3 feb. 2015

Ytterligare ett bakslag för sekularismen

Det svenska samhället är ganska sekulärt. Det går ofta bra att ha en livsåskådning som avviker från vår gamla statsreligion kristendomen, och det går ofta bra att vara kristen. För att värna alla människors rätt till sin livsåskådning bör även staten vara sekulär. På det viset kan både religiösa och icke-religiösa existera på samma villkor. Ett stort steg mot en sekulär stat togs år 2000 när Svenska kyrkan omvandlades från statskyrka till frikyrka.

Det är ganska enkelt att se varför den som tillhör en avvikande livsåskådning, som t.ex. frikyrkliga eller naturalister, vinner på sekularismen, då de nu kan existera på samma villkor som den gamla statsreligionen. Men jag vågar faktiskt säga att även den gamla statsreligionens anhängare kan vinna på att existera i ett sekulärt samhälle, eftersom obligatorisk religion har en sämre attraktionskraft än frivillig religion. USA är ett ganska bra exempel på en sekulär stat med ett blomstrande religiöst engagemang bland sina invånare.

Därför betraktar jag den religiösa kampen mot sekularism som ganska förvirrad. Det finns ett antal icke-argument som framförs precis som om de vore relevanta, som t.ex. "det är våran kultur" - ett argument som tar avstamp i föreställningen om en nationalstat där gemensam nationell tillhörighet av någon märklig anledning ska betyda gemensam kultur, eller varför inte "så har vi gjort i tusen år", vilket lika gärna kan vara ett argument för att åderlåtning ska ersätta skolmedicinen. Men det finns inga riktiga argument mot sekularism. Alla argument kokar ner till den korrupta hållningen att man är för teokrati när den egna livsåskådningen gagnas, eller till ren och skär rasism: "Ta seden dit du kommer, eller stick härifrån!"

T.ex. vill Sverigedemokraterna och Alliansen att skolavslutningarna ska få bli konfessionella, med frivillig närvaro för dem med avvikande livsåskådning, vilket förmodligen kommer att påverka vår redan tveksamma ställning i The Freedom of Thought Report.

Sen har vi den andra aspekten att leva i ett icke-sekulärt samhälle. På länssjukhuset i Kalmar gör man reklam för pseudovetenskaplig terapi och vår förre utbildningsminister tror inte på vetenskap. Ja, detta är samma utbildningsminister som jobbat mot en sekulär och en religiöst neutral skola.

Läs även gärna RFSU:s intervju med Abdirisak Waberi, rektor för den muslimska Römosseskolan från 2006.
Vad tycker du själv om den muslimska traditionen som ger mannen möjlighet att ha fyra hustrur?  
– Mitt mål är att höja moralen. Är man gift med en kvinna så ska man hålla sig till denna. Otrohet orsakar så mycket lidande. Om man har fyra hustrur måste man kunna behandla alla lika. Man måste kunna ge alla lika mycket kärlek och man måste kunna försörja fyra kvinnor.

Varför får inte kvinnan gifta sig med fyra män? 
– Gud har bestämt så och gud vet vad som är bäst för människan. Mannen klarar av att ge kärlek till fyra kvinnor, men jag tror inte att kvinnan har den kärlek som krävs för att vara med fyra män. Dessutom – om kvinnan är med fyra män vet hon inte vem som är fader till barnen. Bara ett DNA-test kan ge svaret.
Men mitt favoritargument mot en religiöst neutral och sekulär skola är att "det inte är så farligt med lite psalmer och gudstjänst", vilket inte är ett bättre argument än motsatsen: Det är inte så farligt att vara lite ärlig mot barnen för en gångs skull, och låta dem få höra att det faktiskt inte finns några gudar.

Se även Camilla Grepes inlägg om skolavslutningar i kyrkan från igår.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se