13 mars 2015

Extra! Extra! Homeopati saknar fortfarande effekt!

bild: @blandfers
Även senaste nytt kan vara gamla nyheter. Aftonbladet rapporterar:
Oavsett sjukdom - homeopatiska läkemedel fungerar inte.
Det konstaterar den australiska hälsomyndigheten National Health and Medical Research Council (NHMRC). Detta sedan myndigheten låtit en oberoende expertgrupp göra en systematisk genomgång av den vetenskapliga litteraturen. I analysen ingick bland annat 225 kontrollerade studier där effekten av homeopatiska läkemedel undersöktes.
NHMRC skriver i sitt pressmedelande:
The conclusion is based on the findings of a rigorous assessment of more than 1800 papers. Of these, 225 studies met the criteria to be included in NHMRC’s examination of the effectiveness of homeopathy. 
The review found no good quality, well-designed studies with enough participants to support the idea that homeopathy works better than a placebo, or causes health improvements equal to those of another treatment. 
Although some studies did report that homeopathy was effective, the quality of those studies was assessed as being small and/or of poor quality. These studies had either too few participants, poor design, poor conduct and or reporting to allow reliable conclusions to be drawn on the effectiveness of homeopathy. 
According to CEO Professor Warwick Anderson, “All medical treatments and interventions should be underpinned by reliable evidence. NHMRC’s review shows that there is no good quality evidence to support the claim that homeopathy works better than a placebo.” 
He drew particular attention to the NHMRC Statement on Homeopathy’s advice that homeopathy should not be used to treat conditions that are chronic, serious, or could become serious:‘People who choose homeopathy may put their health at risk if they reject or delay treatments for which there is good evidence for safety and effectiveness. People who are considering whether to use homeopathy should first get advice from a registered health practitioner and in the meanwhile keep taking any prescribed treatments.’

20 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Tala om det för miljöpartiet!

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Du återkommer med humbug-argument.

Sedan år 2000 har 9 motioner som tagit upp homeopati lämnats av riksdagsledamöter .... ingen av dessa har lämnats av miljöpartister.

Tala om det för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Lars Torstensson sa...

Utbredd pseudovetenskap i miljöpartiet

Ulf G.

Jag har inte följt så noga vad de övriga partierna tycker i den här frågan. Men för några år sedan försökte jag och några andra miljöpartister få bort den utbredda pseudovetenskapen i miljöpartiet. Det lyckades inte.

Partiet var bl a drivande bakom de avtal som olika landsting och regioner slutit med den antroposofiska Vidarkliniken i Järna. Kliniken använder ockult, s k "andevetenskaplig" medicin vid sidan av skolmedicin, och de homeopatiska medlen är en ingrediens i dessa.

Mp ville också att alternativa och komplementära medel - till vilka alltså de homeopatiska preparaten hör - skulle införlivas med skolmedicinen. Jag föreslog då att mp skulle uttala att endast verkningsfulla alternativa medel skulle gynnas på detta sätt. Det sa partiet nej till! Man ville använda alternativmedicinen oavsett om den hjälpte eller ej!

Jag tvivlar på att ett sådant ställningstagande skulle ha kunnat gå igenom i något annat parti ...

För några år sedan gjorde också Vetenskap och Folkbildning en granskning av partiernas syn på vetenskap. Man fann att mp stod i en klass för sig genom sin starka pseudovetenskaplighet.

I Vetenskap och Folkbildnings tidning Folkvett nr 2/2005 kan man läsa följande: "I flera riksdagspartier finns högt uppsatta politiker med udda åsikter, men Jesper Jerkert menar att Miljöpartiet särskilt skiljer ut sig." (Jerkert är f d miljöpartist.)

http://www.vof.se/folkvett/ar-2005/nr-2/miljopartiet-och-vetenskapen

Det är möjligt att mp har bättrat sig något på senare år, men mitt intryck är att det fortfarande på många sätt är ett förvillarparti.

Anders Hesselbom sa...

Miljöpartiet är verkligen ett slags intellektets sista utpost. Konspirationsteorier, islamism, pseudovetenskap och konfessionella skolor.

MM sa...

Hallå, ta det lite lugnt nu.

