21 feb. 2015

Lite självcensur hos religiösa vore uppskattat

Lena Andersson skriver i dagens DN en mycket bra kolumn om yttrandefrihet. En del av hennes resonemang återfinns i tidigare inlägg på bloggen, men två tankefigurer är extra värdefulla att lyfta fram.

Först detta att det frekvent uppmanas till självcensur, men inte till förbud.
Efter varje våldsattack mot konstnärliga uttryck följer maningar om att vi tillsammans bör inskränka den reella friheten att yttra sig. Inte den formella men den reella. Vi ska avstå från uttryck som kan skapa splittring och såra någon maktlös. Att vilja inskränka lagen om yttrandefrihet är fortfarande tabu. Man kan undra varför eftersom effekten som eftersträvas är densamma. 
Kanske känns det olustigt att börja sätta folk i fängelse igen för hädelse och sedlighetssårande? Spåren inte bara förskräcker utan generar. Moralpanik ter sig alltid kolossalt löjlig i historiskt ljus. 
Men det vore hederligare att förorda lagliga inskränkningar. Lagbrott ger tydliga och avgränsade straff. Att påkalla snäva generella normer som dikterar vördnad för religiösa känslor kan vara lömskare, bestraffningen mer diffus – misstänksamhet, skam, utfrysning.
Sedan, detta att motivet till självcensuren är att det är fel att provocera. Men detta måste väl i så fall gälla generellt.
Att av skräck inför våldet förorda återhållsamhet är fullt begripligt. Men när demokrater anser återhållsamheten moraliskt påkallad av omtanke om religiösa känslor säger de i klartext att det är rimligt att snarstuckenhet och våld avgör yttrandefrihetens reella gränser. 
Om vi ska följa logiken i resonemanget kan jag tänka mig många onödiga och provocerande företeelser. Religion till exempel. Om återhållsamhet ska vara vår ledstjärna måste givetvis även de gudstroende göra en respekt- och konsekvenskalkyl innan de går till nästa predikan, ja innan de ansluter sig till en församling, eftersom många stötande påståenden om moralen och verklighetens beskaffenhet sprids via dem. 
Ifall alla avstår från att göra det som någon tycker särskilt illa om blir det ganska tyst, men det blir rättvist. En mer vinnande variant på rättvisa är den som den reella yttrandefriheten erbjuder och den formella värnar.
 Läs kolumnen i sin helhet i DN - Den nödvändiga onödigheten

26 kommentarer:

Lennart W sa...

Tänk att idén om lite vanlig hövlighet ska vara så svår att förstå för Humanister. Nej, det har ingenting med censur att göra. Men utmärk gärna er själva med att inte förstå det. Detta är ett ovänligt råd.

Anders Hesselbom sa...

Mycket sitter i betraktarens öga, men inte allt.

Ulf Gustafsson sa...

Många ateister provoceras av religiösa, lite hänsyn från de religiösa vore tacksamt. Annars så kan det gå som i Sovjet.

Hågge sa...

Jag har nog liten respekt för provokationer, hån, nedvärderande omdömen o dylikt utanför den politiska sfären. Alla frågor med religiös anknytning har politiska ambitioner och skall därmed kunna konfronteras på samma sätt som politiska frågor. Dock kan man oftast nå större framgång i sin argumentation utan att vara nedvärderande vilket tyvärr är vanligt förekommande bland bloggkommentarer. Än mer vanligt är den medvetna misstolkningen av opponenternas ordval vilket torde ha som enda syfte att bibehålla konfrontativa positioner. Månne känner man en större trygghet i att befinna sig i oppositionsläge än att komma till samförstånd och förlora ett tillfälle till argumentation?

Nils sa...

Lennart,

"Tänk att idén om lite vanlig hövlighet ska vara så svår att förstå för Humanister."

Då förstår jag att du är nöjd med dagens politiker. Den hövlighet de visar islamister är exempellös. Varenda gång en islamist mördat någon predikar våra politiker: "Herre, förlåt dem ty de veta icke vad de gör. Islamisten försäkrar att han mördat som en hyllning till Allah, men vi vet bättre. Allahu Akbar betyder 'Detta har inget med islam att göra!'."

När de varit nere i Mellanöstern och råkat skada sig under en halshuggning kan de åka hem till Sverige för att bli omplåstrade, vila upp sig och sedan ringa och meddela Säpo att nu åker jag ner för att återuppta mördandet i guds namn.

