10 feb. 2015

Darwindagen

Darwindagen uppmärksammas den 12 februari (eller dagar däromkring) till minne av Charles Darwin som föddes 12 februari 1809.

Syftet med Darwindagen är att inspirera människor över hela världen till att reflektera över och agera efter de principer som förkroppsligades i Charles Darwin: intellektuellt mod, oavbruten nyfikenhet, vetenskapligt tänkande och törst efter sanning.

Arrangemang på denna dag började genomföras i USA under andra halvan av 90-talet och dessa har med åren spridits sig globalt och ökat i antal. Tanken är att Darwindagen skall vara en dag av firande, aktivism och internationellt samarbete för vetenskap, utbildning och mänskligt välbefinnande.

Aktiviteterna koordineras på darwinday.org, en hemsida som drivs av American Humanist Association. Denna systerorganisation till Humanisterna deltar också i en kampanj för att få den 12 februari erkänd som en nationell dag för “vetenskap, utbildning och mänsklighet” i USA. Långsiktigt är målet att International Darwin Day skall erkännas av Förenta Nationerna.

2015 är över 100 arrangemang, i samband med Darwindagen, planerade i 24 länder. I Sverige anordnar Humanisterna en Darwinföreläsning om DNA i Stockholm och en Darwinpub med evolutionsfrågesport i Umeå, båda arrangemangen sker på torsdag den 12 februari.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se