16 jan. 2015

Påven i yttrandefriheten gränsland


Påve Franciskus har gjort ett av sina underligaste uttalanden. Detta sa han om yttrandefrihet som en kommentar till terroristattentatet mot Charlie Hebdo:
Varje person har friheten och rätten att uttrycka vad de anser, och även plikten att framföra vad de anser vara till det allmännas bästa. Om exempelvis parlamentsledamöter inte uttrycker sin åsikt om det gemensamma bästa, då sviker de sin plikt. Så folk måste ha denna frihet. Fast de ska inte kränka andra, för även om det är sant att man inte får reagera med våld, så är det ändå så att om herr Gasbarri, som är min vän, kränker min mamma, så få han en snyting av mig. Att provocera och kränka andra folks religioner, det är inte rätt. [Signum]
Nu vet alla katoliker exakt hur de ska bete sig. Även religionskritiker kan nyttja plikten att säga det som man anser är till allas bästa. Men för säkerhets skull, gör det på armlängds avstånd till Påven.

Samtidigt är det nästan så att hans uttalande kan bedömas som uppmaning till misshandel, det vill säga uppvigling.

70 kommentarer:

Magnus sa...

Våld är normalt. Man skulle nästan kunna gissa att påven läst en viss moralisk instruktionsbok från järnåldern.

Kristian sa...

Tja, tydligen jobbade han som utkastare i en bar i sin ungdom...det kanske sitter i.

Hans jämförelse med mamman skulle endast kunna ha relevans om religion var en ren privatsak. I praktiken är den ju ofta inte det.

Om hans mamma hade varit politiker hade det förstås kunnat vara fullt rimligt att håna och satirisera hennes åsikter.

Så länge religiösa vill ha inflytande över politik och därmed andra människor, måste de acceptera att få sina åsikter hånade. Satir är en del av politikens spel, och ger man sig i leken får man leken tåla.

Det är en pågående diskussion inom olika religioner (även SvK) om man ska lägga sig i politik eller inte, men just detta att man då måste acceptera satir i samma grad som alla politiker är något som borde påminnas om mera.

Daniel W sa...

Kristian,
Du har inte fattat att också våld är en del av politikens spel? Seriöst alltså.

Lennart W sa...

Humanister har ingen humor.

Kristian sa...

Daniel W, låt mig avgränsa mig lite då. Våld ska inte vara en del av den politiska debatten och den politiska beslutsfattandeprocessen i ett land. Men satir är en del av debatten.

Sedan kan det fattas politiska beslut som handlar om polisiärt eller militärt våld, man kan hota andra länder med våld, och så kan människor ta till våld mot diktatorer och liknande, men det var inte de delarna av politiken jag tänkte på här.

Lennart, du får gärna underhålla oss med några roliga kristna skämt om du vill. Ge oss en chans, vetja.

Erik M sa...

Lennart W,

Så Frasse skojade bara när han sade att det inte är rätt att provocera och kränka andra folks religioner?

Eller tänker du på repliken "Men för säkerhets skull, gör det på armlängds avstånd till Påven. Samtidigt är det nästan så att hans uttalande kan bedömas som uppmaning till misshandel, det vill säga uppvigling"? Du har inte funderat på om denna formulering i blogginlägget kanske i själva verket är, du vet, ett skämt?

Daniel W sa...

Kristian,
Jag menar seriöst att våld som fenomen är ett verkligt fenomen. Om du tror att det inte är en del av spelet så kan du för all del tro det.

Lennart W sa...

Erik: Det är nog enklast för dig och Ulf om ni bara erkänner att ni trodde att påven verkligen vill slå herr Gasbarri. Bokstavstolkat liksom.
;-)

Kristian sa...

Daniel,

tja, om du inte vill förklara vad du menar mer än så, då har jag nog inget att tillägga.

Daniel W sa...

Kristian,
Du skriver att om man ger sig in i leken får man leken tåla. Jag hävdar att våld är en del av den leken medan du hävdar att det inte är det.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Jag tror Påven menade det han sa: Om du skämtar om min religion eller min mamma så kan det hända att jag slår till dig.

Vad tror du Påven "egentligen" menade?

Lennart W sa...

Ulf: Q.E.D.

