4 mars 2015

Dagens rövarhistoria

Dagens rövarhistoria levereras på DN Debatt och är en del av ett svar på Bo Rothsteins inlägg ”Religionen bidrar inte till ett bättre samhälle”. Artikeln är bland annat undertecknad av Antje Jackelén, Ärkebiskop i Svenska kyrkan:
Påståendet att ”Svenska kyrkan numera agerar som en delvis politisk organisation i många frågor” är i vår uppfattning mycket märkligt. I själva verket har Svenska kyrkan gått från att vara en politisk aktör som statskyrka till att vara aktör i civilsamhället på samma premisser som andra icke-statliga organisationer fast med religiös grund.
Svenska kyrkan är inte en aktör på samma premisser som alla andra:
  • Det finns en speciell lag som reglerar Svenska kyrkans verksamhet.
  • Staten administrerar inbetalningen av medlemsavgifter till kyrkan, utan kostnad för Svenska kyrkan.
  • Staten ger ett speciellt bidrag till kyrkans kulturhistoriska byggnader.
  • Staten uppdrar åt Svenska kyrkan att begrava alla medborgare (en verksamhet som inte upphandlas som annan offentlig verksamhet).
  • Staten har en speciell myndighet, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, som delar ut bidrag och informerar om trossamfundens verksamhet.
  • Statschefen måste enligt lag följa den trosuppfattning Svenska kyrkan representerar och Statschefen och hans familj marknadsför denna trosuppfattning genom sina ceremonier och högtider, vilka är en del av statens verksamhet.
  • Riksdagen informerar endast om Svenska kyrkans samling inför riksmötets öppnande.
Detta exempel på där staten ger speciellt privilegier till trossamfund, speciellt Svenska kyrkan, som inte andra icke-statliga organisationer får. Det vore snyggt om Ärkebiskopen erkände att dessa privilegier finns och arbetade för att de tas bort, om nu hon vill verka "på samma premisser".

Att sedan Svenska kyrkan, Sveriges mäktigaste lobbyorganisation, arbetar för att påverka politiska beslut, med Rothsteins ord "en delvis politisk organisation" borde inte heller förnekas av Ärkebiskopen.

4 kommentarer:

Camilla Grepe sa...

Frågan är om Jackélen själv tror på det där?

Ulf Gustafsson sa...

Camilla, Jackelen försanthåller det som vanligt inte, utan har tilltro till det ;-)

Benzocaine sa...

Det viktiga är inte om det är sant, utan om folk tror på det.

Såväl kristendomen som Sveriges debattklimat i ett nötskal.

Anders Hesselbom sa...

Word.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se