17 feb. 2015

Sharialag mot sekulär demokrati

Text Lars Torstensson:

"Islamismens uppsving hotar jämlikhet och mänskliga rättigheter"

Nyligen hölls en konferens i London om "Sharialag, avfall och sekularism". Den sammanförde muslimer, ex-muslimer, människor av andra trosuppfattningar och icke troende. Många av deltagarna var kvinnor; kvinnorna drabbas ju hårt när islamister tar makten. En av dem som rapporterat från konferensen är människorättsaktivisten Peter Tatchell. Han utgår från engelska förhållanden, som inte i alla avseenden är jämförbara med svenska. I England har man t.ex. shariadomstolar. Men islamisk fundamentalism, kulturrelativism och mångkulturalism utgör betydande strömningar även här. Så här lyder en del av Tatchells rapport:
"Talare efter talare ... varnade för en islamistisk agenda av smygande, krypande, subtil shariafiering. Den inbegriper bekräftade försök av islamister att utöva press på offentliga institutioner, i namn av religiös frihet och mångkulturalism, för att utverka särskilda hänsyn till deras reaktionära, sekteristiska, klerikala värderingar. 
I själva verket har de framgångsrikt förmått delar av Englands etablissemang och media att stödja deras rätt att 'inte bli kränkta'. Det är lustigt. Deras trosfanatism sårar många människor, likväl hälsas varje försök att tygla deras förolämpningar med tjut av indignation och protest. Dubbla måttstockar!" 
Islamister har rätt att framföra sina åsikter, och leva enligt sina principer, så länge de inte anstiftar våld. Men de kan inte kräva att samhället ska acceptera eller underlätta deras fundamentalism. 
Sekularismen är inte antireligiös. Den försöker bara göra slut på religiösa privilegier, genomdriva statlig neutralitet i trosfrågor och ge både troende och icke troende en jämlik status. 
Islamismen skiljer sig från islam. Islam är en religion, medan islamismen är en politisk, religiös rörelse som försöker införa sharialag och skapa en teokratisk diktatur. "Att motsätta sig islamism är därför inte det samma som att motsätta sig islam, eller muslimers rätt att hålla fast vid sin tro. Sekularister försvarar religionsfriheten både för religiösa och icke-religiösa. Vi gör också en distinktion mellan islam (en ideologi) och muslimer (människor). Som alla idéer bör islam vara öppet för granskning, kritik och satir. Som alla människor bör muslimer vara tillförsäkrade respekt och skydd mot kränkningar av mänskliga rättigheter. Det är därför som sekularister står i främsta ledet när det gäller att försvara de många muslimer i Storbritannien och världen som har blivit offer för islamistiskt förtryck. 
Konferensorganisatören Maryam Namazie framförde en passionerad plädering: 'Islamismen är en internationell, högerextrem rörelse som har mördat otaliga Charlie Hebdo under åtskilliga årtionden i Mellanöstern, Nordafrika och Asien, inklusive många muslimer som har vågat ... leva det tjugoförsta årtusendets liv, (som är) förbjudna av islamisterna. Att vara kvinna, fritänkare, gay, obeslöjad, olämpligt beslöjad, ateist, gå i skola, köra bil, ha sex, bli förälskad, skratta högt ... 'kränker' dem. Att uppmana till hövlighet, censur, tystnad eller 'respekt' för de 'kränkta' är bara att ge efter för det islamistiska kravet på underkastelse (under klerikal auktoritet) på bekostnad av oliktänkande - oavsett om (de) är Charlie Hebdo i Paris, Raif Badawi i Saudiarabien eller Roya Nobakht i Iran.' 
Pragna Patel, ledare för 'Southall Black Sisters', hälsade dem som fortsätter att 'modigt utmana dödliga, religiösa, högerextrema rörelser som vill stänga sekulära, demokratiska utrymmen och terrorisera oss till tystnad. Tiden har kommit' förklarade hon, 'att ... förkasta hatets politik, oavsett om den utgår från den rasistiska ultrahögern eller den religiösa ultrahögern.' 
En annan konferenstalare, Marieme Helie Lucas, grundare av 'Sekularismen är en kvinnofråga', varnade för: 'En växande begränsning av vår frihet och våra medborgerliga rättigheter i namn av religiös tolerans, ett ändlöst övergivande av sekulära värden ... (och av) lika rättigheter för alla medborgare - agnostiker, ateister och troende. Vi är på väg mot ojämlika rättigheter och olika lagar för olika kategorier av medborgare - allt ursäktat av 'demokratiska' stater. Rätten att utöva sin egen tro bör inte ersätta universella rättigheter.' " 
Manifest för sekularism 
Konferensen var en uppföljning av ett event förra året, då man antog ett manifest för sekularism. Manifestet uppmanar människor att bilda en internationell front mot den religiösa högern och för sekularism. Det kräver att religionen hålls åtskild från staten, inklusive undervisningssystemet, avskaffandet av religiösa lagar, slut på diskrimineringen av hbt-personer, religiösa minoriteter, kvinnor, fritänkare, ex-muslimer och andra, religionsfrihet och frihet att kritisera religion, jämställdhet mellan män och kvinnor och medborgerliga rättigheter åt alla. 
"Dessa sekulära ideal", säger manifestet, "är grundläggande demokratiska, humanitära värden. Ändå blir vi som ansluter oss till sekularismen utsatta för en ständig spärreld av okvädningsord, hot och anklagelser för rasism, eurocentrism, imperialism och islamofobi - inte bara från islamister utan också från deras apologeter och medlöpare inom extremvänstern. 
För dessa människor är sekularism och universella mänskliga rättigheter västliga påfund som måste avvisas, liksom allt annat västligt. I stället främjar de kulturrelativism, och de stödjer reaktionära, islamistiska, antivästliga regimer, inklusive Hamas, Hizbollah och Iran. De människor som de därigenom sviker mest är muslimer som lever under islamistiskt styre."

