29 mars 2015

"Fel sorts hjälte" - New York Post skriver om Ayaan Hirsi Ali

"Ayaan Hirsi Ali borde vara den perfekta feministiska hjälten", menar Rich Lowry i New York Post.
In theory, she fits the role on multiple levels: She’s an escapee from an abusive patriarchy.
She’s an African immigrant who made her own way in a Western country, the Netherlands. She’s a fierce advocate for women’s rights.
She’s a target for deadly violence by angry men who want to shut her up. She left her religion and became a scourge of its repressive practices.
Except for the blemish on her record: Ayaan Hirsi Ali is a dissident from the wrong religion.
Raised a Muslim in Somalia, subjected to genital mutilation and married off to a distant cousin, she is famously a critic of Islam.
She has excoriated it at extraordinary risk to her own safety, and makes the case again in her latest book, “Heretic: Why Islam Needs a Reformation Now.”
When she collaborated on a film in the Netherlands in 2004 cataloging abuses against Muslim women, her fellow filmmaker Theo van Gogh was assassinated by an Islamist who left a note threatening her pinned to van Gogh’s chest — with a knife.
But Hirsi Ali wouldn’t be silenced. She is truly a hero of our time. She is defying the jihadi censors, the misbegotten hate-speech laws and the polite conventions of Western debate that all limit what can be said about the relationship of Islam to modernity.
En hjälte för vår tid? Tyvärr slirar hon lite för mycket på sanningen, som ni kan läsa i Max Blumenthals genomgång på AlterNet. Men modig är hon - ofantligt modig. Om hon bara slapp stå så ensam i sin islamkritik.

17 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Här intervjus Ayaan Hirsi Ali av Sam Harris:

http://www.samharris.org/blog/item/lifting-the-veil-of-islamophobia

Patrik N sa...

"Om hon bara slapp stå så ensam i sin islamkritik."

Är det nån ironi jag inte fattar?

Ulf Gustafsson sa...

Har kommit i genom halva denna recension av hennes bok:
http://religiondispatches.org/ayaan-hirsi-alis-heretic-with-friends-like-these-who-needs-jihadis/

Den inleds:
"When I started reading Ayaan Hirsi Ali’s Heretic: Why Islam Needs A Reformation Now, I kept returning to the front cover just to be sure I wasn’t accidentally reading one of her previous books. Once more we are reading a blog post that has metastasized into a book, dull and listless despite repeated attempts to display vision, argument or even evidence. This isn’t just one of the worst books ever written about Islam. It’s one of the worst books, period."

Jag misstänker att de som hyllar hennes bok gör så för att det står i den vad de vill höra.

Lars Torstensson sa...

Mordhotad förkämpe för kvinnor

Man kan ställa sig kritisk till vissa av Ayaan Hirsi Alis åsikter. Men hon har framför allt gett skakande skildringar av det utbredda kvinnoförtrycket i islam, ett förtryck som hon själv har upplevt. Den kritiken bör vi ta del av och välkomna, om vi vill att förtrycket ska motarbetas, även om kritiken väcker ont blod bland islamofobi-fobiker.

Ali har också beskrivit hur indoktrineringen till underkastelse går till i islam.

Ytterligare ett skäl att lyssna till Ali är att islamisterna vill tysta henne, och har riktat en dödsfatwa mot henne, precis som de gjorde mot Salman Rushdie. Som bekant mördade de också hennes medarbetare, filmaren Theo van Gogh, för att han arbetade med en islamkritisk film, Underkastelse, till vilken Ali hade skrivit manuskriptet.

Lars Torstensson sa...

"Frihetens martyr"

Tidskriften Humanisten nr 3 2009 har Ayaan Hirsi Ali som omslagsflicka. Det var visserligen innan hon hade flyttat till USA. Inne i tidningen intervjuas hon av Björn Ulvaeus, som hyllar henne som "Frihetens martyr".

Humanisten skriver: "Ayaan Hirsi Alis spektakulära livshistoria ger henne en unik roll i religionsdebatten idag. Med rötter i muslimska Afrika och Saudiarabien flydde hon till väst undan hotet om ett tvångsäktenskap. Nu sätter hon sitt eget liv på spel för de miljontals kvinnor världen över som förtrycks i religionens namn."

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

De erfarenheterna har tyvärr inte hjälpt henne till att bli en resonabel röst i debatten.

Lars Torstensson sa...

När hon gestaltar dessa erfarenheter, och ger röst åt förtryckta kvinnor, är hon en angelägen röst i debatten, vill jag påstå. Sedan har hon också vissa åsikter som är mindre välbetänkta.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Åsikterna är inte bara mindre välbetänkta, utan skadliga för förtryckta kvinnor, hävdar jag.

Lars Torstensson sa...

Vad tycker du hon har rätt i? Vad har hon fel i?