Jag är inte miljöpartist men finner det ändå magstarkt att kalla miljöpartiet för ”ett slags intellektets sista utpost”. Vi måste kunna skilja på partier och partimedlemmar.

Det verkar sant att det frodas en hel del flum i miljöpartiet. Men det kan också ha att göra med att miljöpartiet har en ganska tolerant atmosfär (det är i alla fall min bild), vilket åtminstone min common senseuppfatting säger mig borde vara korrelerat med större variation bland deltagarna. Alltså en freak magnet, som de kallar det på andra sidan pölen.

I de flesta partier skulle man vara rökt redan om man börjar problematisera tillväxtbegreppet offentligt. D.v.s. det som ibland kallas för mjuka värden sorteras bort ganska fort. Det lär ju stöta bort många som annars skulle kunna vara potentiella medlemmar i andra partier.

Men för miljöpartiet utgör dessa flumgrupper säkert en del av väljarbasen, och säkert tar de dagspolitiska hänsyn till sådant även när det inte är prioriterade frågor. Det gör alla partier, och det är en del av det system vi har.

Konspirationsteorier, islamism och pseudovetenskap lär ju mer eller mindre ha sina motsvarigheter bland medlemmar i alla de andra partierna – public service är en vänsterkonspiration; svenska teapartytokar; osynliga handen; vikten av betyg från tidiga år, antisemitism – etc. Och vad gäller konfessionella skolor så är det bara att läsa om vad skolans värdegrund säger om kristen tradition. Ska vi av det dra slutsatsen att det parlamentariska systemet som helhet är ett slags intellektets sista utpost?

Vi hade för övrigt under åtta års tid en allians som byggde sin ekonomiska politik på en slags sminkad version av Adam Smiths osynliga hand: Vi sänker skatten och räknar med effekter som kommer ge inkomster som vi kan räkna som inkomster redan innan inkomsterna kommit. Trots att det bygger på en extremt förenklad och föråldrad bild av hur ekonomi fungerar – så till den grad att det inte är så ekonomi fungerar för övrigt. Vad jag vet är det ingen som kallat alliansen för intellektets sista utpost för det.

Ulf Gustafsson sa...

Anders H och Lars T,

Jag förvånas över att ni som är skeptiker och humanister är så onyanserade och bygger era uppfattningar på enstaka 'virrpannor' istället för faktaunderlag om partiernas partiprogram och vilka förslag de folkvalda lägger i allmänhet.

Konfessionella friskolor infördes av en borgerlig regering 1992, när MP inte satt i riksdagen. Idag är alla partier för konfessionella friskolor, utom FI och SD.Lars T,

"Jag har inte följt så noga vad de övriga partierna tycker i den här frågan."

Det kanske vore något att göra, så du inte har förutfattade meningar om att MP är speciellt dåliga.

MP har inte haft egen majoritet att driva igenom avtal med Vidarkliniken. De har samarbetat med andra partier. I Västra Götaland har det t.ex. 13 av 149 ledamöter i Landstinget och samarbetar med M, KD och C idag.

Lars Torstensson sa...

Den gröna ockultismen

Ulf G.

Jag kan inte säga att mp är mer pseudovetenskapligt än de övriga partierna idag, eftersom det var längesedan jag var aktiv i denna fråga, och eftersom jag inte har satt mig in i de övriga partiernas inställning.

Vad jag kan säga säkert är dock att enligt Vetenskap och Folkbildnings rätt initierade och omfattande granskning och bedömning så var miljöpartiet det ledande "förvillarpartiet" för tio år sedan. Det fanns förvillare även i andra partier, sa man, men mp var värst.

Jag kan också av egen erfarenhet intyga att pseudovetenskapen var kompakt i mp vid denna tid. Min erfarenhet består i att jag drev frågorna på kongresser, och även satt med i mp Göteborgs sjukvårdspolitiska grupp. Det handlade inte om enstaka "virrpannor", utan "virrpannorna" var i majoritet, och vann alla omröstningar! Jag hade även kontakt med Maria Wetterstrand, som då var språkrör. Hon såg inget fel i att mp stödde antroposofin.

Finns det någon partiledare i något annat parti som har försvarat ockultism? Jag tvivlar.