Men vill du förstå mer om Påvens inställning till våld och om hans skämt med sin reseledare kan du ju alltid läsa vidare i Signum:

http://signum.se/lapsus-pa-flyget/

Patrik Lindenfors sa...

Jag bara älskar när påvens hantlangare måste rycka ut och förklara vad han "egentligen" menade, när han sagt något som uppenbarligen inte är i linje med det han borde säga. Teologi? Spin-doctoring....

Anders Hesselbom sa...

Att vara anhängare av påven och att lyssna på påven är ett non-overlapping magisteria.

Anders Hesselbom sa...

Jag inser nu att detta är något påven har gemensamt med Jesus. Och med tanke på vad det innebär, kommer protestanter att brinna. Hårt.

Göran sa...

Visst Patrik L, känns det inte lite som en annan "påve" Richard Dawkins där hans hantlangare för att inte tala om han själv ständigt får rycka ut och förklara vad han egentligen menade.

Patrik Lindenfors sa...

Nej, Göran. När Dawkins har fel säger vi att han har fel - och det har skett vid ett förfärande antal tillfällen nu. Däremot får han ibland osaklig kritik där människor faktiskt inte fattat vad han säger, men det är inte riktigt samma sak. Sen är Dawkins inte någon påve - han har varken tagit eller fått mandat att tala å någon annans vägnar.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Det Ulf Jonsson skriver förklarar inte direkt vad Påven menade, bara att det var olämpligt och dåligt formulerat. Vilket jag håller med om.

Låt oss se det som en illustration av att människor som upplever sig kränkta har rätt att uttrycka sina känslor.

Anser Påven att slå till någon är ett legitimt sätt att uttrycka känslor? Om inte vad menade han, enligt dig?

Daniel W sa...

Ulf,
Påven sa ju att det inte är legitimt att använda våld. Möjligtvis krävs det lite bildning och IQ över 100 för att förstå.

Ulf Gustafsson sa...

Daniel W,

Du uttrycker dig klok, du uttrycker dig tokigt.

Ja, han sa det. Jag har citerat det i inlägget.

Så, varför sa Påven något helt annat direkt efteråt?

Daniel W sa...

Ulf,
Problemet är att det förmodligen krävs lite bildning och IQ över 100 för att förstå.

Daniel W sa...

Ulf,
Om du mot förmodan faktiskt är intresserad så tror jag du kan se det som skillnaden mellan etik och moral.

Anders Hesselbom sa...

"Problemet är att det förmodligen krävs lite bildning och IQ över 100 för att förstå."

Jag vill inte kritisera Daniel W, utan modereringen. Om en idiot säger att 2 + 2 är 4, kan vi då utgå ifrån att 2 + 2 inte kan vara fyra? Nej, personliga attribut är irrelevanta för sakfrågan, oavsett om det handlar om Ulfs IQ eller utbildningsnivå. Ska dessa anspråk få göras som debattinlägg, måste de få bemötas, och om de personliga attributen är intressanta, måste man även få kommentera teisters och postmodernisters personliga attribut, även om det innefattar att kalla dem för vad de är. Jag tycker att personfokusen är osund, men den ska inte vara selektiv. När man betraktar denna uppvisning, kan man inte dra några slutsatser om Ulfs IQ, utan om Daniel Ws dito.

Daniel W sa...

Anders H,
Asså.. Det är inget personpåhopp att som jag vara milt överseende med någon som saknar vissa kognitiva förmågor. Det är helt normalt att en tvååring inte kan läsa och det är helt normalt att en sexåring inte kan följa med i ett etiskt resonemang. Det är inte så att jag ser ner på barn och utvecklingsstörda bara för att de inte tänker så avancerat.

Henrik Larsson sa...

Om någon vill se exakt hur påven sade det han sade finns en video här:
http://youtu.be/Z8AnyhnktTY
Med påföljande analys och besk kritik av Michael Coren.
"Ett uttalande av påven på gymnasial nivå som är farligt"
Ingen bra dag för Vatikanen oavsett...

Ulf Gustafsson sa...

I detta fall är jag överens med Sonja Eggerickx (president för IHEU):
"This reference to punching someone, if it is a joke, is in poor taste. He says it is ‘normal’ to lash out if you are offended. He should instead be saying that if you feel like being violent, restrain yourself! Listen to what people are saying to you. Maybe try to explain your views again. If they are truly being malicious, then walk away. But do not punch your critics!"
http://iheu.org/do-not-punch-your-critics-humanists-defend-free-speech-under-attack/

Detta är stämmer väl överens med min etiska uppfattning.

