14 mars 2015

Episk tidpunkt


Världen kommer aldrig mer att bli densamma.

6 kommentarer:

Anders Hesselbom sa...

Var befann sig dessa lustigkurrar år 1592? Fast då kanske man förväntades stryka 15 ur talet...

Anders Bergdahl sa...

För att inte tala om den år 314.. 15 september

Anders Hesselbom sa...

Precis. Samtidigt har vår förståelse om förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter varierat över tid, så för allt jag vet kanske tunnbindarna på den tiden tyckte att förhållandet kort och gott var "ungefär 3". ;-)

Lennart W sa...

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Chronology_of_computation_of_%CF%80

visar när man visste vad om pi..

Å andra sidan är ju hela idén om ett pi-datum ganska konstig. Om man inte utgår från just 10-talssystemet för pi och vårt märkliga tideräkningssystem med 28-31 dygn per månad, 24 timmar per dygn, 60 minuter per timme och 60 sekunder per minut (och decimala delar av sekunder). Möjligen kan man hoppas på att den gregorianska kalendern är fastställd ex cathedra, med den fulla kraften av Påvens ofelbarhet? Och 10-talsbasen hänger ju ihop med våra 10 fingrar som ju säkerligen måste ha att göra med att vi är Guds avbild..

Ett sätt att definiera pi-datum utan några hänvisningar alls till religion är att utgå från den naturliga vinkelenheten radianer. Ett varv = 2 pi, dvs pi-dagen bör infalla när jorden rört sig precis ett halvt varv. Fast räknat från var? Med nollvinkeln vid medvintersolståndet infaller då pi-dagen (med önskad precision) på midsommar.. Eller utgå från jordbanans närmaste avstånd till solen varmed pi-dagen råkar infalla på USAs nationaldag.

Men vill man fira pi någon gång under året spelar det förstås ändå ingen roll egentligen exakt när man gör det. 14 mars är så bra som något annat.

Patrik N sa...

Högtidlighållandet av pi-dagen är i alla fall ett perfekt exempel på mänsklig vidskeplighet och mönstersökande. Ateister går självfallet (och uppenbarligen) inte heller fria.

http://www.ted.com/talks/michael_shermer_the_pattern_behind_self_deception

Patrik Lindenfors sa...

Vidskeplighet kan du inte klassa det som. För övrigt är högtidlighållandet av olika dagar alla helt godtyckliga.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se