28 feb. 2015

Vad är mörkrets hastighet?

1 kommentar:

Lennart W sa...

Ljus kan röra sig snabbare än ljushastigheten c på samma sätt. T ex med en väldigt skarp laserpekare som lyser upp en punkt på månen. Snurras lasern tillräckligt snabbt så flyttas den upplysta punkten snabbare än c. Men då är det ju inte heller information som rör sig från punkt A till punkt B. Det som egentligen rör sig är en massa fotoner som kastas ut från den snurrande lasern i ett spiralmönster, likt vattendropparna från en roterande vattenspridare på gräsmattan. Fotonernas kollisioner med månen blir då tajmade så att kollisionspunkten synbarligen rör sig snabbare än ljuset.

(Bonusfråga: kommer denna kollisionspunkt att röra sig åt samma håll för alla tänkbara fysiska observatörer?)

Och så inser man kanske att det inte bara är skuggan som rör sig snabbt i interferensexperimentet (mellan de två ljuskällorna som sänder ut sfäriska vågtoppar och vågdalar). Ljuset emellan rör sig ju lika snabbt.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se