Det som är skönt med Lena Anderssons krönika är att hon talar klartext om att islam är ett hot mot den form av demokrati vi har eftersom islam inte accepterar yttrandefrihet.

Islamister dödar de som utnyttjar den, men en majoritet av muslimerna är emot blasfemi. Hörde på radion nyss en intervju med regissören bakom en ny iransk film om profeten. Han försäkrade att det är en avgrund mellan yttrandefrihet och blasfemi.

Här har vi den ideologiska grund som vänstern delar med islam/muslimer – man säger sig vilja ha kvar den formella yttrandefriheten men begränsa den formella. Dvs praktisera den "hövlighet" som Lennart efterlyser.

Häromdag höll förresten öronen på att trilla av när Mona Sahlin efterlyste tydligare avståndstagande från islamistisk terror från muslimer.

Offerkoftan sitter där permanent men nu var den dubbelstickad och svaret lät inte vänta på sig. Kränkande, muslimer är per definition offer och höjda över alla krav.

Nils sa...

Lysande från Lindstöm om den tacksamhet IS-krigare har all anledning att visa den svenska allomfattande toleransen.

http://www.bonton.se/?d=2015-02-04

Nils sa...

Något av det sämsta i frågan hittills står Theodor Kallifatides för.

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/theodor-kallifatides-om-yttrandefrihetens-granser-demokratin-sticker-sig-sjalv-likt-en-hotad-skorpion/

Göran sa...

Tack för den artikeln och jag tror att jag förstår varför du ogillar den.
"Den norm som bör vara den viktigaste såväl för stater som för individer är människornas lika värde. Alla andra principer bör utgå ifrån detta.

Vi kan inte dela in mänskligheten i sådana som har makt och rätt att kränka andra och sådana som får stå ut med det."

Ett samhälle behöver sina konstnärer och då menar jag verkliga konstruktiva konstnärer som genom sina drömmar visar på vägen till ett bättre samhälle.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Jag är kränkt av det Kallifatides skriver. Varför skall jag stå ut med det?

Göran sa...

Vad intressant Ulf, berätta vad du är kränkt av.

Nils sa...

”verkliga konstruktiva konstnärer som genom sina drömmar visar på vägen till ett bättre samhälle”

Tror inte det finns en konstnär i ett fritt samhälle som är beredd att ikläda sig den konstnärsrollen. Det är den sorts konst nazismen och kommunismen vill se, konst i statens tjänst med heroiserande och idylliserande hjältar och arbetare.

Anders Hesselbom sa...

Den stora sensationen är givetvis att skorpioners försvar inte är instinktivt, utan att Kallifatides tror sig ha upptäckt att de små liven greppar koncept som liv och död. Underbart!

Men till det som var lite sämre i texten, så borde givetvis Kallifatides praktisera sitt motstånd genom att själv hålla tyst, inte genom att kräva det av andra.

Göran sa...

Anders H,
tror t o m Dawkins kanske kan upplysa dig.

Sen är detta inte första gången du opponerar dig emot det fria ordet.

Göran sa...

Nils, känns lite udda och hyckleri att just du ska komma dragande med nazistkortet med tanke på de inlägg du matar oss med här dagligen. Säga vad man vill om ditt parti SDs påstådda nolltolerans mot rasism men förutom att de historiskt haft nazister i sina led så bygger de hela sin politik på människors olika värde beroende på deras etnicitet.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Innan jag svarar vill jag ha klarhet i två saker:
Spelar bakgrunden till varför jag är kränkt någon roll för om jag skall behöva stå ut med kränkningen?
Om så är fallet, vilka kriterier använder du för att bedöma vilka kränkningar jag skall stå ut med?

Anders Hesselbom sa...

Göran, nu missförstod du. Igen. Jag anser att alla åsikter ska vara välkomna, till och med att hädelse är något positivt. Även rasistiska åsikter är välkomna, trots att jag inte sympatiserar. Du har alldeles för låg förståelse för att vara den som representerar mina åsikter, men jag tar mig friheten att dementera. Om du verkligen är intresserad av att förstå min hållning, ställ gärna frågor. Om inte, så vore det bättre än att du representerar dig själv istället för att missrepresentera mig. Att detta ska vara så svårt!

Men med det sagt, ge mig källan som du tänker på angående Dawkins. Det ska bli intressant att läsa!

Göran sa...

Ulf,
nej, men jag hoppas att du kan vidta lämpliga åtgärder mot det förtryck som riktas mot dig. Och jag blev mest intresserad vad TK gjort mot dig.