Anders Hesselbom sa...

"Asså.. Det är inget personpåhopp att som jag vara milt överseende med någon som saknar vissa kognitiva förmågor. Det är helt normalt att en tvååring inte kan läsa och det är helt normalt att en sexåring inte kan följa med i ett etiskt resonemang. Det är inte så att jag ser ner på barn och utvecklingsstörda bara för att de inte tänker så avancerat."

Ok, givet att Ulf antingen är två år gammal eller utvecklingsstörd så har du en viss poäng, men poängen är svag, för det finns ju fortfarande en chans att han har rätt. För att få veta, måste vi i alla fall behandla sakfrågorna. Så varför inte börja där?

Daniel W sa...

Anders H,
Ulf, och en massa andra sekulärhumanister, hävdar att påven försvarar våld. Det gör han ju inte. Först konstaterar han att katoliker slaktade tusentals hugenotter. Det var mobbens praktiska handling (moral), och det var etiskt fel. Påven gör alltså en skillnad mellan mobbens moral och etik och använder skämtsamt sig själv för att exemplifiera vad den skillnaden innebär.

Om det finns någon sakfråga i detta, så upplys mig gärna. Kritisera påven för all del men när det påstås att han försvarar våld så är det ju en halmgubbe.

Jag gillar för övrigt inte att sekulärhumanismen gömmer sig bakom etikens illusioner. Ni måste i egenskap av mobb försöka vara moraliska.

Patrik N sa...

Daniel har rätt, påven försvarar inte våldsanvändning.

"Fast de ska inte kränka andra, för även om det är sant att man inte får reagera med våld, så är det ändå så att om herr Gasbarri, som är min vän, kränker min mamma, så få han en snyting av mig."

Påven försvarar således inte våld, han menar tvärtom att det är sant att man inte får agera med våld men att han samtidigt i en viss situation ändå själv under vissa förutsättningar skulle utöva våld mot i vart fall en av sina vänner.

Påven är således en person som är motståndare till våldsanvändning men som med ovanligt hög grad av både öppenhet och självinsikt är medveten om att han inte förmår leva som han lär. En syndare om det vill sig illa, helt enkelt. Ytterligare en.

Anders Hesselbom sa...

"Ulf, och en massa andra sekulärhumanister, hävdar att påven försvarar våld. Det gör han ju inte."

Om du styrker påvens avståndstagande, har du fortfarande inte etablerat Ulfs mentala handikapp, det jobbet har du fortfarande framför dig. Har jag rätt om jag säger att du föredrar nöja dig med att göra dina påståenden, och är tämligen obesvärad av hur du styrker dem? Det Ulf trots allt har sagt, är att påven sagt både A och B, trots att de står i konflikt med varandra (vilket är sant). Då du hävdar att påven bara sagt A (vilket inte stämmer givet presenterade citat) så är Ulfs eventuella mentala handikapp en mer frestande agenda, då det åtminstone kan fungera som en rökridå framför det faktum att du begick ett misstag i debatten. Kontextuell ordvits om 3... 2... 1...: Kör så det ryker! ;-)

Ulf Gustafsson sa...

Jag vill bra förtydliga att jag inte har hävdat att Påven försvarar våld.

Men eftersom Daniel W vill framstå som en bildad person med IQ över 100, så kanske ni inte skall tror på vad jag skriver, utan på det han påstår.

Daniel W sa...

Anders H,
Diverse mentala handikapp framträder automatiskt, det är inget man behöver argumentera om. Läs och lär.

Anders Hesselbom sa...

Nej, citatet går inte att misstolka. Det vet både du, jag och Daniel W, men han hade fel och kan inte backa. Därav personangreppen.

Daniel W sa...

Anders H,
Om jag har fel så finner jag det inte relevant. Det är mobbens logik som skapar nyheter och nedbrända kyrkor i Nigeria o.s.v. Inte för ett ögonblick så tror jag på det förnuftiga, etiska och rationella samtal som vissa här verkar tro på. Min inställning förtydligar jag gärna med hjälp av personangrepp i den mån jag kommer undan med det.

Anders Hesselbom sa...

