8 jan. 2015

Kritik mot normalisering av antroposofisk alternativmedicin

Regeringen funderar på att ändra lagstiftningen så att antroposofiskt kvacksalveri kan inkluderas som vanliga läkemedel. I dag kan dessa preparat användas genom att de fått ett speciellt undantag, vilket EU-domstolen kritiserat. Hedeniuspristagaren Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi, och Ursula Flatters, allmänläkare på Vidarkliniken, möttes i en debatt om detta i Aktuellt.

34 kommentarer:

Göran sa...

15000 läkare ordinerar antroposofiska läkemedel i Europa. Att Larhammar påstår att dessa läkare lurar patienterna tror jag mer riskerar Larhammars renommé än läkarnas.

Anders Bergdahl sa...

EN person som borde bli av med läkarlegitimation..

Jag håller mig borta från kvacksalvare, att de själva tror på sinna vansinnigheter gör dem än farligare..

Anders Bergdahl sa...

GÖRAN...
DE LURAR SINA PATIENTER och sig själva.. OM preparaten HAR effekt kan de klara den prövning som läkemedel normalt går igenom..
Om de inte kan visas ha effekt så är det bädrägeri att ge den till patienten.. att då dessa läkare TROR på sina vansinngheter gär situationen än allvarlige, de luras inte men är själva lurade!! vilseledda och inte lämpliga som läkare. SOm läkare skriver du ut LÄKEMEDEL inte sockerpiller....

Ulf Gustafsson sa...

Göran, om man kallade det läkemedel, något som skall "förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller att användas i likartat syfte", men inte har de belägg som krävs för detta - då lurar man.

Limpan sa...

Jag tror att ni som är kritiska inte lyssnade ordentligt. Hon sa faktiskt, två gånger till och med, att "vi är läkare - vi luras inte".
Dessutom stödjer hon visst dubbelblinda studier bara det inte är antroposofiska preparat.

Göran sa...

Ulf, för mig räcker "medel mot sjukdom eller skada". Kommer en patient till en läkare med en sjukdom eller skada och han får behandling med ett läkemedel som gör att patienten blir bra så är det avsedda resultatet uppnått.
Fungerar det inte så kommer förmodligen inte patienten tillbaka om han skulle råka ut för en ny sjukdom.

F ö är det EU som driver på att regeringen godkänner antroposofiska läkemedel.

Ulf Gustafsson sa...

Göran, men det räcker inte enligt läkemedelslagen. När en läkare ordinerar ett läkemedel, så måste man med en stor säkerhet veta att läkemedlet verkar. Gör det det, så skall det självklart få användas. Oavsett om det klassas som antroposofiskt eller inte. Varför behöver antroposofiska medel andra krav än läkemedel, för att kallas läkemedel?

Lars Torstensson sa...

"Rör inte min humbug!"

Flatters stödjer dubbelblindtest för andra läkemedel. Men just antroposofiska ska undantas. Hur avslöjande! "Rör inte min humbug!"

Homeopatiska preparat ingår i den antroposofiska medicinen. I dessa preparat är den verksamma beståndsdelen så utspädd att inget finns kvar av den. Att medlem skulle ha verkan strider mot all sans och vett. De har också testats vetenskapligt upprepade gånger och befunnits verkningslösa.

Jag tror att många läkare som använder homeopatiska preparat luras medvetet. Medlen är för dem ett sätt att tjäna pengar.

Att patienter kommer till dem kan förklaras med placeboeffekten.

Även det antroposofiska cancerpreparatet Iscador har testats vetenskapligt och befunnits verkningslöst. Men antroposoferna fortsätter att saluföra de. De utnyttjar cyniskt sjuka människors oro för sin egen vinnings skull.

Iscador är ett mistelpreparat, och misteln har ett växtsätt som liknar en tumörs. Därför tror antroposoferna att det har effekt mot cancer. Men växtsättet säger ingenting alls om medlets förmåga att bota.

Iscador kan t o m vara skadligt.

Göran sa...

