5 feb. 2015

Kort utdrag ur Kristna värdepartiets partiprogram

Apropå att man inte bör mixa politik och religion. Från Kristna värdepartiets partiprogram:
Vi anser att föräldrar, inom rimliga gränser och alltid med respekt för människans värde och värdighet, ska ha förtroendet att uppfostra och tillrättavisa sina barn och hindra dem från beteenden som skadar barnen själva och deras omgivning. Förbudet mot aga har däremot i alltför många fall, i stället för att skydda barn från övergrepp, inte bara hindrat föräldrar från att utöva sin auktoritet utan också medfört att både barn och deras föräldrar fått sina mänskliga rättigheter kränkta på ett mycket grovt sätt genom självsvåldig myndighetsutövning. Vi menar därför att konsekvenserna av den mer än fyrtioåriga sk. agalagen måste utredas. Det finns mycket som tyder på att den inte har tjänat sitt syfte – att skydda barn från övergrepp – utan tvärtom i hög grad motverkat sitt syfte.
Eller som Bibeln sammanfattar det.
Ty Herren tuktar den han älskar och agar den son han har kär.
Ordspråksboken 3:12

Den som spar på riset hatar sin son,
den som älskar honom fostrar i tid.          
Ordspråksboken 13:24

Undanhåll inte pojken fostran,
agar du honom slipper han dö.
Det är du som skall ge honom aga
och rädda honom från dödsriket.          
Ordspråksboken 23:13-14

Min son, var tacksam för Herrens tuktan
och förlora inte modet när han straffar dig.
Ty den Herren älskar, den tuktar han,
och han agar var son som han har kär.          
Hebreerbrevet 12:5-6

Gud har sagt: Visa aktning för din far och din mor och:
Den som smädar sin far eller sin mor skall dö.          
Matteus 15:4 (Detta är Jesus egna ord)
Det är livsfarligt att sätta sin tillit till gamla böcker. Det verkar nästan som någon slags princip man skulle kunna införa: blanda aldrig religion och politik. En sekulär stat, vad tror ni om det?

2 kommentarer:

Krister V sa...

Andra goda råd: läs inte utan att tänka efter, och plocka inte lösa citat ur gamla skrifter...

Matteus fortsätter (till de skriftlärda):
Men ni säger: ʼOm någon säger till sin far eller mor: Det som du kunde ha fått av mig ger jag i stället som offergåva, 6 då behöver han inte hedra sin far.ʼ Ni upphäver Guds ord på grund av er tradition.

För övrigt handlar det väl mest om prövningar och välment kritik och tillrättavisning snarare än kroppsaga.

Ulf Gustafsson sa...

Ja, Krister V, det är tveksamt att kalla det "Jesus egna ord", när han citerar. Stycket i Matteus är Jesus kritik av "cherry-picking" ur Gamla Testamentet.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se