9 jan. 2015

Irrationalitet. Om islamism, flyktingpolitik, "sann" islam och mänskliga rättigheter

Ingen bör bli förvånad när irrationella trosföreställningar resulterar i irrationella beteenden. Sen är det förstås bättre för samhället när det handlar om munkar som ger upp sin plats i världen för ett liv i stilla kontemplation över det gudomliga än när det handlar om mordiska islamister som mördar satiriker. Det finns dock många nivåer av irrationalitet som kommer att spelas ut inom den närmaste framtiden. Inte alla av dessa är religiösa.


Våldsislamism är inte en anledning till att stoppa flyktingar från Syrien/Irak eller till muslimhat
Fördömanden av terrordådet i Paris har strömmat in från människor runt hela världen, inte minst från muslimer som känner att deras tro dragits i smutsen. Så här skriver exempelvis stora moskén i Paris:
We strongly condemn these kind of acts and we expect the authorities to take the most appropriate measures. Our community is stunned by what just happened. It’s a whole section of our democracy that is seriously affected. This is a deafening declaration of war. Times have changed, and we are now entering a new era of confrontation.
Vad ”a new era of confrontation” innebär är tyvärr sorgligen klart från vad som händer i Syrien och Irak. Det handlar om en kamp mellan olika tolkningar av islam, mellan våldets väg och fredens väg – det är inget mindre än en strid om islams själ. Tyvärr verkar det som om många kommer att bli offer i denna konflikt, flest i den muslimska världen men också utanför.

Värt att komma ihåg för de som nu vill stänga våra gränser för flyktingar är att många av dem som kommer till Sverige från Syrien och Irak flyr från den religiösa extremismen. De kommer hit för att försöka få ett liv i fred och frihet. För deras skulle finns därför ingen anledning att lätta på kritiken mot våldsfrämjande tolkningar av islam – tvärtom! De har ju flytt hit just för att vårt värnande av grundläggande mänskliga rättigheter gör det möjligt att leva säkert här.

För både deras skull och vår egen måste vi starkare än någonsin hålla fast vid grundläggande mänskliga rättigheter som yttrandefrihet, mötesfrihet, åsiktsfrihet och religionsfrihet. Våld mot muslimer, som en del nu gör sig skyldiga till, är att göra sig precis lika puckad som islamisterna.

Att fly för livet från islamistiskt förtryck och sedan komma till ett land där man blir utsatt för fördomar för att det existerar islamism i världen måste vara en av de bisarrare upplevelser man kan råka ut för. Vari ligger logiken? Borde inte SD vara de som uppvisade störst förståelse för flyktingar från islamism?

Vad är "sann" islam?
I samband med attacken mot Charlie Hebdo och debatten om islam i samhället är det många som menar sig veta vad islam egentligen är. När det brann i moskéer för någon vecka sedan sa till exempel kulturministern att islamofobi skulle kunna motverkas av mer information om islam. Som om svenska myndigheter skulle ha mandat, kunskap eller i uppgift att agera domare i den teologiska strid som pågår i den muslimska världen och informera om vad som är rätt och fel tolkningar? Maken till hybris sprungen ur okunskap har förhoppningsvis aldrig tidigare skådats i svensk politik.

Statens roll är att värna religionsfriheten, inte någon speciell religion. Tänk tanken att kulturministern föreslagit en informationskampanj om sverigedemokratisk politik med tolkningen ”De vill bara väl” om det varit SD:s lokaler som brunnit?* Det går inte att informera bort den teologiska strid som blöder ner hela Mellanöstern, det är en helt befängd tanke.

För övrigt, om svenska myndigheter ska drista sig att samarbeta med muslimska samfund bör man noga fundera över vilket muslimskt förbund man ska samarbeta med. Det finns till exempel för närvarande ingen HBQT-vänlig moské i hela Sverige. När Mohamed Omar försökte starta en blev han så hotad att han fick lägga ner projektet. Det finns alltså ingen moské i Sverige som fullt ut står för alla människors lika rätt och värde. Varför ska man springa dessa konservativa muslimer till mötes när man gör allt för att hålla konservativa kristna borta?