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Jag har resonerat om hennes nya bok, vilken bloggposten tar avstamp i. Så jag tolkar din fråga som rätt och fel i den boken. Jag har inte läs den, utan endast hennes sammanfattande essä:
http://www.wsj.com/articles/a-reformation-for-islam-1426859626

I essän har hon i stort rätt t.o.m. fjärde stycket, d.v.s. den allmänna situationsbeskrivningen.

Där efter börjar hennes resonemang bli mer eller mindre problematiskt. Mer eller mindre fel. Hon förmedlar en gravt förenklad bild av islam, muslimer och troende människor i allmänhet (hur de förhåller sig till religiösa texter och traditioner). Jämförelsen med kristendomens utveckling är inte trovärdig alls.

Det stora problemet med detta är att det finns de som tror på Ali, t.ex.: Richard Dawkins: "Just finished @Ayaan's new book. I found it shatteringly convincing, every page. Wake up, world. Please overcome prejudice & read it."

Problemet med detta är att 1: hennes föreslagna strategi kommer misslyckas 2: "muslimerna" kommer få skulden för detta. "De vill inte förändras". "De stödjer egentligen fundamentalisterna" och "extremisterna".

Nej, läs inte Ayaan Hirisi Alis bok. Läs istället fem religionsvetenskapliga beskrivningar av islam. Bli bekanta med någon muslim och se hur de praktiserar sin tro.

Nils sa...

Ulf G,

"Hon förmedlar en gravt förenklad bild av islam, muslimer och troende människor i allmänhet"

Hur vet du att hon förmedlar en gravt förenklad bild? Du har har råkat träffa någon "svensk sekulär muslim" och tror att du vet bättre än Ayaan Hirsi Ali, själv infödd och en gång praktiserande muslim?

"Jämförelsen med kristendomens utveckling är inte trovärdig alls."

Varför inte det?

"Läs istället fem religionsvetenskapliga beskrivningar av islam."

Nåt av typ Jan Hjärpe? Ja då får man verkligen veta allt om islam, eller hur? Nästan alla så kallade vetenskapare om islam jag sett är själva första klassens apologeter.

Ska det läsas något om islam föreslår jag Norbert G Pressburgs What The Modern Martyr Should Know.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

Den förenklade bilden är att återge en egen bild av islam utifrån egna erfarenheter, detta gäller oavsett om det är Alis eller en "svensk sekulr muslim"s bild.

Det finns flera betydande skillnader mellan islam och kristendomen: De viktigaste med avseende på reformation är att i islam finns det ingen officiell lära att reformera, ingen Romersk katolsk kyrka att bryta med.

Läs fem böcker, betyder fem, för att se variationen i olika former av islam. Och då är inte min avsikt att ifrågasätta islams historisitet, utan att få insikt i hur muslimer praktiserar sin religion.

F.ö. är det lite ironiskt att Ali i sitt resonemang köper den allmänna historieskrivningen, som Hjärpe m.fl. förmedlar. Hon är ingen Pressburg-lärling.

Lars Torstensson sa...

Ulf G.

Jag har inte heller läst Alis bok. Men jag tycker att hon i den angivna artikeln, som jag finner mycket läsvärd, i huvudsak har rätt. Framför allt i sin huvudtes: att islam behöver reformeras. Och när hon skriver så här:

... I do not mean that Islamic belief makes all Muslims violent. This is manifestly not the case: There are many millions of peaceful Muslims in the world. What I do say is that the call to violence and the justification for it are explicitly stated in the sacred texts of Islam. Moreover, this theologically sanctioned violence is there to be activated by any number of offenses, including but not limited to apostasy, adultery, blasphemy and even something as vague as threats to family honor or to the honor of Islam itself.

... As I see it, the fundamental problem is that the majority of otherwise peaceful and law-abiding Muslims are unwilling to acknowledge, much less to repudiate, the theological warrant for intolerance and violence embedded in their own religious texts.

Detta gäller även de stora islamiska samfunden i Sverige, vilket vi kan se genom att läsa deras programskrifter, eller Islamguiden på nätet. De förkunnar alla stark fundamentalism. Koranen, heter det, är Guds rena ord, ypperst i allt, och så helig att inte en stavelse i den får ändras. Den gäller för alla folk och alla tider. Vetenskap som strider mot Koranen stämmer inte. O s v.

Ändå finns det, som Ali framhåller, en utbredd ovilja i väst att erkänna och fördöma detta. Det kan vi också se i Sverige, där muslimska och även kristna samfund som undergräver samhällets värdegrund, och sprider homofobi och kvinnoförakt, får omfattande samhällsstöd. Och där moderaterna har kunnat placera en starkt reaktionär islamist, Abdirisak Waberi, i riksdagen, utan starkare protester från de övriga partierna.

Jag tycker också att All har uppenbart rätt i att fundamentalismen och fanatismen är betydligt svagare i kristendomen och judendomen än i islam, även om dessa företeelser finns även i de religionerna. Vilket vi kan tacka upplysningen och den vetenskapliga bibelforkningen för. Prästerna i Svenska kyrkan vet t ex att Bibeln inte är bokstavligen sann, utan innehåller mängder av sakfel och motsägelser, ty det har forskningen visat, och det får de lära sig i sin teologiska utbildning.

