18 jan. 2015

"The Battle for British Islam"

Brittisk BBC sände i måndags en sevärd dokumentär, The Battle for British Islam, i spåret av terrordåden i Paris. Programmet försökte visa hur våldsbejakande islamism göds av icke-våldsbejakande extremism, i form av salafism/wahhabism. I programmet deltog fyra brittiska muslimer som representerar en helt annan form av islam, vilken de på olika sätt försöker förmedla. Programmets presentatör John Ware har skrivit en artikel om programmet:
Last week four British Muslims told the BBC’s Panorama why they believe the government is right to identify “non-violent extremism” as the ideology that helps lays the ground for violent extremism. They explained that this non-violent ideology is the politicised version of puritanical Sunni Islam that dominates Saudi Arabia and which has been exported to Britain and around the world over decades. 
The programme showed how Salafi Wahhabism is wreathed in anti-westernism, contempt for parliamentary democracy, reactionary attitudes to gender equality and gay rights, and disdain for other faiths. Through its UK-based adherents, this puritanical strain of Islam has taken on a life of its own here with a proliferation of Islamic teaching institutions, activist groups and Islamic satellite channels. It “takes young Muslims to the front door of violent extremists” said Sara Khan. [...] 
There is still no army of foot soldiers like Deen, Hussain, Khan and Ali who are as well organised, funded or vociferous as their regressive co-religionists. They do, though, mark the battleline over what will be a generation-long struggle for a British Islam. For all the abuse heaped on them for speaking out, they offer the only credible answer to forces within this country that threaten to divide us in the most dangerous way imaginable.
En grundorsak med den icke-våldsbejakande extremism (tveksam benämning då den försvarar dödsstraff för apostasi, när det sker inom en islamisk stat) som tas upp i programmet är "vi-och-dom"-tänkandet. Muslimer framställs som en homogen, av väst förtryckt, grupp. Detta är den tankefigur som Sameh Egyptson skrev om i SvD igår, Fel att bidra till polarisering (vilket Islamiska Förbundet invände emot). Tankefiguren om muslimer som en homogen grupp förekommer också bland högerextremister och extrema nationalister, men då beskrivs alla som i grunden lika islamisterna. Denna dokumentär visade hur felaktig denna tankefigur är.


4 kommentarer:

Nils sa...

Intressant och upplysande artikel samtidigt som man inser hur dystra utsikterna är. Precis som jag och allt fler börjar våga anse finns problemet inom islam, inte inom en viss gren av islam.

”Hussain, Khan, Ali and Deen have put their heads above the parapet in the hope of stimulating a wider acknowledgement among Muslims that there is a problem within Islam, however much political leaders assure us – with the best of intentions – that terrorism is either “nothing to do with Islam” or a “distortion of Islam”.”

Och att enda vägen att möta inskränkthet och intolerans är en sorts reformation, en ny tolkning av islam. Givet att de flesta muslimer anser att koranen är guds oföränderliga ord inser man utmaningen de står inför. Visserligen talar de om en brittisk tolkning av islam, men islam är en sant global rörelse och påtryckningar utifrån kommer de inte ifrån. Då har de redan den inhemska wahabismen, icke-våld- extremismen, att kämpa emot.

Fyra modiga personer, men – som man inser när man laser texten – för en ojämn kamp mot kollektivet. De ligger dock redan långt före Sverige, t ex insikten om mångkulturens fördärv. Reportern på Fox må ha överdrivit om muslimskt inflytande i Birmingham, men uppenbarligen är staden inte det mångkulturella paradis Cameron försäkrade.

“Forging a British Islam will also require reversing an apparent trend towards more segregated Muslim communities in places such as Birmingham, London and northern mill towns. This is the decades-long consequence of a weakening collective identity, once celebrated as “multiculturalism”, now lamented as sleepwalking our way into segregation.”

De fyras värsta motståndare är inte “islamofoberna” eller “högerextremisterna” utan andra muslimer och framför allt västs liberalism. I sitt självhat och tyranny-of guilt-ridna medvetna går man alltför beredvilligt med på islamisternas krav. Att som det brittiska samhället tillåta sharia-domstolar kan inte annat än motarbeta de fyras arbete.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Som vanligt lyckas du förvränga vad andra skriver för att passa dina egna åsikter.

1. Problemet (vad det nu är du tänker på?!?) kan finnas inom islam och samtidigt inom en viss eller fler grenar inom islam. Att en sjukdom finns inom ett träd, kan samtidigt innebära att vissa grenar är friska.

Sitter Hussain, Khan, Ali och Deen på problematiska grenar inom islam, enligt dig? Vilka är problemen inom deras from av islam?

2. "De ligger dock redan långt före Sverige, t ex insikten om mångkulturens fördärv."

Kul att du generaliserar om Sverige också. Konsekvent. Och du har ännu inte förstått (vill förmodligen inte förstå) skillnaden mellan mångkultur och multikulturalism. Läs på det Kenan Malik skriver om detta!

3. De fyras värsta motståndare är inte "västs liberalism". De är en del av den!

4. Det brittiska samhället har INTE tillåtit sharia-domstolar. De "råd" som finns fyller samma funktion som äldsteråd inom t.ex. Jehovas vittnen i Sverige.

Jag ser både dessa företeelser som problematiska, men den muslimska varianten har inte givits någon speciell tillåtelse utan tolereras på liknande premisser.

Nils sa...

Ulf,

1) jag skulle säga att din ”naiva världssyn” är ett exempel på varför vänsterliberalismen sannolikt bär inom sig fröet till sin egen undergång. Genom att ständigt fokusera på, inte ens hela träd utan trädens grenar, får du aldrig syn på skogen, knappt trädet.

2) På 70-talet, tror det var 1975 fattade riksdagen beslut om att Sverige är ett mångkulturellt land. Sarkozy, Cameron och Merkel har slagit fast att mångkulturen är ett misslyckande. Trots att det svenska misslyckandet är större krävs förmodligen ett nytt riksdagsbeslut innan Sverige skulle våga sig på samma medgivande.

3) Jo. Den bild jag fick av de fyra är att de absolut inte vill ha shariadomstolar. De måste verkligen känna sig hjälpta av att brittiska myndigheter ställer upp på det införs.

4) Jo, även om de inte har full jurisdiktion kallas de för ”courts”. Din jämförelse med äldste i Jehovas är inte relevant. Oavsett är din eufemism ”problematiska” ett gravt understatement.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

1. Inget svar på min fråga och i övrigt även helt tomt. Min "naiva världssyn" har du aldrig kunnat beskriva. Så fort du försöker, skarvar du och lägger till.

2. Merkel och de andra förklarade MULTIKULTRALISMEN som misslyckad. Som sagt, du har en agenda där korrekta beskrivningar är underordnad dina politiska åsikter.

3. Öhh... Jag vill inte heller ha "shariadomstolar" och är också en del av "västs liberalism".

4. De heter Muslim Arbitration Tribunal Jämförelsen "inte relevant"? Vad är skillnaden, mer än olika religioner?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se