Ulf, så när en läkare skriver ut en penicillinkur och ber mig komma tillbaka om två veckor så är han säker på sin sak?

Och hur är det med psykpatienter som får läkemedel? Det provas rätt friskt där med olika sorter och doser. Varar en hel del har väldigt svåra biverkningar.

Lars Torstensson sa...

Ockultism - inte vetenskap

Antroposofin sägs vara vetenskapen om den andliga verkligheten. Antroposofernas guru Rudolf Steiner fick "uppenbarelser från andevärlden", och andarna talade om för honom vilka medel som skulle användas mot olika sjukdomar. De talade också om för honom hur man ska odla för att kunna tillgodogöra sig "kosmiska krafter", och därför använder de antroposoferna olika absurda riter, astrologi m m, i sin "biodynamiska odling".

Det handlar inte om vetenskap utan om ockultism.

Lars Torstensson sa...

Gröna stollar är antroposofernas bästa vänner

Att dessa preparat ändå är så accepterade - Vidarkliniken har t o m fått samhällsstöd! - beror mycket på miljöpartiet. I detta parti ivrar man nämligen för all andlighet, i synnerhet "alternativ" sådan, och pseudovetenskapen är mer utbredd i mp än i något annat parti. De miljöpartister som inte själva är stolliga brukar acceptera stollarna, eftersom de ger partiet röster. Mp vill införliva alternativmedicinen i skolmedicinen oavsett om den hjälper eller ej!

Och eftersom miljöpartiet sitter i regeringen så tror jag inte att det kommer att bli någon förbättring vad gäller de antroposofiska humbugsläkemedlen.

Anders Bergdahl sa...

Att Steiner var starkt inspirerad av nazisternas favorit filosof Fichte, Fichte, Steiner, Hegel, Heidegger är exempel på filosofer som är det öppna samhällets fiender.
Att EU godkänt detta lurendrejeri gör inte saken bättre.. det visar dock på att rester av nazistiskt och Marxistisk tankegods (de har ju samma rötter i Fichte, och än mer i Hegel) fortfarande hotar det öppna samhället och demokratiska processer.
Demokrati kräver kunskap och det fria ordet... Antoposofi bygger, liksom kristen religion, på okunskap och dogm..

Daniel W sa...

Är placebo dåligt? Nej, det är du ju inte. Det är förmodligen eftersträvansvärt att trigga de objektiva fenomen som vi kallar placebo. Frågan är hur det ska gå till.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Att det finns problem med läkemedel mot psykiska sjukdomar, gör det inte bättre för antroposofiska medel.

Angela sa...

Är vaccinering placebo och kvacksalveri? Det är en av frågorna jag vill ställa. Såvitt jag förstår består vaccin av smittämnen som är så avdödade/utspädda att de inte kan förorsaka sjukdomen det ska skydda mot hos den vaccinerade. Och visst finns det väl olika utspädningar av homeopatiska medel? D1 kallas den lägsta utspädningen enligt decimalskalan. Finns det ingen påvisbar molekyl av substansen i den spädningen?

Min andra fråga gäller de undersökningar av homeopatiska läkemedel som Larhammar och flera här hänvisar till. Är dessa undersökningar utförda efter den homeopatiska lärans teori? Om inte, kan man inte använda dessa undersökningar som grund, eftersom homeopatisk teori skiljer sig från hur skolmedicinen verkar. Har en homeopat varit med och skräddarsytt undersökningarna vad gäller patient, sjukdom och homeopatiskt medel, eller har homeopaten bara varit adjungerad som rådgivare, och i så fall hur stort har dennes inflytande varit?

Var kan man ta del av dessa undersökningar som Larhammar m.fl hänvisar till?

Om tex en skabbsmittad katt med tydligt synliga angrepp får ett homeopatiskt medel upplöst i vatten och gömt i maten av en extern person och katten är återställd efter någon vecka; hur ska det förklaras? Spontanläkning föreslog någon (sic!). Placebo? Nej, eftersom endast den externa personen visste om medicineringen.

Ulf Gustafsson sa...

Angela,

Vaccin är inte placebo eller kvacksalveri.