Mp var inte ensamt om att genomdriva avtalen med Vidarkliniken, men för mp var det, som VoF framhåller nedan, en profilfråga.

När jag märkte att det inte gick att få de gröna att ta sitt förnuft till fånga slutade jag att driva dessa frågor. Men jag fortsatte i flera år att kolla upp vad som sas på kongresserna, och jag såg inga tecken på förbättring.

Sedan har jag läst mycket om mp i vanliga media. Inte heller där har jag sett några belägg för omtänkande.

Det kan förstås ha skett saker som har undgått mig. Men det finns så många antroposofer i miljöpartiet - även på hög nivå - att jag tror att det skulle bli hörbara protester om partiet undandrog antroposofin sitt stöd.

Lars Torstensson sa...

"Kritiskt förhållningssätt saknas" - ointresse för evidens

I VoF:s tidning Folkvetts artikel, som jag länkar till ovan, kan man bl a läsa:

"Stödet till antroposofisk medicin är en miljöpartistisk profilfråga.

Mp flörtar också mer allmänt med ovetenskapliga behandlingsmetoder ... Kritiskt förhållningssätt saknas. ”Vår avsikt är att naprapater, akupunktörer, kiropraktorer, homeopater och andra alternativmedicinare ska bli erkända i svensk hälso- och sjukvård”, säger Lena-Maj Anding, gruppledare för mp i Stockholms läns landsting.

Mp förefaller ointresserat av vilken evidens som kan uppbådas för eller emot alternativa behandlingsmetoder. Den huvudförklaring som partiets företrädare framhåller när det gäller synen på alternativmedicin är att många människor använder sig av den ...

Det tråkiga med mp:s politik är att mycket få ansatser görs att skilja mellan eventuellt verksamma behandlingar och garanterat overksamma. När partiet föreslår att man ska forska mer om alternativmedicin gör man det av ett märkligt skäl:

För att förstärka komplementärmedicinen och dess legitimitet bör en professur inrättas i ”hälsoinriktad medicin” (komplementära behandlingsmetoder) vid t.ex. universitetet i Linköping.

Det handlar alltså om att förstärka metodernas legitimitet, inte att ta reda på huruvida de fungerar."

Lars Torstensson sa...

DN om miljöpartiets "andesyner"

Efter Vetenskap och Folkbildnings granskning skrev Jenny Jewert 2005-07-27 en ledare i Dagens Nyheter med rubriken "Miljöpartiet väljer andesyner före vetenskap". Hon påtalade där det betänkliga i att "låta rena villfarelser rättfärdiga politiska beslut", och hon konstaterade: "... i denna konst lyser en gul liten maskros starkare än både rosor, vitsippor, blåsippor och fyrklövrar tillsammans." Jewert byggde sin kritik på gröna ställningstaganden i frågor rörande antroposofisk läkekonst, biodynamisk odling, elöverkänslighet, amalgamförgiftning m m, och hon framhöll: "... maskrosorna måste göra upp med all denna pseudovetenskap för att framstå som ett modernt parti."

Ledaren illustrerades med en maskros och texten "Villfarelsens symbol".

Lars Torstensson sa...

Jewerts DN-artikel finns på nätet, ser jag:

http://www.dn.se/ledare/signerat/miljopartiet-valjer-andesyner-fore-vetenskap/

Lars Torstensson sa...

Nu ser jag att mp faktiskt skriver så här i partiets aktuella program, avsnittet om hälso- och sjukvård: "Den offentligt finansierade sjukvården ska ... inte uppmuntra eller stödja en patient att använda sig av metoder som saknar vetenskapligt stöd."

Det är en klar förbättring jämfört med vad man tidigare har sagt. Men betyder det också att mp har slutat att vurma för Vidarkliniken, eller är det mest en "läpparnas bekännelse"?

Lars Torstensson sa...

2011 skrev flera miljöpartister på SvD Opinion: "När det gäller hälsa och medicinska behandlingar är tilltron till vetenskap ofta oroväckande låg bland många miljöpartister. Stödet för alternativ medicin är påfallande stort. Detta riskerar --- att skada partiets trovärdighet ..."

