15 jan. 2015

Judar också den islamistiska terrorns offer

En aspekt av terrordåden i Paris som delvis hamnat i skymundan i media är att det var en tidningsredaktion OCH en judisk kosherbutik som attackerades (samt en dödsskjutning och en skadeskjutning dagarna innan som kopplas till samma gärningsman) [wikipedia]. I kosherbutiken dödades fyra judiska kunder och valet av mål verkar ha varit högst medvetet av terroristen.

Johannes Heuman, fil dr i historia, skriver i SvD om den historiska bakgrunden för judarna som lever i Frankrike och om spänningar mellan judar och muslimer:
Med gisslandramat i en koscherbutik vid Porte de Vincennes lades ytterligare en dimension till den franska tragedin: de allt starkare spänningarna mellan judar och muslimer i Frankrike. Dessa två grupper, i grunden helt heterogena, har blivit två homogena symboler för en kulturell och politisk konflikt kring Mellanöstern. I dess spår följer en språklig förskjutning där judar, israeler och sionister tenderar att bli synonyma begrepp och muslim, arab och terrorist likaså utbytbara. Till detta kan läggas våldsamma konfrontationer och en ny våg av antisemitism som växer allt starkare i segregerade förorter.
Läs Ny antisemitisk våg polariserar Frankrike.

Jackie Jakubowski, redaktör för Judisk Krönika, skriver i DN-krönika om antisemitismen i Sverige och övriga Europa och hur den kommer i bakgrunden när fokus läggs på islamofobi och diskriminering av muslimer:
Terrordramat i Paris pågick fortfarande när en kommentator i ­Sveriges Radio varnade för effek­terna av morden på franska journalister på tidningen Charlie Hebdo. Det inträffade kan resultera i ökad ”islamofobi”, varnade han och efterlyste ”mer information om islam”. Därmed ändrades fokus från att bekämpa den våldsbenägna islamismen till att framställa muslimer som offer för det västerländska samhällets ”arrogans” (en ”arrogans” som ger författare rätten att skriva om Satans verser och tecknare att avbilda profeten).
Läs Judar hotas i hela Europa.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se