Och när du blir avslöjad för det. Se ovan.

Daniel W sa...

Anders H,
Ok. Jag erkänner att jag hade fel och du har helt rätt i att det var därför jag växlade till personangrepp.

Anders Hesselbom sa...

Inget erkännande behövs, kommentarerna finns att läsa för vem som helst, så det råder inga tvivel. Men min primära poäng är att personangrepp inte slätar över ett idiotiskt uttalande, det förstärker det.

Daniel W sa...

Anders H,
Jo, jag vet, men det är ju därför jag erkänner mitt misslyckande. Jag vill ju inte att mina idiotiska uttalanden ska förstärkas, utan jag tänker mig att den som läser denna tråd kan bortse från mina idiotiska uttalanden när jag nu erkänner att jag hade fel från början.

Patrik N sa...

"Men min primära poäng är att personangrepp inte slätar över ett idiotiskt uttalande, det förstärker det."

Tveksamt. Personangreppet är något som är separerat från det idiotiska uttalandet om inte det idiotiska uttalandet utgörs av personangreppet. I så fall är de två olika etiketter på ett och samma uttalande. Inte i något fall förstärks det idiotiska uttalandet nödvändigtvis av personangreppet.

Henrik Larsson sa...

Daniel W. Skrev:
"Jo, jag vet, men det är ju därför jag erkänner mitt misslyckande"

Snyggt, hopp för mänskligheten...

Göran sa...

Har inte följt diskussionen så noga men påvens uttalande stämmer inte överens med det som han påstås sägas på bilden i alla fall.
Så här sa han:
"So people must have this freedom but they must not cause offence, because while it is true that it is wrong to react with violence, if Mr. Gasbarri, who is a friend, insults my mother, that’s asking for a punch. Provoking and insulting other people’s faiths is not right."
Vill man inte förstå så blir det så klart fel.
Det han säger förutom att yttrandefriheten är självklar så innebär den även ett ansvar för den som har yttrandefriheten att se på konsekvenserna av att göra ett uttalande som skymfar någon.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Jag utgick från den text som publicerades på svenska av katolska signum. Eftersom jag inte kan italienska, så förmodade jag att de om de inte översatt korrekt, så har de i alla fall översatt på ett ur påvens perspektiv sympatiskt sätt.

Patrik Lindenfors sa...

På tal om Signum så tycker i alla fall de att påvens uttalanden är en pinsamhet som han borde ha avhållit sig ifrån. Men vad vet de? Ni andra har säkert rättare.

"Påvens skämt med sin reseledare illustrerar hur lätt det är att trampa snett när man talar spontant om känsliga och komplicerade frågor. Föreställningen att påven ville säga att våld är acceptabelt som svar på religionskritik vederläggs av vad han sade strax innan. Men det bildspråk han valde med associationen till ett handgemäng var olyckligt. Och han lyckades heller inte med uppgiften att förklara hur det går till att samtidigt slå vakt om både yttrandefrihet och religionsfrihet. Det är kanske heller inget man löser på en kafferast. Både religionsfrihet och yttrandefrihet har gränser. Så har vi exempelvis här i Sverige lagar både mot förtal och mot hets mot folkgrupp. Exakt hur yttrandefrihet och religionsfrihet ska relateras till varandra så att båda fullt ut respekteras kräver en stunds eftertanke.

Påven Franciskus har vanan att tala oförberett och att göra det med humor och med glimten i ögat. Det är värt mycket. Tiden då påvar bara uttalade sig via officiella kommunikéer är väl inget man vill ha tillbaka. Ibland blir det också riktigt lyckat, som när han i en predikan spontant sade att han inte gillar kristna som är lika sura som pepperoni inlagda i ättika. Men spontaniteten har sina risker. Bland Franciskus spontana infall finns många uppmuntrande, kloka och välfunna formuleringar. Hans formulering om herr Gasbarri och påvens mamma hör inte till dem."

http://signum.se/lapsus-pa-flyget/

Lennart W sa...

Vilket ju är "min" länk här ovan. Så nu är uttalandet möjligen ändå bara ett dåligt skämt med en reskamrat. Känns lite grann som något man kan ha gjort själv någon gång. Lite kul ändå att Humanister blir så till sig när det framkommer att även Påven skiter.

