alla islamister är muslimer, men alla muslimer är inte islamister. Det kan väl inte vara så svårt att förstå?"

Helt enig och det är just det jag har sagt. Vad jag däremot är övertygad om är att gränsen inte är så knivskarp som du försöker göra gällande. Ser nu t ex att en predikant i Göteborgsmoskén uttrycker förståelse för attentaten i Paris.

Jag kan garantera att en majoritet av världens muslimer anser att det är fel att "skända" profeten, utan att för den skull gå till aktiv handling.

Men vad tycker egentligen majoriteten där i sin tysthet? Du utgår från att alla muslimer som inte är islamister är liberaler och tycker som du. De kan lika gärna säga sig ta avstånd från våldet, men någonstans tycka att tecknarna har sig själva att skylla. Vi vet helt enkelt inte och därför är du inte mindre spekulativ än jag är, fast du gärna vill hänga på dig en gloria.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Jag skrev: "Jag vet att det är helt lätt att klara ut skillnaden mellan dem, men de allra flesta är överens om att begreppen inte är synonymer."

Det betyder inte att jag ser gränsen som på något sätt "knivskarp".

"Vi vet helt enkelt inte och därför är du inte mindre spekulativ än jag är, fast du gärna vill hänga på dig en gloria."

Vi vet helt enkelt inte. Bra! Men jag har faktiskt inte spekulerat här. Den verksamheten får du hålla för dig själv.

Jimmy sa...

Ulf:

Jag lägger mina pengar på att Jackelén menar något i stil med följande: "vi måste skilja mellan religion och ideologi efter som en religion är något i sig (religion utan ideologi) men kan alltid brukas och missbrukas i politiskt syfte (ideologi)."

Ett sådant resonemang ger jag inte mycket för. Det här "religion i sig" kan naturligtvis lika gärna bytas mot "rätt variant av religionen", den äkta formen, essensen, sann religion, etc. Om vi däremot inte köper detta resonemang faller uppdelningen religion/ideologi, right?

Ulf Gustafsson sa...

Jimmy,

Ja, så kanske hon tänker.

Nog kan vi hålla isär religion och ideologi ändå. De är inte synonymer. För att en ideologi skall bli en religion behövs något mer: Praktiker och något heligt, helst övernaturligt.

Nils sa...

Islam är både religion och ideologi, det är ju det som är islams huvudproblem.

Ulf Gustafsson sa...

Nils, nej den förenklade beskrivningen håller jag inte med om.

1) Islam är en religion som innehåller ideologiska ideer. Det gör (nästan) alla religioner. Det är inte ideologiska ideer i allmänhet som är problemet, utan vissa ideologiska ideer.

Det finns dålig ideologiska ideer inom kristendomen som många kristna hanterar på ett bra sätt. Det finns dåliga ideologiska ideer inom islam som många muslimer hanterar på ett bra sätt.

2) Islamism är en ideologi som har sina rötter till stor del i religionen islam.

Krister V sa...

Jovisst, Ulf, och ska vi fortsätta relativisera så finns det goda och dåliga idéer inom alla ideologier. En god idé inom t ex nazismen är en stark känsla för traditioner och hembygd...

Nils sa...

Ulf,

eftersom islam inte skiljer mellan religionen och stat blir effekten att islam är en heltäckande ideologi.

Ulf Gustafsson sa...

Krister V,

Här har det inte relativiserats från min sida.

Och "en stark känsla för traditioner och hembygd" är inget bra i en ideologi.

Nils,

Det sista har du fel i, eller vilken religion tillhör alla de muslimer som skiljer på religion och stat?

Det är fel att sätta likhetstecken mellan islam och islamism, religion och ideologi är inga synonymer. Det finns en anledning till att det är två olika ord, försök nyttja de nyanser detta ger språket.

Slutligen är socialdemokrati, precis som islamism en heltäckande ideologi. Skillnaden är att den första ideologin inkluderar demokrati bland sina idéer. Detta gör att de måste ha en bestående majoritet på demokratisk grund för att kontrollera de flesta aspekterna av i ditt liv.

Lennart W sa...

Ulf: Jag tror att det kan bli ett intressantare möte mellan två personer med olika bakgrund om de både är nyfikna på varandra men inte mindre viktigt att de är positiva till sin egen kultur och t ex gärna delar med sig av detta. Om den jag möter knappt ens vill tala om sin egen bakgrund blir det nog iaf inte ett så givande möte som det annars skulle kunna ha blivit. Och vice versa. Visst kan vi väl ändå vara lite stolta över våra kräftfester och runstenar osv och gärna bjuda in och visa upp? Och så förstås ta till vara på de tillfällen vi får att ta del av andras traditioner osv som de med stolthet bjuder in till och visar upp.

Så nej, just att nazisterna var stolta över sin egen hembygd och dess traditioner är ingenting jag vill hålla emot dem. Det är deras brott och förakt för andra som jag håller emot dem.

Camilla Grepe sa...

Sparkar jag in en dörr om jag frågar om den här tråden är satir?

Nils sa...

Ulf,

när jag läser dina svar ställer jag mig samma fråga som Camilla. Socialdemokratin?!? Vad har den med diskussionen att göra? Socialdemokratin med alla dess brister, är en demokratisk rörelse som skiljer på stat och religion. Islam, som vi känner religionen där den har makten, har inte mycket med demokrati att göra.

Plocka ut några eventuellt sekulariserade muslimer i Västeuropeiska diasporor och göra dem till representanter för det sanna islam är minst sagt kuriöst.