I islam betraktas det vanligen som hädelse att ifrågasätta Koranens helighet, och det kan vara belagt med hårda straff att göra detta.

Däremot går Ali till överdrift när hon hävdar att alla muslimer betraktar Koranen som helig och okränkbar. Det finns dissidenter även i islam, även om de är illa sedda i moskéerna, och sällan hörs i debatten - kanske av rädsla för hatiska trosfränder.

Det verkar Ali också medge när hon skriver att " those seeking religious reform ... are the fringe element" in Islam.

Hennes omdömen är i stort sett giltiga för mainstream-islam, om man därmed menar den islam som predikas i moskéerna.

Lars Torstensson sa...

Ulf G skriver:

>... i islam finns det ingen officiell lära att reformera.

Föreställningen om Koranens generella helighet och vägledande roll förenar flertalet islamiska riktningar. Vilket är problematiskt eftersom flera korantexter predikar både hat och våld mot oliktänkande.

Lars Torstensson sa...

Ulf G skriver också, med syftning på Ali:

>Den förenklade bilden är att återge en egen bild av islam utifrån egna erfarenheter ...

Men Ali påstår inte att det islam som formade hennes egen uppväxt är allenarådande. Hon skiljer mellan "Meckamuslimer", dit hon räknar sig själv under sin tid som troende, mer hotfulla "Medinamuslimer" och dissidenter, och hon skildrar ett islam som ser olika ut i olika länder.

Hon reser världen runt och föreläser, och vet därför mycket om islams olika riktningar.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Utgår ifrån att Ali vill övertyga muslimer med sin bok. Då borde hon använda ett resonemang och begrepp som de känner till och har viss acceptans för.

Hon reser världen runt och föreläser för ex-muslimer, kristna och ateister. Hennes budskap verkar i korthet vara "Islam är inte fredens religion". För detta behöver hon inte veta mycket om islams olika riktningar. Hennes "Mekkamuslimer" och "Medinamuslimer" tyder på detta. Har du hört någon uttrycka sig så förut?

Hela historien om vad Muhammed gjorde var och vilka Koranverser som han mottog var, är en konstruktion i Haditherna. Dessa är tolkningar. Varför godta denna historieskrivning, när man vill "nyskapa" islam? Och om man gör detta hur kan man dra ett streck med någon form av rationalitet när Muhammed flyttar till Medina? Varför skall man sluta tro på Muhammed och Haditherna vid denna tidpunkt?

De progressiva kristna, judar och muslimer gör är att de ser sina skrifter som heliga och profeterna som sanna, men samtidigt plockar russinen ur texterna. Paradox och irrationellt, javisst!

Lars Torstensson sa...

Ulf G.

Ayaan Hirsi Ali vänder sig både till muslimer och icke-muslimer. Men människor som från barnsben har fått lära sig att Koranen står över mänskliga invändningar, och att helvetet väntar den som ifrågasätter den - vilket många muslimer har - är inte så benägna att lyssna. För den skull är det inte fel att ifrågasätta Koranens och hadithernas gudomlighet. För allt vi vet är de ju skrivna av människor. Inte heller är det fel att visa på den skada som många av deras bud anställer.

Ali slutar givetvis inte att tro på Muhammed när han flyttar till Medina. Hon tror inte på honom som profet överhuvud taget. Hon talar om handlingar som tillskrivs honom under olika perioder, även av många muslimer och islamologer - om med rätt eller orätt kan man givetvis diskutera - och vilka förhållningssätt till islam de har gett upphov till.

Termerna "Mecka- och Medinamuslimer" verkar främst vara Alis egna, men också andra talar om de riktningar som termerna beskriver. Det från moderna tänkesätt och bruk avgränsade liv som många fromma "Meckamuslimer" lever kan iakttas i "religiösa enklaver" även i väst, och "Medinamuslimernas" grymhet och intolerans har blivit uppenbar i Saudiarabiens, Irans och Islamiska Statens barbariska uppträdande.

Progressiva kristna, judar och muslimer ser inte sina "heliga skrifter" som genomgående ofelbara, utan tillåter sig att "välja och vraka" i dem, och "plocka russinen ur kakan". På så sätt kan de oskadliggöra de hatiska passagerna. Detta agerande är accepterat eller åtminstone tolererat i kristendomen och judendomen. Men i islam orsakar det, liksom avfall, fördömanden, fatwor och åtal, beroende på att fundamentalismen är så mycket starkare i denna religion. Så tillvida intar den en särställning. Det är betecknande att Ali är mordhotad, och inte kan framträda utan livvakter. Det samma gäller även andra skarpa islamkritiker, troende såväl som icke troende, t ex Irshad Manji och Taslima Nasrin.

Därför är behovet av reform särskilt starkt i islam. Precis som Ali säger.

Och talet om islam som "fredens religion" skorrar ofta falskt.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se