När Socialdemokratiska broderskapsrörelsen skulle inlemma muslimer i sina led strök man till och med meningen om likabehandling av HBQT-personer. Att sluta stå upp för grundläggande mänskliga rättigheter måste vara det mest kontraproduktiva man kan komma på för att motverka främlingsfientlighet. ”Redigerar man bort en grupps rätt, så redigerar man bort de mänskliga rättigheterna för alla” som gaytidningen QXs chefredaktör Jon Voss formulerat det.

Det är en svåra balansgång vi har att vandra. I terrordådens efterdyningar är det vår allas uppgift att värna yttrandefrihet och asylrätt och alla andra grundläggande mänskliga rättigheter. Vi får aldrig böja oss för våld och irrationalitet. Grundprincipen är dock rätt enkel för att navigera rätt i de här frågorna. Amnesty International formulerar den så här: Mänskliga rättigheter ska gälla alla alltid.

____________________
*Det går följaktligen bra att ogilla Charlie Hebdos teckningar och vara för yttrandefrihet ändå. I fall någon undrar.

11 kommentarer:

Anders Hesselbom sa...

Jag håller med i allt som sägs här. Regeringen ska inte anta den felaktiga föreställningen att det finns "en sann islam", Bah Kuhnke till trots. En annan miljöpartist, Mehmet Kaplan anser inte att satir ska vara tillåtet, så man får väl förmoda att han inte tillhör Bah Kuhnkes "sanna islam".

Ulf Gustafsson sa...

Patrik och Anders, jag vet inte vad ni läst detaljerna om Bah Kuhnkes uttalande, men jag har inte läst någon stans att det handlar om att informera om "rätt eller fel tolkning" eller om "sanna islam".

Utifrån det jag läst kunde det lika gärna handla om kunskap likt den som redan förmedlas i religionsundervisningen.

Patrik Lindenfors sa...

Ulf,
Nej, det handlar för min del om tron att information om islam ska stoppa islamofobin. Information om jihadismen också då? I så fall skulle ju människor bli skiträdda. Så det ligger implicit i hennes förslag.

Anders Hesselbom sa...

Nu har Veronica Palm anslutit sig i kampen mot yttrandefriheten, enl. SvD.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

Jag tänkte på denna retoriska (?) fråga:
"Som om svenska myndigheter skulle ha mandat, kunskap eller i uppgift att agera domare i den teologiska strid som pågår i den muslimska världen och informera om vad som är rätt och fel tolkningar?" Som förstärks av jämförelsen med SD politik.

Något sådant ingår inte i religionsundervisningen, så staten kan informera om islam utan att behöva göra tolkningar. Bara beskriva religionen.

En god utbildning om islam skulle kunna minska islamofobin, men den skulle inte verka på dem som är begår attentat mot moskéer.

John P sa...

Ulf "Patrik och Anders, jag vet inte vad ni läst detaljerna om Bah Kuhnkes uttalande, men jag har inte läst någon stans att det handlar om att informera om "rätt eller fel tolkning" eller om "sanna islam"."

Du kanske har rätt Ulf, men nog skall det bli intressant att läsa hur den nationella strategin mot islamofobi kommer att beskriva vad islam är:

Den andra februari kommer Alice Bah Kuhnke att träffa flera företrädare från det muslimska civilsamhället för att ta de första stegen för Sveriges första nationella strategi mot islamofobi. En del av strategin är att sprida kunskap om vad islam är.

– Strategin kommer att arbetas fram tillsammans med det muslimska civilsamhället, men det kommer att handla om att sprida kunskap i hela landet. Vi behöver lära oss om vad muslimer och islam är, uppenbarligen finns det alldeles för många fördomar som väcker rädslor och hat, sa Alice Bah Kuhnke.