22 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

Det som kalas shariadomstolar i Storbritannien hete egentligen Muslim Arbitration Tribunal: http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Arbitration_Tribunal

Dessa utnyttjar egentligen bara möjligheten att man kan göra civila avtal och lös privata tvister, utan att blanda in rättsväsendet. (Detta är i grunden en bra princip, men blir problematisk om de kopplas ihop med starka traditioner och sanktioner från familj och släkt om man inte följer traditionerna.)

Motsvarande finns förmodligen redan i Sverige för muslimer, men de är inte officiella. När Uppdrag granskning var i svenska moské och en kvinna fick råd om hur förhålla sig i ett riktigt dåligt äktenskap var det något liknande.

Jehovas vittnens äldsteråd fyller också en liknande funktion som Muslim Arbitration Tribunal.

Göran sa...

Bra klargörande Ulf, liknande tillämpningar förekommer säkert på flera håll i samhället.

Lars Torstensson sa...

Vad jag förstår tillåts de brittiska shariadomstolarna verka inom det brittiska rättsväsendet, till skillnad från exempelvis Jehovas vittnens äldsteråd. Därigenom underlättar detta rättsväsende diskrimineringen av muslimska kvinnor och barn, eftersom shariadomstolarna dömer i familjerättsmål, vanligen till kvinnors och barns nackdel. De blir ett exempel på hur mångkulturalismen tilldelar olika grupper i samhället olika rättigheter.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Du förstår fel.

Brittiska Muslim Arbitration Tribunal verkar inte inom rättsväsendet. Men inom rättsstaten, d.v.s. deras verksamhet är inte olaglig, exakt som Jehovas vittnes älsteråd.

Lars Torstensson sa...

Ulf G.

Wikipedia uppger att shariasystemet "operates within the framework of English law". Måste det inte betyda att om domstolen tilldömer mannen vårdnaden av barnen, trots att han har behandlat familjen illa, så måste kvinnan gå med på detta? Medan hon kan ignorera ett motsvarande beslut av Jehovas vittnens äldsteråd?