Med den metoden kan du vittvätta alla diktaturer världen skådat hittills.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Det du skriver håller jag med om, men det är inte det samma som att ha en ideologi innehållande: "en stark känsla för traditioner och hembygd", d.v.s. att det står idéprogrammet att man skall verka för att medborgarna skall ha detta.

Nils,

Jag för en principiell diskussion som skall vara giltig för mer än en ideologi.

Socialdemokratin understödde en typ av kristokrati i nästan 50 år, och de verkar delvis fortfarande se kyrkan som ett verktyg för staten att genomföra en socialdemokratisk ideologi.

Visst är det milsvid skillnad jämfört med islamism. Men det finns också likheter, eftersom de båda är ideologier.

"Plocka ut några eventuellt sekulariserade muslimer i Västeuropeiska diasporor och göra dem till representanter för det sanna islam är minst sagt kuriöst."

Ja, jag hoppas detta var satir. Det vore det bästa ur ditt perspektiv, eftersom det som sakligt argument är urbota dumt, eftersom det inte innehåller något jag skrivit eller anser.

Nils sa...

Ulf,

När jag skriver:

"Plocka ut några eventuellt sekulariserade muslimer i Västeuropeiska diasporor och göra dem till representanter för det sanna islam är minst sagt kuriöst."

hoppas du att det är satir. Jag har gått igenom tråden och det "källmaterial" jag hittar från dig är: "(Här är två som har inflytande: Nalin Pekgul, Karl Sharro)"

Vad kallar du det om inte att plocka ut några sekulariserade muslimer? Jag skulle säga att du bygger din bild av islam på klent underlag.

Men låt gå för dem. Karl Sharro har jag aldrig hört talas om, men om alla muslimer vore som Nalin Pekgul skulle Charlie Hebdos tecknare leva än idag. Pekgul är på sätt och vis fränare i sin kritik än vad jag är. I sin bok Jag är ju svensk kallar hon Unga muslimer och Islamiska förbundet för islamister. Två organisationer som svenska samhället samarbetar med. Hon har gått till stenhårt angrepp mot Mehmet Kaplan och i en intervju i Neo säger hon:

"– Höger och vänster må tycka olika om mycket. Men de borde vara överens om att statens pengar inte bör gå till krafter som vill segregera Sverige, som Sveriges Unga Muslimer, eller Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén (MMRK). MMRK odlar ett hat mot den vite mannen, för skattepengar! Det är inte okej."

Hur är det med hennes inflytande? Tyvärr tror jag att det är mycket begränsat, även om hon själv hävdar att 70 procent står bakom henne. Som vanligt talar vi här om den tysta majoriteten som saknar betydelse. Hon har inte behandlats nådigt av andra muslimska grupper och i Järvaområdet där hon bor har hon förlorat inflytandet. Hon berättar själv att fundamentalistiska muslimer får allt mer inflytande i Järvaområdet och enligt områdets närpolischef Johnny Lindh har invandrargäng tagit kontroll över området, polisen är i princip maktlös.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/manga-blir-fundamentalister-har

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Du blir inte trovärdig för att hitta ihop en historia om det lösrykta citatet från mig.

Här är hela stycket: "Jag har nämnt de muslimer som bekämpar extremistisk islamism. Inte vilja de är, hur många de är eller vilket inflytande de har. (Här är två som har inflytande: Nalin Pekgul, Karl Sharro)"

Alltså det är två exempel på några som bekämpar extremistisk islamism.

Har du inte argument som verkligen håller för granskning?

Göran sa...

Man kan se hur jobbigt Nils har det och som vanligt med stöd av "den tysta majoriteten" 13% blir plötsligt en majoritet och Sverige brinner.
"Hur är det med hennes inflytande? Tyvärr tror jag att det är mycket begränsat, även om hon själv hävdar att 70 procent står bakom henne. Som vanligt talar vi här om den tysta majoriteten som saknar betydelse. Hon har inte behandlats nådigt av andra muslimska grupper och i Järvaområdet där hon bor har hon förlorat inflytandet. Hon berättar själv att fundamentalistiska muslimer får allt mer inflytande i Järvaområdet och enligt områdets närpolischef Johnny Lindh har invandrargäng tagit kontroll över området, polisen är i princip maktlös."

Det är bara det att när jag går omkring i Tensta så är det hur lugnt som helst.
Visst finna det problem som måste lösas men en hel del sitter inom Nils själv och hans partiledare som gick in i väggen jagades redan i sin ungdom av "invandrargäng" i Sölvesborg långt innan vi hade något som ens liknade massinvandring.

Nils sa...

Ulf,

"Jag har nämnt de muslimer som bekämpar extremistisk islamism."

Ja, det är det konkreta du nämnt och de har jag diskuterat.

"Inte vilja de är, hur många de är eller vilket inflytande de har."

Förstår du inte vad du själv skriver? "inte vilka de hur många de är..."!

Du vet inte vilka de är eller hur många, ändå påstår du saker om dem.

Diskutera med dig är som att spika upp gele på en vägg så jag sätter punkt här.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Sluta du diskutera, men fundera på detta.

Jag har nämnt att det finns en grupp muslimer som bekämpar extremistisk islamism.

"Du vet inte vilka de är eller hur många, ändå påstår du saker om dem."

Ja, jag har påstått en sak: de bekämpar extremistisk islamism.

Allt annat du trott finns i din gelé.

Krister V sa...

Jaha, så Göran kan gå runt i Tensta utan att bli överfallen och det finns en grupp på minst två personer som bekämpar extremistisk islamism....
Faran över, alltså!

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se