18 mars 2015

"Behovet av en sekulär väckelse"

En krönika i Västerbottens-Kuriren, författade av debattredaktören och ledarskribenten Mats Olofsson, tar upp värdet av sekularism och behovet att försvara och sprida idén om en sekulär samhällsutveckling.
Utan tvekan är det den sekulära samhällsutvecklingen som i det stora hela ligger bakom de senaste århundradenas rätt remarkabla mänskliga framsteg i den del av världen som vi lever i – också för garantera alla medborgare en rätt att utöva en självvald livsåskådning, i vart fall så länge så länge denna inte kommer i konflikt med andras rättigheter. 
Det är viktigt att lagar och normer omfattar alla, bygger på allmänmänskliga grunder och inte religiösa. Att de formuleras av demokratiska institutioner. Att kritiskt tänkande, fri argumentation och öppna samtal är den självklara grunden. Ett eventuellt val av religion ska vara just ett val – inte ett tvång att underkasta sig andras vilja. 
Det saknas förvisso inte problem. Varken nu eller framöver. Inte alls. Men den sekulärt präglade delen av världen har trots allt blivit en bättre värld att leva i.
Läs hela artikeln i VK.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se