16 feb. 2015

En tafflig skilsmässa mellan kyrka och stat

Anders Nordström, Humanisterna Uppsala, har författat ett inlägg i UNT- En tafflig skilsmässa.
Med en sekulär stat menas ett styrelsesystem som strävar efter neutralitet i livsåskådningsfrågor. Den politiska ledningen med dess myndigheter gynnar inte en speciell åskådning eller tvingar medborgare till medverkan i olika religiösa yttringar. 
Politiska beslut grundas huvudsakligen på politiska värderingar, vetenskap och beprövad erfarenhet. Det blir allt ovanligare att man som skäl för sina ställningstaganden hänvisar till en högre makt och uttolkningen av vad denna makt kan tänkas vilja mena. Ramen för detta är en upplyst demokrati med respekt för mänskliga rättigheter. 
En modern demokrati bygger på denna sekulära tanke. Staten är neutral och religionen är den enskildes upplevelser och ställningstagande.I vår rege­ringsform av år 1974 stadgas om en rad friheter, däribland religionsfrihet. 
Denna frihet innebär att man utan statlig styrning eller annan påverkan kan få välja att tro eller inte tro samt att få utöva denna tro utan att skada andra.
Därefter skriver Nordström om historien fram till Statskyrkans upplösning år 2000 och går igenom alla de uppklarade banden som fortfarande råder mellan Svenska staten och religiösa samfund. Läs om det i UNT.

1 kommentar:

Lars Torstensson sa...

Viktiga synpunkter! Men i stället för statliga tv-kanaler borde det stå public service-tv.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se