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Nej, det betyder det inte. Hon kan fortfarande vända sig till det brittiska rättssystemet för att få rätt enligt brittisk lag.

Det brittiska systemet är inte olikt den svenska lagen om att religiösa samfund har vigselrätt. Samfunden kan vägra homosexuella ingå äktenskap, i deras samfund. Det hindrar dock inte individerna att gifta sig borgerligt eller inom annat samfund som accepterar homosexuella.

Lars Torstensson sa...

I så fall blir ju deras domslut inte lika skadliga som de skulle ha blivit om parterna hade varit tvungna att följa dem.

Men människorättsaktivister hävdar ändå att kvinnor ofta tvingas av manliga anhöriga att anlita dessa domstolar, och acceptera deras diskriminerande utslag, vilket gör dem till ett hot mot kvinnors rättigheter.

https://www.youtube.com/watch?v=i2VkIu8TL_I

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Ja, som skrev inom parentes inledningsvis. Men det är sedvänjan och tvånget som är problemet, inte rättssystemet. Och staten borde göra åtgärder för att stärka/skydda dem som lever inom dessa kulturer, så att de har möjlighet att bryta mot sedvänjan.

Den brittiska lagen innehåller inget som riktar sig just mot muslimer eller islam:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents

Det finns en svensk motsvarighet:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110860.htm

Det finns en poäng att inte kalla detta för shariadomstolar, eftersom de är så olika de shariadomstolar som finns i islamska teokratier.

Nils sa...

”Islamismen skiljer sig från islam. Islam är en religion, medan islamismen är en politisk, religiös rörelse som försöker införa sharialag och skapa en teokratisk diktatur.”

Det är en uppdelning som vi gör och som inte görs inom islam. Själva skulle de antagligen säga att det finns olika tolkningar och som den artikel Kristian länkade till i en annan tråd visar är IS ”very much islam”.

Att de flesta muslimer inte begår terrordåd betyder inte automatiskt att de är emot sharia och vill ha yttrandefrihet.

Lars Torstensson sa...

Nils.

Islamismen är en variant av islam, men ändå inte samma sak som islam.

Nils sa...

Lars T,

"Islamismen är en variant av islam, men ändå inte samma sak som islam."

Nu är du ute på den tunna is som aldrig håller: att definiera vad islam är. Islam är allt vi ser som kommer till uttryck i islams namn.

IS och islamism finns latent i islam och kan väckas till liv för de som behöver gudomligt stöd och befrielse från det personliga ansvaret vid terrordåd.

Lars Torstensson sa...

Nils.

Det finns texter i Koranen som kan inspirera till islamism, men vilken vikt man tillmäter dem varierar.

Lars Torstensson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Lars Torstensson sa...

Ulf G.

Kanske går det att reformera det engelska skiljedomsförfarandet så att det inte diskriminerar kvinnor.

British Humanist Association har dock invändningar mot bestämmelserna för shariarådens rättsskipning. Så här skriver man:

... religious rules – have no enforceability in English law ...

However, the BHA is aware that under civil law and specifically the Arbitration Act, there are some circumstances where decisions will be made in religious councils which – if they are not illegal under English law – could be binding, just as the decision by any other private individual acting as ‘arbitrator’ under the Arbitration Act might be. This is greatly concerning.

In addition the Crown Prosecution Service may on occasion have referred cases to Sharia councils. The BHA believes those kinds of actions, or any de facto recognition of religious law and religious judges or tribunals by English authorities, are totally unacceptable.

https://humanism.org.uk/2011/06/09/news-822

Lars Torstensson sa...

National Secular Society har gjort skarpa uttalanden mot shariadomstolarna:

Sharia law fundamentally undermines the rule of law in this country and represents a division of rights among racial and religious lines. Muslim women and the children of Muslim parents are particularly vulnerable under this system and our society has a responsibility to protect them.

