24 jan. 2015

Lena Andersson: "Fruktan har goda skäl"

Lena Andersson har en viktig krönika i dagens DN.
_________________________


Det finns all anledning att frukta var och en, oavsett ideologi, som förkastar människans inneboende rätt att råda över sig själv.


Våld lönar sig inte, brukar det heta, och sedan en tid proklameras det i manifestationer: ”Jag är inte rädd”.
Kan det verkligen stämma? Är inte båda dessa påståenden felaktiga, och rena besvärjelserna? Terror och våld lönar sig definitivt, liksom hot och utpressning. Alla de hemska metoder som människorna tänkt ut genom tiderna för att bemäktiga sig andra fysiskt och psykiskt och få dem att göra som man vill fungerar. Därför finns de. Måhända är vinsterna kortsiktiga men på lång sikt är vi alla ändå döda, som John Maynard Keynes ska ha sagt.
Det som våldsverkare oavsett etikett har gemensamt är att de förkastat uppfattningen om individernas jämbördiga autonomi, det privata ägandet av det egna livet om man så vill. Därför är det orimligt att inte vara rädd för människor som både är likgiltiga för döden och använder sin egen suveränitet till att omintetgöra andras.
Jihadisternas rättesnöre Koranen kan tyckas bekräfta inställningen att livet här och nu inte är så viktigt: ”Detta jordiska liv är inte mycket mer än lek och flyktig glädje; de eviga boningarna är ett bättre [mål att sträva mot] för de gudfruktiga.” (6:32) Men passagen kunde lika gärna läsas som en maning till överseende med de otrognas felsteg, och att livet trots allt består av glädje och lek.
Texter går som bekant att tolka olika. Att ge dem den status som Koranen har i den troendes liv är därför direkt livsfarligt. Problemet är inte att jihadisterna har vantolkat islam, utan att det är för viktigt för dem att tolka islam, och att konsekvenserna drabbar andra än dem själva.
Men det är kanske inget att undra över i en värld som fortfarande betraktar religiösa omvändelser och grubblerier som tecken på en större finstämdhet inför tillvarons komplexitet.
Det vore onekligen värdefullt om vi alla enades om en enkel och minimalistisk idé för samvaron mellan människor, en som stipulerade att individens förnuft och känslor vägledde henne rörande egna angelägenheter men inte andras, dem måste man låta vara eller fredligt förhandla om. Idén sade oss vidare att balansen mellan autonomi och respekt bäst uppnås genom att individerna äger sig själva i en likvärdig och ömsesidig frihet.
Som en följd härav fick man inte begå våld på annans egendom, det vill säga på människan själv, inte tvinga någon till lydnad utan endast försöka övertyga om det rationella i att samarbeta. Det gällde obetingat var och en i båda riktningarna. Människans etiska bedömningar vore aldrig avgjorda genom någons påstådda helighet eller gudomliga inspiration.
Med en sådan idé, där det minimala kravet på ömsesidighet också är det maximala, kunde den som så önskade gå in i vilken frihetsföraktande, ordningslängtande sekt som helst så länge de inte drog in ofrivilliga i sina angelägenheter och så länge det vore möjligt att ostraffat ta sig ur sekten.
Det skulle även stå klart att det inte gick an att bedriva anfallskrig i Mellan­östern eller skicka drönare som sprängde människor i luften. Det skulle bli alldeles uppenbart att man inte måste köpa Charlie Hebdo även om några tecknare och ägare insisterade på att göra och sälja en sådan tidning. En saudisk kung, om en sådan mot förmodan lyckades få mandat, skulle behöva inse att var och en har rätt att läsa eller avstå från att läsa medborgare Raif Badawis ”hädiska” bloggtexter om sekularism och frihet. Ingen skulle känna sig tvungen att gå på galleri där Lars Vilks eller Andres Serrano ställer ut. Ingen måste ens konsumera mer än nödvändigt fast reklamen uppmanar till det.
Det enda man måste är att stå ut med att andra vill annorlunda än man själv.
Idén förefaller bättre än de rådande, men också jobbigare. Dumheter skulle breda ut sig medan den egna klokskapen inte fick den spridning den förtjänade. Allt vore i rörelse samtidigt som livets problem bestod.
Hur de auktoritära unga män som finner radikal islam ska behärska sin rasande ordningslängtan och metod för problemlösning i en värld utan entydighet, där synden och frestelserna bjuder ut sig i alla sina skepnader omkring dem, är den samtidsfråga som söker sitt svar.
En del menar att ansvaret vilar på imamerna, att den lärda och ”rätt tolkade” teologin ska tala de radikaliserade till rätta, ska inympa moderation i de religiöst övermotiverade genom att bedyra att de har läst fel i sin heliga text.
Det är som att släcka eld med bensin eller som att föreslå RAF att studera Kapitalet lite noggrannare.
I Koranen går det att hitta det mesta utom det viktiga: frihet från Guds despoti. De skriftlärda kommer inte att hjälpa till med den befrielsen. De kommer inte att avdramatisera Koranen, inte tona ner vikten av att vända sig till textkällorna inför varje steg den troende tar. Fanatiker är inte i behov av att få understruket att det är i Koranen svaren hämtas.
Bättre än en vända till med Guds ord vore att ta en titt på den där andra idén.
_________________________

15 kommentarer:

Göran sa...

Delar av artikeln är mycket tänkvärda.Men är det en lösning att presentera en (humanistisk) utopi? För hur beter man sig för att tänka bort Koranen?
Om man försöker ha två tankar samtidigt så kan man låta religiösa få ha sina religiösa tankar men bekämpa våldshandlingar som är det problematiska med Koranen (och Bibeln).
För det går att tolka Koranen utan våld.