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/foresprakare-for-alternativ-medicin-kan-skada-mp_6175087.svd

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Vidarklinken har ett brett stöd i nästan alla partier och jag tror ingen partiledare skulle våga säga sig vara kritisk till dem.

När Humanisterna arrangerade debatt om Waldorf-pedagogiken (en annan antroposofi-släkting), så hade nästan ingen partiföreträdare i Södertälje något kritiskt att säga. (Har för mig att FP var lite vettigare.)
http://humanistbloggen.blogspot.se/2014/11/debatt-om-waldorf-pedagogiken.html

Lars Torstensson sa...

Ulf G.

Märkligt.

Hur som helst är det ju bra att mp inte längre skriver i programmet att man vill ha in alternativmedicinen i den vanliga medicinen, och att man talar om att medicinska metoder ska ha vetenskapligt stöd.

Frågan är dock vad det betyder i praktiken. Även 2005 påstod man sig hålla på vetenskapen, samtidigt som man främjade mer pseudovetenskap än något annat parti.

Lars Torstensson sa...

På miljöpartisten Anna Hanssons blogg kan man läsa:

"Låt alternativ- och komplementärmedicin ta plats där den etablerade medicinen misslyckas

Postad den 4 juli, 2014 av Anna Hansson


I höstas beslutade MP i Västra Götaland vårt Regionpolitiska program för den kommande mandatperioden 2015-2018. Vi beslutade då att öka vårt stöd för människors rätt att vårdas med komplementärmedicin. Vi är också många inom MP som anser att den traditionella vården erbjuder alltför mycket symptombehandlingar, och att biverkningarna av denna vård är alltför allvarliga."

Man vill alltså främja alternativmedicinen inte där denna medicin har lyckats, utan där den vanliga medicinen har misslyckats. Låter betänkligt, tycker jag ...

Ulf Gustafsson sa...

Moderaten och 2:e vice ordförande i Miljönämnden Södertälje skriver på sin blogg 12 januari 2015:

"Senast var det professor Dan Larhammar som höll upp Den Stora Vetenskapen i en debatt i Rapport i TV med läkaren Ursula Flatters angående tillstånden för antroposofiska mediciner. Den Stora Metoden är dubbelblindtest. Problemet med att kräva dubbelblindtester med hög statistisk signifikans för alla mediciner inklusive alternativa är att prislappen för dessa tester kommer upp i en sådan nivå att alla utom mycket kapitalstarka aktörer sållas bort effektivt."

"Att ställa exakt samma krav på mediciner som har allvarliga biverkningar på sådana som inte har det tycker inte jag är rationellt."

https://hvessen.wordpress.com/2015/01/12/vetenskapen-med-stort-v/

Lars Torstensson sa...

Fast många alternativmedicinare ivrar ju även för medel som redan är testade men befunna verkningslösa. Som homeopatica och cancermedlet Iscador.

Angela sa...

Lars Torstensson,
Du skriver 2015-03-20, angående Miljöpariets program i Västra Götaland:

"Man vill alltså främja alternativmedicinen, inte där denna medicin har lyckats, utan där den vanliga medicinen har misslyckats. Låter betänkligt, tycker jag"

Detta är en intressant fråga. Var ska människor som inte blivit botade inom den traditionella vården ta vägen? Vad jag förstår är det många som fått besked om att ingenting mer kan göras för dem, att de får lära sig leva med sina sjukdomar och att de anses färdigbehandlade. Om människan bakom sjukdomen vill pröva andra vägar för tillfrisknande eller förbättring, borde det stå henne fritt att göra det. Och om hon gör det efter att den traditionella vården har misslyckats, är det väl i så fall mindre betänkligt än om hon gör det från början?

Lars Torstensson sa...

Angela.

Utan tvivel är det så. Och jag menar inte att dessa medel måste förbjudas. Men det är ändå fel att tillskriva dem läkande egenskaper som de inte har.

Anders Hesselbom sa...

Detta var i och för sig rätt oväntat för att vara mp... Det man inte vet mår man inte dåligt av-mentaliteten när det kommer till religion. http://hesselbom.blogspot.se/2015/09/inte-sa-farligt-att-servera-flask-till.html.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se