Anders H, du kanske har någon underfundigt skäl till varför han ska hålla tyst. Vad är skälet?
Angående skorpionen så har han nog instinkten att överleva i första hand. Tror nog Dawkins är uppdaterad på det även om han mest sysslar med sånt som andra redan kommit på. TK hade dock gjort observationen att den avslutat sitt liv. Intressant och för honom lämpligt att bygga vidare sitt resonemang på.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Som sagt, Kallifatides kränker mig med sin text. Varför skall jag stå ut med detta? Vilka åtgärder är lämpliga, enligt dig? (Något förtryck har jag inte påstått mig utsatt för.)

Är ett mord på en oskyldig en lämplig åtgärd? Jag har läst i Dagens Seglora att Kallifatides text inte till varje pris kan försvaras om man kan namnet på en människa som dött på grund av den.

Anders Hesselbom sa...

Sedvanliga ursäkter för att mitt tålamod börjar på att tryta, men igen Göran, han får välja själv. Om han är emot yttrandefrihet, står det han fritt. Det säger inget om min syn på yttrandefrihet, som för övrigt är att alla åsikter är välkomna att framföras. Kanske är det så att dina problem inte stannar vid att du varken förstår eller vet att du inte förstår min hållning, utan att du inte begriper enkla ord? Det är inte första gången du bemöter "jag tycker A" med "jaså varför tycker du B och inte A". Så låt mig vara mycket pedagogisk nu, inte för din skull, du begriper inget, men för debattens:

1. Jag är för yttrandefrihet, även när det gäller åsikter jag inte gillar.

2. Ge mig din källa på Dawkins och skorpioners syn på livet.

Ställ gärna frågor om jag varit otydlig. Du brukar ju vara otursförföljd.

Nils sa...

Tycker inte att jag ”spelade ut nazist-kortet” utan nämnde de två regimtyper som medvetet ställde konsten i statens och propagandans tjänst. Målet var absolut att bidra till en bättre framtid enligt deras visioner.

En gång var konsten för all del i kyrkans tjänst, men bröt sig loss när det dök upp alternativa finansiärer. Idag tror jag varenda konstnär skulle värja sig mot någon sorts nyttoaspekt, att deras konst skulle ha ett politiskt syfte, att åstadkomma en bättre framtid.

Göran sa...

Ulf, om du inte ens kan formulera anledningen till din kränkthet så har du lite att jobba med innan du tar nästa eventuella steg.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Vi var tidigare överens om att bakgrunden/anledningen inte spelar någon roll för om jag skall behöva stå ut med kränkningen.

Har du ändrat dig?

För om du inte ändrat dig, så förstår jag inte varför anledningen är viktig för att jag skall kunna agera lämpligt på känslan att vara kränkt.

Göran sa...

Ulf, jag har bett dig några gånger att förklara varför du är kränkt av TK. Du kan/vill inte förklara varför. Det är OK, men det gör dig inte trovärdig i frågan vad mig beträffar.

Tycker det är lite intressant att ni tre mest framträdande på Humanistbloggen som hyllar rationalismen i mina ögon är så irrationella.
Du kan inte svara på en enkel fråga. Anders har jag nog aldrig förstått vad han försöker säga och Patrik L kan bortförklara de mest uppenbara saker. (Se Ingrid Carlqvist)

Anders Hesselbom sa...

Göran, "Anders har jag nog aldrig förstått vad han försöker säga"

Tack för det erkännandet. Då är det väl extremt olämpligt att slänga dig med påståenden om dito?

Då återstår bara Dawkins syn på skorpioners förståelse om liv och död. Var har du läst om den?

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Tänk om du skulle ställa samma krav på dig själ.

Du har ännu inte svarat på min första fråga:
Jag är kränkt av det Kallifatides skriver. Varför skall jag stå ut med det?
(Som nu ställdes för tredje gången.)

I stället tog du ett stickspår. Vad är anledningen, som tydligen inte hade någon inverkan på hur du kommer svara på min fråga. Rationellt!?!

Men nu säger du att jag inte är trovärdig. Är det att jag är kränkt som inte är trovärdigt? Du har alltså ändrat dig från 12:45.

Patrik N sa...

Göran,

Kallifatides kränker också mig. Han gör det genom att ha och yttra uppfattningar som jag inte delar. Jag står inte ut med Kallifatides.

Kan inte Kallifatides bara vara tyst?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se