21 feb. 2015

Lite om musikens matemagi

4 kommentarer:

Ulf Lundberg sa...

Tack Patrik!
Ja, musik är tillämpad matematik.
Dessutom tar videon bara upp matematiken i vertikalriktning, dvs harmonik.
Därtill är musik matematik även i horisontalriktning, dvs rytmik. Även där finns den emotionella aspekten.
Vad gör att en trummis svänger när hon spelar ett komp, medan en annan som spelar samma komp inte svänger?
Möjligtvis kan man även tala om en tredje matematisk riktning i musik, nämligen klangfärg.

Musik kan ses som ett tredimensionellt koordinatsystem.

Uffe,
Fd musiker och musikteorilärare.

Anders Bergdahl sa...

Klangfärg, rytm och tonhöjd är alla egentligen aspekter av grundfrekvens och övertoner.. En puls i 10 hz upplevs som rytm, 100 som en ton... Dom 12 toner som anses standard har vi helt enkelt vant oss vid.. Satt senast idag och lekte med Bohlen-Pierce skalan som har 13 toner, och, lite udda, en annan oktav indelning. men också den skalan har ett matematiskt ursprung där intervallen 3:5:7 används i stället för 4:5:6 som används med 12 tons "just intonation". Den "vanliga" skalan kallas 12 tons "equal temperament"(12tet), det är den som oftast används i västerländskmusik. 12 tut är rätt oharmonisk men har fördelen att instrument kan spela i olika tonarter utan att byggas om..
Matte är egentligen bättre än traditionella Noter då noter låser oss till konventionen 12tet...

Så vad som upplevs som välklingande är ofta det man känner igen, för egentlige. Är 12tet inte speciellt harmoniskt...

Anders Bergdahl sa...

Nu finns det ju ett par problem med videon..
1- man talar om sinusvågor, sådana kunde framställas först när vi hade elektroniska oscillatoter
¨
De matematiska mönstret i en triad bestående av vibrerande strängar i en resonanslåda kommer inte att mötas på det sätt som videon pratar om

2 - eftersom pianon och de flesta instrument är tempererade så följer inte triaden den naturliga övertonsskalan. 3 sinus toner som följer gängse temperering så möts inte sinustonerna vid 0.042 sekunder, de gör sinustoner endast om man använder "just intonation".

Kontentan är den matematik som talas om i videon i princip endast finns med elektroniska instrument i speciella rum.
Den musik vi vanligen lyssnat på är inte alls like matematisk välordnad, men vi har vant oss vid det och tycker därför att vår vanliga, matematisk "felaktiga", stämning låter bättre en ett stycke musik som verkligen följer övertonsserien eller andra rena matematiska system.

En annan sak man kan lära sig är att vara skeptisk på förenklade förklaringar, de är ofta i sin välmening så fel att de vilseleder.

Anders Bergdahl sa...

Om dövhet,

Flygel borde gå rätt bra att spela om man är döv eftersom den vibrerar så kraftig att man borde känna ljudet genom kroppen även om öronen inte funkar.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se