De metoder man använder för att läkemedel är inte gjorda för någon speciell "teori". De är universellt gångbara. Om homeopater har någon egen metod, så ska man så klart utvärdera den och om den fungerar borde den väl även fungera bra på läkemedel. Eller hur?

Här en studie av homeopati:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12492603

Visst katten kan inte blivit "botad" av placebo. Men hur stor andel av skabbsmittade katter tillfrisknar av sig själva? Det kanske var ett sådant fall.

Enny Signatur sa...

Så länge skolmedicinens läkare har rätt att ordinera riktiga läkemedel till annat än det är studerat och godkänt för bara den enskilda läkaren tror det funkar så ser jag ingen större skillnad mellan detta accepterade humbug och antroposofiskt humbug.

Ett exempel är Cytotec som är en vetenskapligt studerad och godkänd magsårsmedicin. En biverkning är att den stöter bort foster och därför används den regelbundet både till aborter och för att starta förlossningar (av ofullgångna foster) trots att den varken är vetenskapligt beprövad eller godkänd för något av dessa ändamål. Tillverkaren varnar och kvinnor från flera länder vittnar om spruckna livmödrar, hjärnskadade barn och förlossningsdöd. Men i skolmedicinen låter man bara bli att rapportera dessa biverkningar och kan sedan hänvisa till "beprövad erfarenhet" och att inga skador rapporterats för att fortsätta spara de 500kr/behandling som är mellanskillnaden mellan Cytotec och godkända abort/förlossningspreparat.

Kort och gott: vad är skillnaden mellan att en skolmedicinsk läkare ger en patient ett preparat hen "tror" funkar utan vetenskapliga belägg och att en antroposofisk läkare gör detsamma?

Lennart W sa...

Hur fungerar egentligen vaccin? Wikipedia har förstås svaret..
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vaccination
Mer på engelska
http://en.wikipedia.org/wiki/Vaccination

Fast lite enklare språk hade nog kunnat användas, om upplysning vore målet. Varför t ex skriva "attenuerad" när man menar "utspädd"? Och det är väl också just där någonstans som man möjligen kan se en likhet med homeopati. Kanske finns något bra och kort på Youtube som förklarar vaccination? Kanske någon medicinsk motsvarighet till fysikens "one minute physics"?

Lars Torstensson sa...

Enny Signatur.

Om läkemedel används ovetenskapligt inom skolmedicinen så är förstås även det förkastligt. Men i skolmedicinen är detta undantag, i den antroposofiska medicinen regel.

Erik M sa...

Angela,

"Är vaccinering placebo och kvacksalveri? Det är en av frågorna jag vill ställa"

Nej. De har en verklig, påvisbar och extremt tydlig effekt som inte är placebo. Det är bland annat därför du inte springer in i folk med smittkoppor numera och skälet till att 350 000 personer hade polio år 1988 men att det år 2014 var nere i 416 fall.


"Såvitt jag förstår består vaccin av smittämnen som är så avdödade/utspädda att de inte kan förorsaka sjukdomen det ska skydda mot hos den vaccinerade."

De är oftast avdödade och utspädda nog för att inte orsaka sjukdomen, men de innehåller nog med likheter med den ursprungliga sjukdomen för att immunförsvaret ska kunna upptäcka och reagera på vaccinet och utveckla försvar mot sjukdomen. Så det är inte det minsta likt homeopati.


"Är dessa undersökningar utförda efter den homeopatiska lärans teori?"

Vad är det för fel på den vetenskapliga principen att ge ett tillräckligt stort antal personer läkemedlet i dubbelblinda tester och jämföra dem med en kontrollgrupp och se om de blivit friskare än vad personer utan behandling skulle ha blivit? Om homeopatiska preparat har någon effekt utöver placebo så borde man väl få resultat om man gjorde så?

Eller, låt oss säga såhär: Anta rent teoretiskt sett att du levde i ett universum som är exakt som vårt, förutom att homeopati inte fungerar. Du får i uppdrag att visa att homeopati sannolikt inte fungerar och alla ekonomiska resurser du behöver för detta. Hur gör du?