Anders Bergdahl sa...

Göran,

Religionens stora problem är att den aldrig kan avgöra vilka tolkningar som är rätt och fel av dess skrifter. Därför kan religionen aldrig ligga till grund för att avgöra vilka handlingar som är goda, onda, önskvärda m.m.
Därför MÅSTE vi bekämpa religiösa dogmer med icke dogmer, upplysa om fakta kring religionens tillkortakommanden och därmed skapa verkliga alternativ till fundamentalism.
Så när det gäller att avgöra hur man ska agera i en viss situation så MÅSTE koranen och bibeln tänkas bort. Möjligtvis kan jag vägledas av Bibeln hur jag handlar i situationer som inte har en etisk aspekt.
Men det är alltid en kränkning att föröka få andra att följa sin tolkning av en religion i frågor som exempelvis abort.

Det problematiska belyses om man ser till en situation där en person säger att enligt Bibeln har jag skyldighet att mörda de som utför abort och en annan kristen säger att enligt bibeln är abort OK.
BÅDA säger nu att en tolkning av en gammal skrift kan vara sann... INGEN av dem, och ingen annan, kan avgöra vilken tolkning som stämmer... detta leder ovillkorligen till konflikt.. hur många ska då innan vi sätter ner foten och en gång för alla bestämmer oss för att tolkningar av guds ord ALDRIG för påverka samhällets rättssystem, ALDRIG kan vara ett godtagbart argument för hur men bör handla.

Religionen kan vara ett verktyg att tolka våra upplevelser som meningsfulla.. en slags begränsad konstform för de som gillar traditioner och inte nyskapande.

Lennart W sa...

Anders: Ditt argument mot religion är här att olika uttolkare inte är överens. Är man verkligen mer överens *utan* religion? Det tror jag inte på. I så faller iaf just det argumentet.

Nils sa...

"Därför MÅSTE vi bekämpa religiösa dogmer med icke dogmer, upplysa om fakta kring religionens tillkortakommanden och därmed skapa verkliga alternativ till fundamentalism."

Patrik N och Ulf, var har ni rasistkortet? Utslitet? Borttappat?

Anders Bergdahl sa...

Nils,

Ideologier har ingen koppling till "ras" faktum är att det inte finns mänskliga raser... bara viss yttre attribut som tyvärr ibland används för att bedöma personer... att bedöma personer på grund av deras hudton, hårfärg eller andra yttre attribut ÄR rasism.

Att tro att alla som föds i en viss världsdel delar egenskaper är rasism.

Att ogilla alla former av totalitära ideologier är INTE rasism, det är en förutsättning för vårt pluralistiska samhälle..

Göran sa...

Anders B,
Att det måste gå att tänka bort Koranen. Det låter sig knappast kunna göras. Muslimerna har all rätt att leva efter Koranen så länge de inte gör skadliga handlingar mot andra.
Men kämpa gärna på med att erbjuda bättre alternativ.

Nils,
Rasism??

Nils sa...

Rasistkortet drogs inte bara mot mig utan även mot Patrik L när jag hävdade att islam har problem och därför bör bekämpas.

Nils sa...

En som inte heller vill freda islam.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/att-hata-islam-ar-inte-en-fobi_4279619.svd

Göran sa...

Ingen har beskyllt Patrik L för att vara rasist. Frågan är utredd. Ni fann varandra tydligen i en fråga, men du har ju flera strängar på din lyra och detta var inte i rasist-departementet.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Jag tycker inte om när du ljuger om mig. Jag drog aldrig något "rasistkort" mot dig eller Patrik L i den diskussionen.

Nils sa...

Ulf,

ber om ursäkt, det var Patrik N.

Anders Bergdahl sa...

Min poäng är att det inte finns SANNA tolkningar av någon ideologisk skrift, om den är religiös så är problemet än större.

Vårt ENDA alternativ är ett sekulärt samhälle där vi kan diskutera och ifrågasätta allt och där inga lagar stiftas utifrån tolkning av religiösa urkunder. Att något står i en religiös urkund är INTE ett argument för att det är varken bra eller dåligt. Det ända fakta vi har är att någon kan tilka urkunden så... argument för ett samhällsbeslut måste föras på en allmängiltig grund.
Man ska ALDRIG, under några omständigheter kunna tvinga på religiösa regler på personer som inte själva väljer att följa dessa regler.
att i lag eller med annat tvång få någon att handla enligt en religiös dogm är ALLTID en kränkning.

Lena A's poäng, som jag delar, verkar vara att eftersom alla tolkningar av religioner har samma berättigande enligt tolkaren så är ingen tolkning bättre än någon annan. Det ända argumentationssättet blir konflikt.. inte sällan våldsam sådan.
Om man som vår kulturminister godkänner tolkning av religiös skrift som ett sanningsargument så bäddar man för våldsam konflikt.

Ulf Lundberg sa...

Rätt oroväckande att det som skyddar oss otrogna från att bli mördade, är vilken tolkning av bibeln eller koranen som görs.

Patrik N sa...

"Rätt oroväckande att det som skyddar oss otrogna från att bli mördade, är vilken tolkning av bibeln eller koranen som görs."

Ett klassiskt fall av dogmatisk sekulärhumanistisk syn på religiösa.

Göran sa...

Anders B, Mein Kampf är en ideologisk skrift. Har du större problem med Bibeln än med den?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se