En som blev väldigt uppspelt är Humanisten och kvalitetsbloggaren Olle Häggström, som tydligen även har statistiskt signifikant information om Påvens mor och en åsna.

Göran sa...

Det är ju bara att översätta vad som står. Om Signum har fått någon någon annan text vet jag inte. Kanske har de en lokal önskan att vända andra kinden till?

Anders Hesselbom sa...

"Personangreppet är något som är separerat från det idiotiska uttalandet om inte det idiotiska uttalandet utgörs av personangreppet. I så fall är de två olika etiketter på ett och samma uttalande. Inte i något fall förstärks det idiotiska uttalandet nödvändigtvis av personangreppet."

Jag betvivlar inte Daniel W's idioti, det finns ingen anledning till det. Men samtidigt har han erkänt att han lobbat för fel läger, och det måste vara värt något, även för dig. Hans dumhet till trots.

Patrik Lindenfors sa...

Anders,
Låt gärna våra motståndare klanta sig genom att kalla andra idioter, men vi kan bättre. Gör det inte.

Daniel W sa...

Vi diskuterar väl ändå inte om påven är en klant? Den ledande, och kanske smartaste( IQ över 100!), sekulärhumanisten har kommit fram till att påven stöder terror. Jag tror det får räcka så, alla är nog överens.

Göran sa...

"Kolla aldrig upp en bra story"

Signum översätter: om herr Gasbarri, som är min gode vän, kränker min mamma, så kan han vara beredd på att få en snyting.
Engelska texten lyder alltså: if Mr. Gasbarri, who is a friend, insults my mother, that’s asking
for a punch.

På bilden har det översatts med; Kränker han min min mamma så får han en snyting av mig.

Det är bara i Ulfs? tolkning som påven aktivt delar ut en tänkt snyting medan i Vatikanstatens text och Signums översättning är det den som kränker som måste förvänta sig konsekvenser.

Anders Hesselbom sa...

En artighetslögn vore läglig, ja. Sedvanliga ursäkter. Både Patrik N och Daniel W är fullkomligt normala.

Anders Hesselbom sa...

"If my good friend Dr. Gasbarri says a curse word against my mother, he can expect a punch. /// They are provocateurs. And what happens to them is what would happen to Dr. Gasbarri if he says a curse word against my mother. There is a limit."

Dessa ord kommer inte från en civiliserad person, och de som försvarar detta, kan omöjligen vara objektiva.

Patrik N sa...

Anders,

"En artighetslögn vore läglig, ja. Sedvanliga ursäkter. Både Patrik N och Daniel W är fullkomligt normala."

Har nog inte hängt med riktigt här, tror jag. Varför gör du denna kommentar och vad ska den betyda?

Lennart W sa...

"Objektiv", Humanisterna style, kan man nog bara vara om man kallar religiösa och deras företrädare för "våra motståndare".

Daniel W sa...

Anders H,
Vi har kommit fram till att påven stöder våld och terror men det finns inget i texten som styrker att påven är ociviliserad. Hur tänker du egentligen?

Anders Hesselbom sa...

"Vi har kommit fram till att påven stöder våld och terror men det finns inget i texten som styrker att påven är ociviliserad."

Hur kom ni fram till det?

"Hur tänker du egentligen?"

Jag? Jag anser att motstridigheterna är just motstridigheter.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Det är inte rimligt att generalisera utifrån en observation. Humanisterna är en mångfasetterad samling människor.

Anders Hesselbom sa...

Ulf och Lennart, jag tror att Patrik L menade "våra meningsmotståndare" när han skrev "våra motståndare" - att detta är "religiösa och deras företrädare" är Lennarts antagande, korrekt eller inte, så är det inte Patrik Ls ord.

Daniel W sa...

Anders H,
Auktoriteterna har kommit fram till att påven förespråkar våld och terror. Fråga mig inte hur, jag förstår inte mobbens logik, men jag accepterar att det inte går att argumentera mot den.

Frågan är hur du har kommit fram till att påven är ociviliserad?

Anders Hesselbom sa...

"Auktoriteterna har kommit fram till att påven förespråkar våld och terror. Fråga mig inte hur, jag förstår inte mobbens logik, men jag accepterar att det inte går att argumentera mot den."

Fine, nyss skrev du "vi", men det där är din diskussion, inte min.