Vad gäller den skabbsmittade katten så räcker det inte med ett enskilt, anekdotiskt exempel, du måste pröva på flera smittade katter och göra dubbelblinda tester på dem med och jämföra med en kontrollgrupp (för att undvika att forskare på något sätt omedvetet gör skillnad på olika katter under experimentet).

Enny Signatur sa...

Lars Torstensson,

Vi har fri förskrivningsrätt i Sverige. Det betyder att en läkare har rätt att skriva ut vilket preparat som helst till vad som helst oavsett vilken indikation preparatet testats och godkänts för, och på vem. Det kallas “off label” och sådan förskrivning sker rutinmässigt hela tiden. Inom förlossningsvården är off label vanligt. Barn (bland annat de med neuropsykiatriska diagnoser) får ofta utskrivet preparat som aldrig någonsin testats på barn eller för de diagnoser barnet har. Det är bara några exempel. Det här är inte vetenskapligt men motiveras genom “beprövad erfarenhet”, dvs läkaren tror/anser sig ha sett att det funkar. Det är samma princip som inom antropologin. Man behöver inga studier, erfarenheten säger ju att det funkar.

Förskrivning utanför godkänd indikation pålägger läkaren ett större ansvar om någonting går fel i behandlingen. Hur påverkar detta läkaren? Jo naturligtvis som så att ingen som skrivit ut något off label rapporterar biverkningar, det vore ju detsamma som att skriva under sin egen dom om patienten lämnar in ett klagomål. Och utan rapporter om biverkningar kan man fortsätta att använda preparat off label med hänvisning till den “beprövade erfarenheten”. Smart va?

Skillnaden mellan skolmedicinen och antroposofin är att går man till en antroposof så vet man att man är på det oprövade spåret medan man kan bli en ovetande försökskanin i skolmedicinen.

Angela sa...

Erik M och Ulf G,

Homeopati innebär ju att en substans som framkallar vissa symtom hos friska kan bota samma symtom hos sjuka. Lika botar lika alltså. Inom immunologin sysslar man tex med sensibilisering, där man ger små utspädda doser över tid med allergen till personer som är allergiska mot just det ämnet. Ibland lyckas det, ibland inte. Man ger ibland amfetamin till överaktiva barn, en substans som annars framkallar just högre aktivitet hos normala. Lika botar lika sas, ibland. Strålning kan behandla cancer, men kan också orsaka cancer.

Sidan PubMed som Ulf hänvisade till skriver angående genomgång av undersökningar av homeopatisk medicin: "With the exeption of postoperativ ileus and influenza, there is no condition for which homeopathy is convincingly effective. One homeopathic remedy, Oscillococcinum, has found to be superior to placebo as a treatment and prevention of influenza but the effect was small and therefore of debatable Clinical relevance."

Man kan ju fråga sig varför just bara postoperativt tarmvred och influensa skulle vara påverkbara med homeopatisk medicin?

Oscillococcinum är ett sammansatt homeopatiskt medel som bla innehåller anklever. Antroposofer använder gärna sammansatta medel, vilket inte Hahnemann gjorde. Inte heller hävdade han något andligt eller magiskt vad gäller homeopatin. Från början använde han sig av outspädda tinkturer men fann att utspädning var effektivare. Antroposofisk homeopati är en utveckling eller förvanskning av Hahnemanns homeopati, beroende på vilken riktning homeopaten tillhör.

Vilka luringar människor är! Stora massor av dem inbillar sig helt grundlöst att det finns en Gud. Och massor med människor i världen låter sig luras att homeopati är verksamt. Aude sapere, eller hur! För de kan ju inte ha rätt, eller?

Lars Torstensson sa...

Enny Signatur.

Nu är ju ändå flertalet skolmedicinska preparat testade vetenskapligt, medan de antroposofiska preparaten är otestade, och bygger på "uppenbarelser från andevärlden". Sådana uppenbarelser kan visa vad som helst.

Angela.