Anders Hesselbom sa...

"Du kanske har rätt Ulf, men nog skall det bli intressant att läsa hur den nationella strategin mot islamofobi kommer att beskriva vad islam är:"

*) Vad islam egentligen är? ;-)

Ulf Gustafsson sa...

John P, ja, det skall bli intressant.

Förhoppningsvis blir det en nyanserad beskrivning av hur muslimer i Sverige praktiserar islam. Det är ju det som islam ÄR här.

En del av arbetet är redan gjort av Nämnden för statligt stöd till trossamfund:
http://www.sst.a.se/material.4.3e8d58c211f8378233080009336.html

Där finns det exempel på hur staten hittills gjort när de informerar om islam. Fritt att läsa för de som vill informera sig om hur staten egentligen gör.

Kristian sa...

Jag tror att man samtidigt behöver se vad som håller på att hända inom islam nu - det finns vissa paralleller till vad som hände inom kristendomen i samband med reformationen. Vi har ju ofta en lite överdrivet positiv bild av reformationen, men det som hände var på både gott och ont.

Före Gutenberg och Luther var det mycket ovanligt att ha tillgång till Bibeln på ett språk man kunde läsa, och detsamma gällde andra skrifter om religion. Man gick i kyrkan och gjorde som prästerna sa.

Men efter Gutenberg och Luther kunde de läskunniga läsa Bibeln själva, och Luther förkastade traditionens och kyrkans auktoritet och lärde istället "Sola Scriptura", texten allena, och idén om folklig predikan. På sätt och vis är det förstås tilltalande att var och en ska få läsa och tänka själv. Men samtidigt var Luther därmed ett slags fundamentalismens grundare.

När människor läser och tolkar själva kan det bli allt från det mest liberala till det mest intoleranta, och protestantismen omfattar ju än idag allt från Svenska Kyrkan till Westboro Baptist Church. Luther var själv en förskräcklig antisemit på äldre dar. Det blev som bekant också många strider mellan olika grupper som var och en hävdade att de hade den rätta läran.

Det som händer idag i islam är att alltfler har tillgång till Koranen på sitt eget språk, och dessutom till alla sorts religiösa texter, från det mest liberala till det mest intoleranta, särskilt via internet. Detta kombinerat med ett inflytande av individualistiska ideal, inte minst från väst. Även om det inte finns någon direkt motsvarighet till katolicismen, ser vi att gamla auktoriteter på ett liknande sätt förlorar sin auktoritet. Människor kan läsa och tolka själva, och på samma sätt som Luther tänker många att traditioner inte har någon auktoritet för tolkningen. En del kommer att vara liberala, andra gå åt motsatt håll.

Om mönstret följs borde vi alltså få se en period av stridigheter mellan allt fler olika grupper, som var och en hävdar sin tolkning. Det blir inte meningsfullt att hänvisa till någon form av huvudfåra, eftersom huvudfåran håller på att falla sönder. Kanske är det vi ser nu bara början på den utvecklingen. Vi får väl se.

Ostronmannen sa...

Kul att du, Patrik, skriver gått om Bahs förslag. Jag frågade ju i öppen tråd och då var reaktion njugg.
Jag uppskattar också kraften i texten om hennes förslag. Det är urbota dumt.
Det känns också ganska, "typiskt" att hon sa att nu ska vi gå från ord till handling. Sen visar bröderna vad religion kan göra med ett sinne, någon dag senare.

Ja, så nu får hon väl visa och upplysa vad Islam kan innebär. Självklart är det inte alla som det går snett för, men väldigt många och vi behöver inte längre hymla om att religion kan förvrida sinnena på människan.
Frågan är varför tolkas islam så här. Varför kan det göras? Bah har oss stater skyldig.

Ostronmannen sa...

Vad är det muslimska civilsamhället gör något?
Är det en kompis till patriarkatet?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se