"Frågan är hur du har kommit fram till att påven är ociviliserad?"

Tidigare gav jag ett citat som definitivt är under min värdighet som exempel ("If [///] says a curse word against my mother, he can expect a punch."). Jag skulle t.ex. aldrig slå någon som svär åt min mor. Enligt denna källa finns även en viss nivå av försvar för våld ("It's normal").

Daniel W sa...

Anders H,
Jag accepterar auktoriteternas auktoritet och är därför överens med dig om att påven förespråkar våld (och terror). Men du säger ju att han är ociviliserad? Var har du fått det ifrån?

Anders Hesselbom sa...

Du behöver inte försvara dig, jag bryr mig inte om vad du tycker. Jag håller t.ex. inte med om att han förespråkar terror.

"Men du säger ju att han är ociviliserad? Var har du fått det ifrån?"

Svaret på din om ociviliserad har du redan fått, med källa, i föregående inlägg. Om det är ok, vill jag gärna att du styrker att påven förespråkar terror. Det förefaller lite märkligt, tycker jag...

Daniel W sa...

Anders H,
Din källa argumenterar för att påven förespråkar våld. Källan säger tydligt att påvens uttalande ska tolkas normativt (förolämpningar bör besvaras med våld).

Detta är kristallklart och ligger i linje med den dagliga kontemplation som den sekulärhumanistiska mobben sysslar med år efter år efter år efter år. Vad påven säger om våld behöver vi alltså inte tala om något mer. Vi är överens!

Att påven förutom knytnävsslag också förespråkar terror har auktoriteten Häggström kommit fram till och eftersom min bedömning är att han har IQ över 100 så accepterar jag hans ord som sanning.

Men det jag inte fattar i denna historia är dina påståenden om att påven är ociviliserad. Det tycks för mig som att du går längre än alla andra uppspelta sekulärhumanistiska kommentatorer. Att påven är ociviliserad tycks vara en väldigt långsökt tolkning, och vad jag vet så är du helt ensam om den tolkningen. Kanske Patrik L håller med dig, men även det är tveksamt.

Göran sa...

Om ni vill diskutera ociviliserat beteende så studera vem som utropar; Mock them, ridicule them, in public.

Daniel W sa...

Göran,
Det kallas yttrandefrihet. Världen blir bättre om vi hånar varandra (=civilisation). Vi måste också håna datorerna så att de inte får för sig att de ska börja tänka.

Lennart W sa...

Anders: Patrik L uppskattar säkert att du rycker ut för att förklara vad han "egentligen" vill säga. Teologi eller spin doctoring?

Och denna gliring motiveras förstås av en tidigare kommentar av Patrik.

Göran sa...

Om det är din definition på civilisation så är det bara att beklaga civilisationen.
Det är inte heller påvens definition ovan.
Börjar ett barn kasta grus på ett annat barn i sandlådan så ser man till att stoppa det. Det är min definition på civilisation.

Daniel W sa...

Göran,
Hur stoppar du barnen från att kasta sand menar du? Ska jag gå förbi dagis och rikta några välplacerade glåpord till de potentiella terroristerna?

Kanske vore det civiliserat men jag är ju lite feg vet du. De är ju så många, och aggro med sina spadar och hot om att kasta sand. Jag vågar inte. Jag sitter hellre framför datorn år efter år tills jag dör. Jag hånar så fint utan att behöva gå ut.

Anders Hesselbom sa...

Lennart, jag försökte härleda orden. Alltså samma metod som råkar göra påven till våldsförespråkare. Jag litar på att Lindenfors läser vad jag skriver och korrigerar mig om jag har fel, och när jag tycker mig uppfatta ett missförstånd, vill jag vara ärlig att påpeka det.

Göran sa...

Du har lite märklig uppfattning om saker och ting Daniel W. Jag tar ett milt tag i barnets sandfyllda hand och förklarar för honom att så gör man inte.
Hade det varit Richard Dawkins som försökte "kasta sand" så är min förhoppning att någon i studion hade gjort något med samma resultat. Så går det till i ett civiliserat samhälle.

Daniel W sa...

Göran,
Besvara hån med hån? Nej, jag tror inte på hånets ideologi. Visst kan jag håna men att helt och hållet leva sig in i hånets ideologi vill jag inte göra, och det rekommenderar jag inte heller någon att göra.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se