Effekten av Oscillococcinum var av "debatable Clinical relevance". Men andra ord kan den obetydliga effekten ha berott på slumpen. Och alla de andra medlen var helt verkningslösa.

Tyder det på att homeopaterna kan ha rätt?

Enny Signatur sa...

Lars Torstensson,

Räcker det alltså med att något är testat för magsår för att det ska anses vetenskapligt att använda det för förlossning? Eller att sömnmedel som endast är testat på 55+ ges till en 3-åring? Jag vill påstå att sådant bruk är otestat.

Anledningen till att det motiveras med "beprövad erfarenhet" är att det inte är vetenskapligt. Annars hade man ju motiverat det med vetenskap. Dessutom kan man ju fråga sig hur man uppnår beprövad erfarenhet utan att chansa ett antal ggr först och det är väl samma sak som att ge läkemedel som är otestade?

Erik M sa...

Angela,

"Lika botar lika alltså. (…) Ibland lyckas det, ibland inte".

Om en princip bara fungerar lite då och då men oftast inte så är det väl en ganska kass princip?


"Vilka luringar människor är! Stora massor av dem inbillar sig helt grundlöst att det finns en Gud. Och massor med människor i världen låter sig luras att homeopati är verksamt. Aude sapere, eller hur! För de kan ju inte ha rätt, eller?"

Visst, teister och homeopater *kan* teoretiskt sett ha rätt. Fast det mesta tyder på att de inte har det. Och det är upp till de som vill påvisa något att visa att de har rätt. Att många människor tror eller inte tror på något är helt irrelevant.

Och för att upprepa min förra fråga: Anta rent teoretiskt sett att du levde i ett universum som är exakt som vårt, förutom att homeopati inte fungerar. Du får i uppdrag att visa att homeopati sannolikt inte fungerar och alla ekonomiska resurser du behöver för detta. Hur gör du?

Lars Torstensson sa...

Enny Signatur.

Jag är inte medicinare, så jag vet inte om magsårsmedicinen fungerar vid förlossningar, eller om sömnmedlet fungerar oavsett ålder. Men det finns helt visst någon ande som kan ge ett säkert svar på detta ... ;.>

Angela sa...

Erik M,

"Om en princip bara fungerar lite då och då men oftast inte så är det väl en ganska kass princip?"

Jag tror inte att man kan använda uttrycket "lite då och då" i sammanhanget utan man får säga att det fungerar på vissa individer, andra inte. Om en allergimottagning lyckas med sensibilisering hos vissa men inte hos alla, ska det då innebära att behandlingen inte ska finnas? Samma sak gäller förskrivning av amfetaminpreparat till överaktiva barn; det fungerar hos vissa men inte för alla. Och observera att detta inte är homeopatiska medel utan de tillhör skolmedicinen.

Vad gäller homeopatiska medel får endast de som är granskade av och registrerade hos läkemedelsverket försäljas. Undantag för Vidarkliniken som har dispens.

www.bmj.com/content/321/7259/471 redovisar en studie angående försök med homeopatisk medicin mot allergisk rhinit, där syftet var att bevisa att homeopati inte var verksammare än placebo. Under rubriken Validity of results fastslår man:
"For now, we conclude that this study has failed to confirm our original hypothesis that homeopathy is a placebo."

Erik M sa...

Angela,

"Jag tror inte att man kan använda uttrycket "lite då och då" i sammanhanget utan man får säga att det fungerar på vissa individer, andra inte."

Om en princip bara fungerar i vissa enstaka fall, men oftast inte, så är det väl en rätt kass princip? Säg att någon lägger fram principen "svenska individer heter Anna". Du testar den genom att slumpvis kolla upp tusen svenskar och upptäcker att de flesta av dem inte heter Anna. Försvararna säger att principen visst är sann, "för det fanns ju två Anna bland de där tusen, och hur förklarar du personer som Anna Blomberg och Anna Book"? Så visst, principen "svenskar heter Anna" är inte alltid fel. Men den är rätt världelös för att ta reda på vad en enskild svensk heter. Det är samma sak med "lika botar lika", den är sann i vissa fall, men den är världelös för att hitta faktiska botemedel för en enskild sjukdom. Om någon föreslog den motsatta principen, "sjukdom botas av sin motsats" så skulle den kunna vara minst lika användbar som "lika botar lika".Och även om någon enskild studie visar en effekt så är pekar den överväldigande delen av dubbelblinda studier mot att homeopati inte är effektivt. Vad är mest sannolikt, att en enskild studie begår ett metodologist fel, eller att mycket av det man vet om kemi, fysik och medicin är helt fel?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?cmd=Retrieve&list_uids=16125589