In sharia law, a woman's word is worth half of that of a man. Child custody is awarded to fathers regardless of the circumstances of the case. A man can obtain a divorce by repudiation whereas it is extremely difficult for women to show grounds for divorce, even if abuse or violence has been proved.

The European Court of Human Rights in Strasbourg has stated: "The Court concurs in the Chamber's view that sharia is incompatible with the fundamental principles of democracy, as set forth in the Convention".

We regard it a national scandal that the UK government tolerates, respects, or in any way accommodates a legal system which discriminates so openly against women and children, and we believe it to be a threat to community cohesion and the legal and political equality of all women. As recent legal rulings have shown, religious freedom does not – and should not – include the freedom to overrule the fundamental human rights of others.

What are we doing?

We are founder members of the One Law for All Campaign. The Campaign launched in 2008 to call on the UK Government to recognise that sharia and religious courts are arbitrary and discriminatory against women and children in particular and that citizenship and human rights are non-negotiable. The campaign aims to end sharia and all religious courts on the basis that they work against, and not for, equality and human rights

http://www.secularism.org.uk/sharia-law.html

NSS talar alltså om "sharia- och religiösa domstolar", eftersom de vägleds av religiösa regler - även om de bara dömer i familjerättsmål - och man vill ha bort dem.

Lars Torstensson sa...

En lag för alla är en kampanj mot sharialagarna i Storbritannien. Här är kampanjens hemsida:

http://www.onelawforall.org.uk/about

Även British Humanist Association har demonstrerat för kampanjen En lag för alla.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Både BHA:s, NSS:s och OLFA:s skrivningar har brister. 1. Det är väldigt svårt att förbjuda bara "religiös" medling i civilrättsliga fall, men tillåta annan medling. Det kan t.o.m. ses som diskriminering av religiösa. 2. Fokuset på Sharia för mina tankar till främlingsfientlighet, när t.ex. motsvarande inom Jehovas vittnen och bland judar har accepterats under lång tid.

Det behövs upplysning och bemyndigande, inte förbud.

Nils sa...

Ulf,

”Det är väldigt svårt att förbjuda bara "religiös" medling”

Varför det? Låter som du förespråkar ett parallellt religionssamhälle.

”Fokuset på Sharia för mina tankar till främlingsfientlighet”

Typiskt dig, men tydliggör dina fördomar.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Svårigheten ligger i att man kan fortsätta medla efter samma principer, men låta bli att kalla de religiösa, och därigenom undgå lagen. Eller så fortsätter "medlingen" utanför offentligheten, såsom inom hederskulturer.

Jag har inte förespråkar ett parallellt religionssamhälle.

Lars Torstensson sa...

Har Humanisterna uttalat någon åsikt i den här frågan? Någon som vet?

Patrik N sa...

Det närmaste man kommit (som jag känner till) är en omfattande artikel i Humanistinfo nr 4, 2010 där hedersmedlemmen Gunnar Ståldal får yttra sig om shariadomstolar och han finner det upprörande att de finns:

"– Idag finns det anledning att se upp
med alla dem som av missriktad ”tolerans”
vill se genom fingrarna med att
religionen kan vara ett hot mot det fria
tänkandet.
Gunnar exemplifierar med muslimer
som vill ha skydd mot ”kränkningar” i
tidningar och böcker.
– Varför skall man då bosätta sig i detta
land?
Han är medveten om att denna ståndpunkt
kan anses rasistisk, men han har
svårt att stillatigande se på hur religionen
tar för sig i samhället. Gunnar nämner
även shariadomstolarna som finns i England.
– Det är upprörande att de finns.
Gunnar följer debatten som pågår om
förbud om burka i Sverige.
– Som lärare kan man inte tillåta elever
att skyla sitt ansikte. Om det är rätt att
lagstifta mot det vet jag inte."

http://www.humanisterna.se/wp-content/uploads/2011/08/HI_nr4_2010.pdf

Göran sa...

I Nils värld verkar det inte finnas några gränser för att inskränka individers handlingsfrihet. Det snälla alternativet är att han inte vet vad han pratar om.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se