(Och om homeopati stämmer och en effekt blir starkare ju mer ämnet späds ut i vatten och substanser orsakar motsatsen till symptomet de orsakar i outspädd form… Låt oss bara säga att jag aldrig mer skulle våga dricka vatten. Tänk om jag försöker piggna till men det visar sig att någon för femhundra år sedan spillde en kopp kaffe i havet, då kommer ju vattnet jag dricker att bli ett extremt potent sömnmedel enligt den homeopatiska principen. Och om någon spillt citron i havet, borde inte vattnet i så fall orsaka skörbjugg)?

Limpan sa...

Angela et al
Jag ser inte att din fråga om utspädning och aktiva substanser har bemöts. För det första, att homeopati bygger på helt ovetenskapliga idéer och bara på logiska grunder förkastas av vilket barn som helst räcker inte för att vi ska slippa det i vårt relativt upplysta samhälle. Vi - apor med skor - har allvarliga begränsningar i vår hjärna som gör att vi gärna tror istället för att tänka förnuftigt många gånger.
Ja just det, utspädning. Ju mera utspätt desto starkare homeopatisk effekt är en grundläggande princip. Ditt exempel med D1 är alldeles för svagt för att ge någon effekt. Minns inte när det börjar bli lagom starkt men det är i alla fall när medlet består av 100% vatten för länge sedan. Att efter den lättillgängliga kunskapen börja läsa studier känns som bortkastad tid..

Lars Torstensson sa...

Lita inte på antroosofisk läkekonst!

För några år sedan genomgick jag en canceroperation, och i samband därmed försökte jag lära mig mer om olika läkemedel. Jag läste bl a en del om antroposofisk medicin, och blev rätt förfärad över alla galna idéer den torgför. Det resulterade i en artikel, Lita inte på antroosofisk läkekonst!, som infördes i tidskriften ROP-nytt nr 4 2003. ROP står för Riksorganisationen mot Prostatacancer. Här följer ett utdrag ur artikeln, som främst bygger på uppgifter i tidningen Folkvett, utgiven av föreningen Vetenskap och Folkbildning, nr 2 2002:

Lars Torstensson sa...

Andar och själavandring

“Den antroposofiska rörelsens grundare, Rudolf Steiner, trodde sig kunna blicka in i andevärlden, och därigenom få kunskap om översinnliga ting. Denna kunskap kallar han ‘andevetenskap’, och den är kärnan i antroposofin. Givetvis har den inget med riktig vetenskap att göra.

Antroposoferna lär att människan har fyra olika kroppar, av vilka endast en, den fysiska, är materiell. De övriga är eterkroppen, astralkroppen och jaget. Enligt Steiner beror sjukdomar på obalans mellan de olika kropparna, och behandlingen syftar till att återställa jämvikten.

Tron på reinkarnation har också stor betydelse. Människans uppträdande i tidigare liv anses kunna skapa sjukdom i senare liv. Steiner påstår t ex att lunginflammation beror på ‘sinnliga utsvävningar’, medan andra sjukdomar har sitt ursprung i lögner och hatkänslor. Sådana teorier kan givetvis vara mycket sårande för de sjuka.

På liknande sätt föreställer man sig att antroposofisk behandling kan vara till fördel för patienten i en senare reinkarnation, även om den är undermålig med konventionella mått mätt. Godo sjukvård behöver alltså inte leda till att patientens fysiska tillstånd förbättras!

Vidare vill antroposoferna helst undvika smärtlindring, eftersom sjukdom och lidande anses kunna öppna ‘andliga portar’. Man är också motståndare till vaccinationer, trots att det kan innebära en hälsorisk att inte vaccinera sig.

Lars Torstensson sa...

Verkningslösa eller skadliga mediciner

När man erbjuder läkemedel går man i första hand efter medlens förment andliga egenskaper. Stor vikt läggs vid metallterapi, eftersom det enligt Steiner finns ett ockult samband mellan metaller och kroppsdelar. Planeternas ställning anses också ha betydelse för vad man ordinerar.

Liksom homeopaterna späder antroposoferna gärna ut sina preparat. Många medel är därför ur vetenskaplig synpunkt meningslösa. De gör varken nytta eller skada. Gifter som bly och kvicksilver brukas dock i potenser som kan vara farliga.

Själva påstår antroposoferna att deras läkekonst är ett komplement till den vetenskapliga medicinen, och deras läkare har också vanlig medicinsk utbildning. Men det finns inga som helst belägg för att den antropofofiska medicinen gör nytta. Därför accepteras den inte av skolmedicinen, och man kan ifrågasätta om den behövs. Antroposofi är tro, inte vetenskap.”

Lars Torstensson sa...

Miljöpartiet placerade 2006 en av de stolligaste antroposoferna, waldorfläraren Mats Pertoft, i riksdagen. Där satt han till 2010, och han blev åter riksdagsman 2011, sedan Mikaela Valtersson avgått som ledamot.

Pertoft är också ledamot i Elöverkänsligas Riksförbunds styrelse.

Angela sa...

Erik M, Lars, Limpan,

Först vill jag betona att antroposofernas homeopati endast kan kallas homeopati vad gäller själva spädningsförfarandet. Steiner hade en förkärlek för att 'blanda och ge' i hela sin lära. Han blandade religioner filosofier och livsåskådningar med teorier om medicin mm. Hahnemann som är den klassiska homeopatins grundare hade inga sådana manér för sig. Han var läkare, punkt slut.

Det kanske förefaller enkelt att anordna forskningsstudier vad gäller homeopati, men det är det inte. Homeopatin använder sig av prövningar, dvs friska människor får en substans och får därefter noga berätta alla symtom de erfar av den. Detta nedtecknas och samlas i något som kallas Materia medica, (farmacopé). Det finns omfattande sådana efter århundraden av prövningar. Homeopatin behandlar individuellt. Ta som exempel reumatism. Tre stora homeopatiska medel mot reumatism är Aconit, Bryonia och Rhus Tox (det finns många fler). Men dessa tre medel uppvisar avgörande skillnader vad gäller symtom och det framgår av Materia medica. När en person anlitar en homeopat får den berätta ingående om sina symtom och därefter kan homeopaten bedöma vilket av medlen han ska ge. Dvs, vilken substans symtombild passar på just den reumatikern.

Låt säga att några homeopater går samman för att göra en forskningsstudie (dubbelblind) och samlar ihop över 50 patienter med reumatism och som dessutom samtliga måste uppvisa symtombilden av Bryonia. De måste först få patienterna att vilja delta i studien och sedan måste de få tillstånd att utföra studien. De kommer att stöta på patrull redan när de presenterar idéen eftersom forskningsmyndigheten anser att homeopatisk Bryonia är placebo. Kanske erbjuder myndigheten sig att göra studien enligt sin vetenskapliga modell istället men då förlorar homeopaterna allt inflytande över studien vad gäller val av styrka på substansen, hur den ska administreras samt bedömningen av symtompåverkan. Medlen verkar ju inte på samma sätt som skolmedicin. Patienten kan tex få en s.k. först-försämring innan hon blir bättre, vilket inte är ovanligt och det kan ta olika lång tid innan patienterna märker någon förbättring. Det finns en hel del faktorer att ta hänsyn till i sammanhanget som är främmande för forskningsmyndigheten och sällan mötas nog de två.

I Tyskland tex, måste människorna vara särskilt luriga, där skriver läkare ut stora mängder homeopatisk medicin och även örtmedicin.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se